Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Adósság, Pénz

 

 

 

Kérdező: 1. Férjem gúnyol és kinevet, mert hiszek Istenben.

2. Férjemet nagyon befolyásolja az anyósom.

3. Kihez forduljak adósságaimmal?

HANG: 1.  Az igazi vallásosság nem látványosság, hanem olyan szeretet, amely boldoggá teszi azt, aki ezt magában hordja. Ha annak örülsz, hogy Én, Jézus, a szívedben élhetek, akkor az Én erőm is benned van, és így nem fogsz elkeseredni, ha Miattam gúnyolnak. A fontos az, hogy boldogabbnak lássanak téged az emberek, mint azokat, akik nem hisznek Bennem. Erre kell törekedned.

2. Biztosan sok és helytelen hatás éri férjedet. Ez jelenthet nagy fájdalmat neked is és Nekem is, de neked tudnod kell, hogy Isten nem kíván semmi olyat tőled, ami meghaladja erődet.

Az a legjobb, ha nem befolyásolni akarod férjedet, hanem szeretni, vagyis azt, amiről tudod, hogy neked is jó, ha valaki úgy viselkedik veled szemben, hát te is úgy viselkedj férjeddel szemben. Soha nem tégy neki olyat, amiről tudod, hogy te sem szeretnéd, ha valaki neked tenné.

Drága Gyermekem! Nagyon fontos, hogy ne akarjátok nevelni egymást! Felnőtt ember nem szívesen veszi, ha őt egy másik felnőtt ember nevelni akarja. Abban biztos lehetsz, hogy Én hűséges maradok hozzád, és azt a békét és erőt, amire szükséged van, Tőlem mindig átveheted.

3. Az adóssággal  kapcsolatban ki kell tisztáznod férjeddel, hogy ami az ő feladata, azt ne te akard megoldani. Az ő feladata vállalni a felelősséget a család anyagi problémáival kapcsolatban. Te még akkor sem vagy erre kötelezve, ha ő elhanyagolja feladatát. Neked csak az a dolgod, hogy segíts neki, és nem az, hogy helyette tedd azt, amit neki kell megtennie. Nem szabad, hogy gondot jelentsen neked az, aminek megoldása nem a te feladatod.

Abban egészen biztos lehetsz, hogy Én soha nem hagyom el az Enyéimet! Mindent megteszek veled és érted! 23 /2345-2333

 

 

Kérdező: 1. Vállalkozásunk sikeres lesz-e?

HANG: 1. Döntésedért neked kell vállalnod a felelősséget, ha a döntést nem Velem beszélted meg. Anyagi dolgokban egyébként sem adok tanácsot, még kevésbé jóslást. Az anyagi dolgok sajnos főként arra alkalmasak, hogy figyelmeteket eltereljék a lényegről, azaz Rólam. Ha én anyagi tanácsot adnék neked, akkor Magam ellen dolgoznék. Ezt ugye nem tudod elképzelni Rólam? Én sem. De adok egy tanácsot az anyaggal kapcsolatban. Törekedj oldani függőséged az anyagiaktól! Minél több dologgal vagy megkötözve, annál több életerőt veszítesz és tékozolsz is, mert a Tőlem kapott szeretetenergiát nem arra – szeretni tanításra - használod, pedig erre kaptad! Szeretettel kérlek, ne görcsölj a vállalkozással, és paradox módon azt fogod megtapasztalni, minél kevésbé izgat az adósság, annál sikeresebb lesz a visszafizetés. 25 /2553

 

 

Kérdező: 1. Hogyan induljak el? Hogyan szabaduljak adósságaimtól?

HANG: 1. Higgadtság, nyugodtság! Nincs szó a világ összedőléséről! A te világod összedőléséről sincs szó! Amikor valaki átadja magát kontroll nélkül a jövője elgondolásának, akkor inkább kap szerepet a fantázia, mint a józan ész. Azt sem tudod, hogy a holnapot megéred-e! Hidd el! Bőven elég a mának a maga baja. A holnap majd gondoskodik magáról (Máté 6;34)! De érdemes elolvasnod az előtte lévőket is!

Minden problémával nem egyszerre és gyorsan, hanem darabjaira szedve és nyugodtan lehet csak végezni. Sem a menekülés, sem az azonnali és mindent elrendezés nem vezet sehová!

