Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Agykontroll

 

 

BIZONYTALANSÁG AZ AGYKONTROLL, JÓGA, EMBERI KAPCSOLATOK TERÉN

Kérdező:        Uram, akit most Eléd hozok, az benső bizonytalanságban él, s szeretne a Te szándékod szerint haladni előre.

Agykontroll, jóga, szülő- és barátnő-kapcsolatai mind kérdője­leket támasztanak lelkében.

HANG: Problémáid nemcsak megalapozottak, de szükségszerűek is. Ezekre a benső birkózásokra azért van szükséged, hogy jobban kitisztuljon benned, mi az, ami meg­győződésed, és mi az, amit csupán ruhaként hordasz magadon. Mivel mindenkinek, így neked is, a meggyőződés szerinti élet felé kell törekedned, ezért ébrednek benned a megválaszolandó kérdő­jelek.

Az agykontrollal foglalkozni megfelelő mértékkel, az nagyon bölcs dolog. Tudnotok kell, hogy sok olyan képesség rejlik bennetek, melyeket még nem aknáztatok ki. E képességek megfelelő használata nagyon tudna segíteni benneteket abban, hogy lelketek harmóniáját, békéjét jobban elmélyítsétek. Sajnos, e képességekre is áll az a mondásom, hogy a világ fiai okosabban a maguk nemében a világosság fiainál, s így e képességeket ők nemcsak fölfedezik magukban, hanem használják is, és nem éppen a lelkek épülésére, hanem arra, hogy anyagilag, szellemileg a világosság fiai elé kerüljenek.

Nagyon szétszórt a gondolkodásotok. Az agykontroll alkal­mas eszköz a koncentrált gondolkodás megtanulására.

A jóga is adományaim közé tartozik. Ne feledd: az első kegyelem a természet. A jóga természetes eszközökkel akarja benső elmélyedésre késztetni a jógázót. Ezektől nem félni kell, hanem okosan felhasználni annak a bennetek szunnyadó végtelen szeretetenergiának mozgósítására, mely által ki tudtok nyílni az örök értékek befogadására.

Mindkettő ismeretét és tapasztalatát föl kell használnod arra, hogy kitisztuljon előtted apáddal és barátnőddel való kap­csolatod.

A te feladatod mindenképpen az, hogy benső szabadságot szerezzél. Ennek útja pedig egy speciális imádság. Rendszeresen kell könyörögnöd azért, hogy betöltődjél Szentlélekkel. (Lukács 11;13) Mert ahol a Lélek, ott a szabadság. (2Korintusi levél 3;17). Ez az esemény nem történik észrevétlenül. Nagy lelki élményt fog jelenteni számodra, s mindent tisztábban és egyértelműbben fogsz látni. De nemcsak látni fogsz egyértelműen, hanem cselekedni is.

Megáldalak, hogy tudj bizakodóan reménykedni szavaim beteljesülésében.  2 /124

 

 

Kérdező: Vállaljak-e beavatást okt. 27-28-án? Melyik a helyes út? Járjak-e karizmatikusok közé?

HANG: Ne vállalj beavatást. Én akkor avatlak be, amikor azt jónak látom. Az Én általam történt beavatás mindent felülmúl. Ne vállalj beavatást. Amennyiben lehetőséged van arra, hogy karizmatikusokkal kapcsolatba kerülj, az ártani nem fog. De ha már egyszer Hozzám fordultál a HANG-hoz, legjobb lenne nem eltérni ettől.

Az agykontrollon tanultakat ne add föl. A harmadik szemnél van tisztultabb szem. Ez a SZÍV-nek a szeme, melyet Én megadok neked. Bízzál Bennem. Soha sem fogsz csalódni addig, míg lesz bátorságod elfogadni tanácsaimat.

