Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alá - fölérendeltség világi jogrendben

 11 /959

Kérdező: 1. Jézus Péter apostolt tette földi helytartójává?

HANG: 1. Helytartója annak van, aki nincs jelen ott, ahol időnként szükség volna jelenlétére. Mivel Én Lelkem által mindenütt jelen vagyok, ezért nagyon csínján kellene bánnotok e kijelentéssel: „Jézus földi helytartója”. Annyi magyarázatot kellene tenni hozzá, hogy jobb e kijelentést nem használni. Ezzel is úgy vagytok, mint a pápai tévedhetetlenséggel. Ahhoz, hogy ne lehessen félreérteni, szinte külön tanulmányt kell mellékelni hozzá magyarázatként.

E szavak „helytartó”, „tévedhetetlen”, jól jönnek egy olyan hatalmi struktúrában, ahol valaki egyeduralomra törekszik. A lényegen nem változtat az, hogy ezt valaki csúnyán vagy szépen teszi. E szavak nehezen találnak kapcsolatot azzal a szolgáló szeretet-állapottal, amelyet Én Egyházamtól elvárok. Én Pétert is bárányként küldtem a farkasok közé (Máté 10;16), és neki is szólt az, hogy ti mindannyian egymásnak testvérei vagytok (Mt 23,8-11), tehát ne legyen úgy, mint a világi jogrendben, amely alá-fölérendelésen alapul. Köztetek ne így legyen (Márk 10;43 - Lukács 22;26)!

Amikor Pétert arra kértem, hogy legeltesse juhaimat, akkor arra kértem, hogy legyen ő a főkolompos a juhok között. Pásztornak egyedül magamat mondottam (János 10;14-16)! Pétert pedig azonnal lesátánoztam, amikor nem úgy gondolkodott, ahogyan Én (Márk 8;33). Ma sincs ez másképpen. Egyházamba a hatalmi struktúrával maga a Sátán épült be! Én a szeretetszolgálat RENDJÉT tudom csak Magaménak vallani az Egyházban! Az egy akol és egy pásztor nem annyit jelent, hogy egykor mindenkinek a pápa lesz a pásztora, és egyháza az lesz, akit ő elfogad bárányának. Akkor lesz egy akol és egy pásztor, ha Én leszek az Egyetlen pásztora mindazoknak, akik különböző formákban, de Engem tekintenek az egyetlen Pásztoruknak (János 10;16). Ehhez a pápáknak fel kell adniuk minden hatalmi rangkórságukat, s a szolgáló szeretet szellemében azt kell vállalniuk, hogy éppen a mindenkire kiterjedő szolgáló szeretet alapján ők legyenek olyan egységesítő elv, melyet minden részegyházam képes elfogadni.

De ez csak akkor következhet be, ha minden részegyház meggyőződhet arról, hogy senki nem akar uralkodni rajtuk, Rajtam!

 

 

 

28 /2816

Kérdező: GAZDAGSÁG, SZEGÉNYSÉG

A gazdag rokon kapzsi. Az igazi örökös szegény.

HANG: A legmesszebbre menőkig megértem problémádat. Erős benned az igazságérzet, és nagyon bánt, amikor azt tapasztalod, ahogy ezt az igazságérzetet, amit joggal elvárnál, hogy figyelembe vegyék, nem veszik figyelembe! Igen, mert a jogi igazság ezt jelenti: mindenkinek megadni azt, ami neki jár. Aki azt éli meg, hogy ez sérül benne, az ettől nagyon szenved. Hidd el, Nekem, Jézusnak, egyik legnagyobb fájdalmam az volt, hogy egyszerűen képtelenek vagytok a jogi igazságnak megfelelni!

Kérdéseidre és kérésedre adhatnék pontos és kimerítő választ, de Nekem, Jézusnak, meg kell fontolnom, hogy kiben és mennyiben segítené elő válaszom azt a szeretet-növekedést, amelyet lehoztam nektek a Földre, és amellyel azonosítottam Magamat, amikor ezt mondtam: „Én vagyok az IGAZSÁG!”

Tudnod kell, hogy Én, Jézus, az erkölcsi IGAZSÁGGAL azonosítottam Magamat, és nem a jogi igazsággal! A kettő nagyon nem ugyanaz. Az erkölcsi igazság az, hogy szeretnetek kell egymást úgy, amiként Én szerettelek benneteket!

Kétezer évvel ezelőtt valaki hasonló problémával jött Hozzám. Vele szemben nagyon kemény voltam (Lukács 12;14). Veled szemben szeretném szeretetemet éreztetni, mert az elmúlt kétezer év nem könnyítette, nem csökkentette, hanem nehezítette és növelte gondjaitokat.

A földi élet poklában legtöbb ember azáltal gazdag, mert zsugori. Nem mind, de legtöbb igen. Azok a zsugori gazdagok, akik életében nem az erkölcsi értékek a mérvadók, hanem az anyagi, mulandó értékek növekedése. Az ilyen embereknek igazi istenük az anyagi növekedés. Én, Jézus, is csak, mint pótcselekvés jöhetek számításba.

Ezeket az embereket szavakkal nem lehet meggyőzni. Nem, mert mindenhez úgy állnak hozzá, hogy az milyen hasznot jelent számukra, és nem úgy, hogy az mennyire hozza közelebb őket Hozzám, Jézushoz.

Ezeknek a lelkében összekavarodott a cél és az eszköz helyes értékelése.

Szellemi lény kívülről nem javítható meg, csak belülről! Ezért mindaddig, amíg valaki képes alattvalókat biztosítani magának, nem ébredhet rá belülről, hogy tévúton jár. Csak akkor, ha valaki ráébred arra, hogy nincs alá-fölé rendelés, csak mellérendelés ember és ember között, van reménye, hogy megtérjen, és a jogi igazságot is tudomásul vegye.

Ez tehát azt jelenti, hogy Én, Jézus, hiába mondanék bármilyen okos jogi igazságokat is, a másik megtérése nélkül csak olajat öntenék a pokol tüzére. Hát ezért nem szolgáltathatok ki senkit senkinek. Sem másokat neked, sem téged másoknak!

Egy biztos! Én, Jézus, nagyon szeretlek, és mindig veled vagyok minden olyan döntésedben, amely az örökkévalóságot tartja élete döntő értelmének, céljának.

 

**********************************************************************************

Alá és fölérendeltség világi jogrendben: 11/959, 28/2816.

 

 

 

      Folytatás:

 

 

Alá- fölérendelés Egyházakbanm, Felekezetben.