Kétségtelen, hogy mindenkinek felelnie kell, és magára kell vállalnia döntéseinek, tetteinek következményét. A Földön az emberi élet ilyen! De az, aki tudja, hogy Én, Jézus, benne élek, az azt is tudja, hogy érte élek benne, tehát feltétlenül javára fogom fordítani még botlásait, butaságait is! Az elcsüggedésre tehát az enyéimnek soha nincs oka!

Akkor vagy az Enyém, ha Velem indulsz el reggelenként utadra, és napközben is többször eszedbe jutok! Este pedig, Én, a te Jézusod az, akitől kéred magad számára az éjszakai nyugalmat. 28 /2871

 

 

Kérdező: 1. Miféle csillag szólított meg engem?

3. Az előttem lévő adósságot hogyan tudom rendezni?

HANG: 1. Az az élmény, amelyet átéltél, arra való, hogy erősítse benned annak bizonyosságát, hogy nem vagy egyedül, nem vagy magadra hagyott! Ebből a bizonyosságból kell élned tovább, ebből kell megfelelő erőt merítened ahhoz, hogy a jelen problémái ne vigyenek kétségbeesésbe.

Ez nem jelenti azt, hogy helyetted bárki bármit is megtesz. Ez azt jelenti, hogy mindig számíthatsz segítségre, ha igyekszel Velem, Jézussal, élő kapcsolatban maradni.

3. Az adóssággal és becsapott édesapáddal kapcsolatban csak azt tudom ajánlani, hogy ne fantáziálj, hanem bontsd le napi feladatra azt, amit tenned kell, és a többit bízd Rám. A legnagyobb problémák is megoldhatók, ha napi feladatra lebontva és Bennem bízva kezditek el kezelni, megoldani azokat.

Hidd el, hogy nem engedlek nagyobb keresztet cipelni, mint amekkorát elbírsz, ha Velem éled életed. 28 /2893

 

 

Kérdező: SZERETNÉM LÁTNI A JÖVŐT!

1. Négy témában jósolj nekem, Uram!

HANG: 1. Én, Jézus, nem azért jöttem közétek, hogy külön-külön jósoljak nektek a jövőtöket illetően. Én azért jöttem, hogy elmondjam és életemmel aláhúzzam azt, amit nektek itt és most tennetek kell azért, hogy Én, Jézus, a szívetek lakója tudjak lenni. Mert ez a lényeg!

A jelenedet nem azáltal szenteled meg, ha megtudod Tőlem, kilakoltatható-e házadból az, aki engedélyed nélkül foglalta azt el, vagy bíróság nélkül rendezhető-e a telked. Azt sem Tőlem kell megtudnod, hogy el tudod-e adni házadat vagy sem. Azt sem, hogy ki tudod-e fizetni adósságodat vagy sem.

Az ilyen és ehhez hasonló kérdések megválaszolására ne Hozzám fordulj! Egészen biztos, hogy benső békéje mindenkinek azon fordul, hogy Velem, Jézussal, milyen a kapcsolata!

A hitből élés nem üres szavakból áll, hanem egy olyan életforma, amely átéli az Én békémet, vagyis a te Jézusod boldogító jelenlétét!

Te úgy gondolod, hogy már-már összeroppansz. Úgy gondolod, hogy erődön fölüli terhet engedtem rád. Ez csak akkor lehet igaz, ha ugyanakkor nem növeltem volna az erődet is! Az Én erőm, a te erőd is! Ha használni akarod, akkor megtapasztalod. De az soha nem fog bekövetkezni, hogy Én, Jézus, helyetted tegyem meg azt, amit csak veled tehetek meg.

Az Én szeretetem irántatok lehet felhasználható, de nem lehet kihasználható. Nem is volna igazi szeretet szívemben irántatok, ha megtenném helyettetek azt, amit nektek kell megtennetek. De akkor sem, ha nem tennék meg mindent értetek és veletek.

Tudnod kell, hogy Isten plusz egy fő mindig abszolút többség. Tudnod kell, hogy Én, Jézus, legyőztem a világot! Ha tehát te elfogadsz Engem Uradnak, Megszabadítódnak, akkor a Győztes oldalán állsz! Tudnod kell, hogy az istenszeretőnek minden a javára válik, s az Istent nem szeretővel szemben az Isten tehetetlen.

