Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Albérlet

 

Kérdező: SZERETNÉK JÓL ALÁZATOS LENNI!

1. Meg vagyok kötözve anyámmal?

2. Nagybátyámmal kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.

3. Nem vagyok elég alázatos.

HANG: 1. Örömmel töltenek el kérdéseid. Te nem vagy megkötözve anyáddal, de ő meg van kötözve veled. Az eredmény - lényegét tekintve - ugyanaz: egymásból éltek.

Amíg úgy gondolod, hogy egy fedél alatt kell élned anyáddal, addig számvetést kell tenned, hogy mint kívánsz anyádtól, és ezért te mennyit adsz neki. Lehetsz nagyvonalú, de maradj józan. Ti már nem tartozhattok egymáshoz úgy, mint gyermek az anyjához. Ezt te már kinőtted, akkor is, ha ő ezt nem akarja belátni. A tény az tény akkor is, ha valaki nem akarja tudomásul venni!

2. Az otthon-tartózkodásodat nehezíti nagybátyád, aki szintén TÉNY! Te nem lehetsz bűnrészes vele szemben sem! Tudatosan nem segítheted őt anyagilag mindaddig, amíg úgy ítéled, hogy nem akar a becsületes emberek útjára lépni. Ha ezt nem tudod elérni, akkor vállalnod kell azt, hogy albérletbe menj! Ezt vállalnod kell akkor is, ha ezzel fájdalmat okozol mind anyádnak, mind nagybátyádnak. A legfontosabb az, hogy Én, Jézus, abszolút ELSŐ legyek életedben. Ahol nem vagyok abszolút ELSŐ, ott nem is vagyok jelen!

3. Te részben eléggé alázatos vagy, részben pedig nem. Azért vagy részben alázatos, mert szeretnél alázatos lenni, és azért vagy részben nem az, mert mindig lehetsz alázatosabb. Az alázat lényegét tudnod kell: mindent vállalni a meglátott jó érdekében, és nyitottnak lenni a jobb irányában!

Azzal fejezem be, amivel elkezdtem: örülök neked! 28 /2888

 

           

Kérdező: 1.  Miért nem segít Isten abban, hogy albérletbe költözzem?

HANG: 1. Közel húszezer kérdésre válaszoltam eddig nektek. Arra kértem médiumomat, hogy most már csak nagyon rövid válaszokat kérjen Tőlem, Jézustól, mivel egyre többet kell ismételnem Magamat amiatt, mert nem olvassátok, nem tanulmányozzátok megfelelő komolysággal e könyveket. (E válaszom már 34-dik könyvben fog megjelenni!)

Én, Jézus, azért is születtem istállóban, azért is vállaltam a kereszthalált, azért is mondottam, hogy nincs hová fejem lehajtsam: („A rókáknak van vackuk, az ég madarainak fészkük, de az Emberfiának nincs hova fejét lehajtania. Mt 8;20 - Lk 9;58”), mert igazolni akartam előttetek azt, hogy senkinek a boldogsága nem függ a körülményeitől, csak szívének szeretetétől. 34 /3559

 

 

Kérdező: KOMOLY CSALÁDI PROBLÉMÁM VAN!

1. Fiamat 22 éves korában, haragomban albérletbe küldtem. Rendeződik-e valaha is megfelelően kapcsolatunk?

2. Leányom is ellenségesen viselkedik. De azért enyhül.

3. Mi, szülők, hol rontottuk el nevelésüket?

HANG: 1. Haragodban vagy nem haragodban jogosan küldted fiadat albérletbe! Lelked mélyén nem akartál tovább bűnrészességet vállalni vele!

Számodra ne az legyen a fontos, hogy rendeződik-e vele a kapcsolatod, hanem az, hogy továbbra is állj ki amellett, amit jónak látsz, akár tetszik ez neki, akár nem! Te ne a fiadhoz igazodj, hanem Hozzám, Jézushoz!

Te már nem felelsz fiadért! Magadért viszont mindennap felelsz! A nagy számadáskor, amikor Velem színről színre találkozni fogsz, a döntő az lesz, hogy Velem milyen volt földi életedben a kapcsolatod. Csak átvitt értelemben lesz szempont a fiaddal való kapcsolat. E szempont pedig az, hogy fiaddal kapcsolatban is szándékom szerint jártál-e el vagy sem. E mondat: Az Istent szeretőnek minden a javára válik, az Istent nem szeretővel az Isten sem tud mit kezdeni, mindenkor igaz marad.  Vagyis fiaddal kapcsolatban is csak önmagadért felelsz.

Egy kapcsolat megfelelő rendeződése, vagyis az, hogy szeretetkapcsolat alakuljon ki, mindkettőn áll. Helyes szeretetkapcsolatot csak az tud kialakítani a másikkal, aki előbb Velem, Jézussal, ezt már kialakította!

2. Leányoddal kapcsolatban is csak az előbbieket ismételhetem. Persze igaz, hogy a női lélek másságát nagyon komolyan kell venned. De a lényeg mindenkor az, hogy minden kapcsolatban kettőn áll a vásár. Ha egy kapcsolatban csak az egyik fél törekszik Velem élő kapcsolatot tartani, akkor nem alakulhat ki kettejük között a különbözőségek dinamikus harmóniája.

3. Erkölcsi nevelés nincs, csak erkölcsi önnevelés van! Erkölcsi önnevelésedet sokszor és sokféleképen el-elrontottad. Megjavulni elvileg nem nehéz. Törekedned kell gondolkodásodat Hozzám, Jézushoz, igazítani. Én, Jézus, azért jöttem közétek, hogy erre lehetőséget adjak nektek. Boldoggá csak azt tudom tenni, vagyis benső békét csak annak a szívében tudok támasztani, akivel kapcsolatban azt élem meg, hogy nem hiába jöttem le hozzátok!

Szinte döntőnek mondhatom a rendszeres reggeli és a rendszeres esti ima felvállalását! 42/4558

 

 

Kérdező: BÖLCSESSÉGET KÉREK TŐLED, URAM!

1. Helyes-e, ha elbocsátjuk albérlőinket?

HANG: 1.  Ha csak azért akarjátok elbocsátani albérlőiteket, hogy nagyobb anyagi előnyhöz jussatok, akkor nem helyes elbocsátani őket. Ha azért akarjátok elbocsátani őket, mert úgy gondoljátok, hogy bűnrészességet vállaltok velük, ha nem bocsátjátok el őket, akkor el kell őket bocsátani!

A szeretet semmiképpen nem sérülhet meg! De az az igazság sem, amely nélkül kihasználva érzitek magatokat. Azokat, akik Hozzám, Jézushoz, tartoznak, lehet felhasználni, de nem kihasználni! Bárányok lehettek, de nem lehettek birkák! 43/4712

 

 

*************************************************************************************

Albérlet: 28/2888, 34/3559, 42/4558, 43/4712.