       Nagyon szeretlek. Engem ez a szeretet irányít, és ez diktálja ezeket a sorokat is, melyet médiumom által küldök neked. Maradj HŰSÉGES HOZZÁM, és akkor, de csak akkor, kapod meg az ÉLET KORONÁJÁT.     4 /329

 

 

HANG: Szeretnétek gyógyítani? Jó. De nem kerülhetitek ki, és nem spórolhatjátok meg azt a munkát, melyet saját lelketek gyógyítása érdekében vállalnotok kell. Sem birtokló, sem tovább áradó energia nem ér semmit sem Nélkülem. Ez azt jelenti, hogy nem elég nevemet emlegetni. Életemet kell vállalnotok, amint Én vállaltam a ti életeteket. Minden delejezés, magnetizálás, demagnetizálás eltörpül Mellettem. A különböző gyakorlatok, agykontroll, fényadás, stb. nagyon könnyen olyan pótcselekvésekké degradálódnak, melyek időt ugyan lefoglalnak, de benső békét teremteni nem képesek sem bennetek, sem általatok másokban.    5 /380

 

 

Kérdező: 1. Nem találom helyemet. Munkahelyemen hasonló a helyzet. Hogyan juthatnék közelebb az Úrhoz?

2.    Gyermekem vallásos nevelését bízzam az intézményes formákra?

3.    Betegségről, egészségről.

4.    Társaságról.

HANG: Kettős hatásnak vagy kitéve. A „már igen” és a „még nem”. Ez az egyik problémád. Ki vagy téve annak a hatásnak, amelyet beemeltél tudatodba, és ugyanakkor ki vagy téve azoknak a hatásoknak, amelyek kívülről érnek téged. Már hordozol magadban olyan értékeket, amelyek próbálják befolyásolni közérze­tedet, elhatározásaidat, de még nem tudod a környezetedből adódó benyomásokat megfelelően szelektálni.

Először belül tégy rendet magadban. Itt is két tényezőre hívom fel figyelmedet. Az egyik maga a természet. Ebben is két irányt vegyél fontolóra. Az első a test állapotának komolyba vétele.

Diéta, böjt csak szakemberek által ellenőrzött módon folytatható. E téren nem minden természetgyógyász szakember. Azért kell ezt mondanom, mert sok természetgyógyász éppen azáltal akar gyors sikert produkálni, hogy diétára fogja pácienseit. Ez legtöbbször helyes is, de nem mindig, és te pontosan a kivételhez tartozol. Te e téren a képzett orvossal többre mész.

A másik a szellemi beállítottság, tehát amit az agykontroll és a többi különböző szellemi tartalmú könyvek, tanfolyamok kínálnak fel.      Mivel az első kegyelem a józan ész, azért ezekből a szellemi eszközökből, melyek legtöbbször ömlesztett állapotban tárulnak eléd, ki kell tudnod válogatnod a megfelelőket. Ha magadat erre nem tartod elég elfogulatlannak, akkor kérdezz meg olyan ember, akit józan gondolkodásúnak tartasz. Az ne zavarjon, ha az illető a józan eszére hallgatva sok mindenben nem fogadja el a te nézeteidet. A fontos az, hogy amiben bizonytalan vagy, abban hallgasd meg, miképpen vélekedik ő, s utána dönts belátásod szerint.

A benső rendbe szedésnek tehát a testi állapot okos figyelembe­vétele mellett a szellemi táplálékok megválasztása is fontos szem­pontja.

A másik tényező Én vagyok! Vagyis a benned élő LELKEM! Lelkem munkáját két kézzel kell segítened. Az egyik kezed a hit, a másik a szolgáló szeretet gyakorlása.

A hit az átélt imában tud megnyilvánulni és növekedni. Minden nap legyen legalább negyedórád, vagy háromszor öt perced arra, hogy hitben átéld a Velem való kapcsolat valóságát. Tehát vagy beszélgess velem, vagy csak tudjunk egymáshoz simulni, mint két szerelmes szótlanul, de nagyon is beszédesen ahhoz, hogy mindketten megértsük: mi bizony szeretjük egymást!

A szolgáló szeretet pedig a hitből fakadó imának a kiteljesedése. Igen, mert Én feltétlenül tisztítom belső szemeidet, hogy meg tudd látni, hol, mikor és hogyan van valakinek szüksége arra, hogy Én, aki benned élek, segítsek azon a rászorulón, akiben szintén Én élek azért, hogy te ki tudd mutatni szeretetedet Irántam.