Aki a körülményeitől gondolja függővé tenni boldogságát, benső békéjét, az bálványimádó. Aki körülményeitől függetlenül engedi, hogy Én, Jézus, szeressek benne, az belülről éli át, hogy ő Mennyországot hordoz szívében még akkor is, ha ezt mostoha körülmények között kell megélnie! 32 /3322

 

Kérdező: A HIVATÁS ÉS A  MUNKA KAPCSOLATA

1. Az Isten iránti bizalomról kérdezem a HANG-ot.

2. Terjeszteni szeretném üzeneteidet!

HANG: 1. Amit te kérdezel, az a HIT és a BÖLCSESSÉG kérdése. Hinni abban, hogy egy hajszál sem esik le fejetekről Atyátok tudta nélkül, és elég bölcsnek lenni ahhoz, hogy megértsétek a gyakran hangoztatott mondatomat: Értetek és veletek mindent, de helyettetek semmit!

A hitetekkel nincs baj. De a bölcsesség azt sugallná, hogy akár alkalmi munkával, akár folyamatos munka vállalásával - egy időre erre nagy hangsúlyt téve - rendezni kell adósságotok törlesztését. Ez azt is jelenti, hogy a teljes adósságot nem, csak az aktuális törlesztő összeget vállalva kell főhelyre tenned a napi megélhetés fontosságát.

Az első kegyelem a TERMÉSZET! Ez azt is jelenti, hogy a természetes élet lényegéhez tartozik az anyagi dolgok biztosítása a szülők részéről a család számára. Ez azt jelenti, hogy az adósság mindig jelzése annak, hogy Isten országát az anyagiak biztosításának elhanyagolásával nem lehet megvalósítani. Az adósság egy olyan végszükséglethez nyúlás, amely az anyagiak helytelen kezelésének vétkére is felhívja figyelmedet.

2. A HANG üzenetének terjesztése sem mehet rovására annak, amit családod létfenntartásának biztosítására kell fordítanod. A HANG terjesztése nem üzletág!  Ebből a nyereség a nullával egyenlő. Nyereség alatt értem azt az üzleti hozamot, amelynek következtében valaki növelni tudja bevételi keresetét úgy, hogy elindulhat a gazdagodás irányában. A HANG üzenetének terjesztése csak akkor lehet HITELES, ha ez a napi kereseti munka vállalása mellett történik. Neked most erre a munkára kell tenned a hangsúlyt! 39 /4185

 

 

Kérdező: 1. Kötelességem-e fizetni egy volt rokonom adósságát?

HANG: 1.  Általában anyagi ügyekben nem szoktam tanácsokat adni (Lukács 12;14). A rokonság körében általában világossá válik, hogy ki kinek mennyivel tartozik. Bírósági úton behajtani valakin bizonyos jogosnak vélt összeget, gyakran többe kerül, mint maga az összeg.

Neked mindenképpen azt kell tenned, ami megnyugtatja a lelkiismeretedet, s nem kell azzal törődnöd, hogy más vagy mások hogyan vélekednek döntésedről. 39 /4192

 

 

Kérdező: Hogyan rendezzem a számlámat?

HANG: Semmi esetre sem úgy, hogy jóvá akarod tenni azt, amit eddig elrontottál. Ami elmúlt, az többé vissza nem hozható! Azon változtatni nem lehet! Nincs is dolgod vele. Számlát rendezni csak a jelenben lehet. Itt és most kell úgy élned, hogy holnap ne fájjon a fejed miatta! Ez azt jelenti, hogy önmagadat kell jóvá tenned a tanításom által. Gondolj csak Szent Pálra, aki felesküdött ellenségem volt. Istvánt és a többi keresztényt feltámasztani ő sem tudta, de mihelyt segítségemmel rálátott helytelen gondolkodására, utána az egész életét visszavonhatatlanul a szeretet irányába kötelezte el. Ez nem azt jelenti, hogy akinek tartozol, ne add meg, és akit megbántottál, attól ne kérj bocsánatot! Bizony, ha módod van rá, fizesd vissza minden adósságod, és kérj bocsánatot, amíg nem késő! De nem a múlt jóvátétele az út az önismeret felé, hanem az Isten megismerése. Istenismeret nélkül nem létezik helyes önismeret! Belém kell hogy nézzél, ha meg akarod látni az árnyékodat. Én adom az erőt és a lehetőséget, hogy megtaláld szíved békéjét. „Aki az ekeszarvára teszi a kezét és hátratekint, az nem méltó Hozzám!” Tehát, te tanulj Tőlem, figyelj Rám, és Lelkem vezetni fog, hogy el ne vessz! 1 /122 Való Zénó

 


 

Adósság: 23/2345-2333, 25/2553, 28/2871, 28 /2893, 32/3322, 39/4185, 39/4192, 1/122 Való Zénó.