Azt a szeretetedet, amelyet imádban csak elmondani tudtál, azt ilyenkor igazolhatod. Mert ne feledd: Én tudlak téged közvetlenül is szeretni. Ez akkor van, amikor nagyon jól érzed magadat. De te közvetlenül csak akkor tudod kimutatni, hogy szeretsz Engem, ha a te áldozatos szereteted hatására Én kezdem jól érezni magamat. Te tehát az imádban elmondod, a rászorulókban pedig megmutatod Nekem, hogy szeretsz. Én az imádban meghallgatom, és időnként közvetlenül is éreztetem veled, hogy szeretlek. Azért nem tehetem ezt állandóvá, mert akkor nem tudok lehetőséget adni neked arra, hogy kimutasd, hogy valóban van élő hited, és valóban önzetlenül szeretsz Engem.

Téged a mennyországba az juttat, ha kimutatod a rászorulókon keresztül, hogy mennyire szeretsz engem. Én a mennyországot neked azáltal teszem örök állapottá, hogy akkor már nemcsak meghallgatlak, de örökké éreztetem veled azt a végtelen szeretetemet, amelyet itt a földön ki sem bírnál!

Most nem akarok többet mondani. A feltett kérdéseidre, ha megfogadod a fenti tanácsomat, magad is meg fogod tudni adni meg­felelő időben a megfelelő választ.”    9 /730

 

 

Kérdező: 4. Agykontrollról, természetgyógyászatról, s ehhez kapcsolódó tevékenységekről hogyan kell vélekedni?

HANG: 4. Az első kegyelem a természet!   11 /870

 

 

Kérdező: Az agykontroll elnyomja a Szentlélek erejét?

HANG: Kizárólag csak a jó szándék hiánya és a lezártság akadályozhatja a Szentlélek munkáját.

Isten lényegéhez tartozik a nyitottság. Ez nyilatkozik meg a teremtésben, a sugalmazásban, a megtestesülésben egyaránt.

Szerzetesektől ne várj olyan nyitottságot, mely a Szentlélek szabad működéséhez feltétlenül szükséges. Ők fogadalmat tettek bizonyos lezártságra, holott fogadalmat csak rossz ellen szabadna tenni és nem a jó mellett, mivel a jónál lehet jobb is, melyet sajnos bizonyos jóra tett fogadalmak leárnyékolhatnak.

Az agykontroll inkább segíti a Lélek munkáját, mint akadályozza, mivel az első kegyelem a natúra, a természet, melynek minél tökéletesebb felhasználása a Szentléleknek kifejezett szándéka!    11 /912

 

 

Kérdező: 3. Mi a véleménye a HANG-nak agykontrollról, REIKI-ről?

HANG: 3. Az eddig fel nem használt, bennetek lévő képességek feltárása annyiban érték, amennyiben a CÉLT, a szeretni tanítást segíti elő.  12 /1001

 

 

Kérdező: Az agykontrollról kérek véleményt.

HANG: Minden kontroll mögött bölcsesség húzódik meg! Ilyen az agykontroll is, ha nem öncélú! Nincs értelme egy kést élesíteni azért, hogy éles legyen. Csak akkor van értelme az élesítésnek, ha a kés használatban van, használatban lesz.

Az agykontroll az agy élesítését segíti elő, s ha valaki ennek következtében jobban ki tudja mutatni szeretetét, könnyebben át tudja hidalni az emberek közötti távolságot, s szellemi hatást tud eljuttatni olyan helyekre, ahová fizikálisan el nem érhet, akkor az agykontroll által mindenki gazdagodni tud testileg, lelkileg egyaránt.

Természetes, hogy az agykontrollnak veszélyei is vannak! Ilyen veszély például az, ha valaki az általa megtehető, cselekedetek­ben megnyilvánuló szeretet helyett megelégszik táv-segítségnyúj­tással. Az agykontroll által felszabadult szeretetenergiák nem helyettesíthetik, csupán kisegíthetik a bennetek lappangó energiák eredményes működését.

Gondolj csak az evangéliumomban leírt százados szolgájának meggyógyítására! Amikor ez a százados felkért, hogy gyógyítsam meg szolgáját, akkor az első szavam az volt, hogy megyek és meggyógyítom, és nem az, hogy majd távgyógyítók. Csak amikor tanúságot tett hitéről, akkor alkalmaztam az agykontrollban” ismert távgyógyítást.

Az öngyógyításban is nagy segítséget tud nyújtani az agykontroll által felkínált módszer. Erre is bőven találsz példát az evangéliumokban. Bármennyire is megbotránkoznak egyesek, akkor is igaz, hogy gyakran tettem olyan „csodákat”, amelyeket ti is meg tudnátok tenni, ha értelmetek koncentráltabb felhasználásával jobban hinnétek. Csak így érthető e kijelentésem: „A hívőnek minden lehet­séges!” (Márk 9;23), és az is, hogy ...”még nagyobb dolgokat is fogtok tudni tenni, mint Én!” (János 14;12)

 Mikor egy betegtől azt kérdeztem, hogy hiszed-e, hogy meg tudom tenni azt, amit kérsz, akkor feltétlenül igényeltem agyának komoly Rám-koncentrálását! Értelemvesztetten hinni nem lehet, csak az értelem nagyon komoly erőbedobásával lehetséges az élő hit! Óriási tévedésben vannak azok, akik úgy gondolják, hogy az élő hit lehetséges gondolkodás nélkül! Így csak a babona tud megélni, és nem a hit!   23 /2242-2230

 

 

Kérdező: 1. Feszültség hatalmasodott el bennem.

HANG: 1. Három eszköz áll rendelkezésetekre ahhoz, hogy a testen megjelenő be­tegségeket kezelni tudjátok. Az egyik és az első az orvos. Azok a tünetek, amelyeket te leírtál leveledben, tipikus vércukor-ingadozást jeleznek, s a vércu­kor ingadozásnak pedig a rendezetlen önszeretet szokott a lelki oka lenni. Tehát nem csupán arról van szó, hogy másokkal szemben hogyan áll a szereteted, ha­nem arról, is hogy önmagaddal szemben hogyan állsz ezzel. Feltétlenül meg kell tanulnod meglátni és elfogadni az Én közvetett, gondviselő szeretetemet, amelyet másokon keresztül nyújtok feléd. (Pl. e levél is ilyen!)

A másik eszközzel a természetgyógyászok rendelkeznek. Az ő szolgálatuk fontos, de nem nélkülözheti, nem teheti fölöslegessé az orvosok munkáját.

A harmadik eszköz az agykontroll és minden olyan hitben magadra koncent­ráltság, amely Szeretetemet - a te Jézusod szeretetét - eleveníti fel benned. Va­gyis azt, hogy téged boldogító módon élek benned! Tehát nemcsak benned élek, hanem érted élek benned! Ezt nevezheted agykontrollnak, imának, medi­tálásnak, hitben élésnek. Aki ezektől el akar téged tántorítani, az nem Engem képvisel ebben a dologban. Bármennyire jóhiszemű, nincs igaza!  30 /3143

 

 

Kérdező: 2. Betegségeimet ’agykontroll’ által gyógyítgatom.

HANG: 2. Az orvostudománynak feladata az, hogy amennyire képes, hosszabbítsa meg a mulandó életet, vagy tegye elviselhetőbbé azt. Ilyenek az egyéb gyógymódok is. Ilyen az általad említett ’agykontroll’ eszköz is. A földi élet mindenkinek csak átmeneti szállást jelenthet. Aki erre teszi a hangsúlyt, azzal nem tudok mint kezdeni!   38 /4041

 

 

Kérdező: 2. Hol és mit rontottam el?

HANG: 2. Azok, akik nem az evangéliumaim irányában akarják átalakítani gondolkodásukat (Márk 1;15), hanem különböző érdekes szellemi vonulat irányában (pl. REIKI, FÉNYADÓ, AGYKONTROLL, STB.), és ebben megmerevülnek, nagyon megnehezítik maguknak a Velem, Jézussal való élő kapcsolat kialakítását! Ha ezt komolyan átgondolod, és szerényebbé válsz, akkor megtalálhatod szíved nyugalmát, lelked békéjét.  42 /4511

 

 

 

**********************************************************************************

Agykontrol: 2/124, 4/329, 5/380, 9/730, 11/870, 11/912, 12/1001, 23/2242-2230, 30/3143, 38/4041, 42/4511.