Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Antikrisztus

 

Kérdező: Mit kell tennünk, hogy a fellépő hamis krisztusokat leleplezzük? Mit kell tennünk, hogy hatásukat csökkenteni tudjuk? Most főleg arra az egyre gondolok, akit most MAITREYA-ként ismer a világ.

HANG: Mielőtt érdemben válaszolnék, valamit előre kell bocsátanom.

Van egy örök álmom, mely egykor számotokra is valóság lesz. Eljön az idő, mikor minden teremtményem részese lesz boldogságom­nak, békémnek, örömömnek, s ezekben egyre jobban CSAK növekedni fog mindenki.

Valamikor ezt mondtam: „Ne álljatok ellen a gonosznak.” Azért mondtam ezt, mert a Gonosz addig gonosz, míg van lehetősége a gonoszkodásra. Ha majd a gyakorlatban azt fogja tapasztalni, hogy gonoszkodása nem csupán egyoldalú, de egyenesen dicsőségemre is felhasználható az enyéim részéről, vagyis csak magának árt vele, mivel az Istent szeretőknek minden a javukra válik, akkor a Gonosz rádöbben, hogy önmagának akkor tesz jót, ha megtér.

Ezután az előzmény után mondom: a hamis krisztusok fellépése nem akadályozható meg. Azok az emberek, akik nem akarnak hinni Bennem, mert tudják, hogy annak szeretetáldozat kell legyen a következménye, azok hiszékenységük folytán minden korban azt a látszatra könnyebb utat választják, mely nem azonos Velem, de múlandó, földi jólét bódulatával kecsegteti azokat, akiket nem az önszeretet, hanem az önzés irányít.

Csak enyéimnek tudok tanácsot adni, de nem tudom megtenni, hogy akik nem enyéim, azok ne menjenek szirén-hangok után.    

Megtapasztalhattátok eddigi történelmetek során, hogy csak azok mondhatók Velem szinkronban levőknek, akik a mulandó értékek helyett az örök értékekre irányították figyelmüket. Gyönyörű szép, hangzatos szavakkal aránylag könnyen el lehet kápráztatni azokat, akiknek nincs fülük a hallásra olyankor, mikor a földi élet mulandóságáról, a halálról, az örök élet valóságáról, az Általam boldogító élet birtoklásáról van szó. Gondolj csak országotokban az utolsó választás eredményeire. Kinek volt eszébe egyáltalán az, hogy van Isten, örök élet, mennyország, pokol, stb. Szinte mindenki elfelejtette az elmúlt emberöltő sátáni uralmának borzalmas erkölcsi roncsolását, s szinte mindenkit az érdekelt, arról volt gondban: mit eszünk, mit iszunk, mibe öltözködünk?, tehát arról, amiről Én egyértelműen szó szerint azt mondtam, hogy ezt ne tegyétek. Nincs józaneszű ember országotokban, akik ne tudná, hogy aki ateistákra, istentelenekre szavaz, az a pokolra szavaz. És lám, elképesztő mértékben ezt tették a hiszékeny emberek.

Így jár a világ az antikrisztusokkal is, és azzal az illetővel is, akinek nevét fentebb említetted.

Csak az enyéimnek tudok tanácsot adni. Ez pedig pontosan megegyezik azzal a tanácsommal, melyet már kétezer évvel ezelőtt is elmondtam: legyetek éberek, és imádkozzatok. Közeledik az az idő, mikor még a választottakat is megtévesztő, vakító fények próbálják elirányítani figyelmeteket az örök értékekről a mulandó értékek felé. Ha valamikor, hát most mindenkinek ez kellene, hogy legyen jelmondata, bármilyen hangzatos, úgynevezett szeretettel és igazságossággal átitatott kijelentések hangozzanak is el: MI EZ AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGHOZ KÉPEST! Kizárólag ezen a mérlegen lehet majd a jövőben lemérni, hogy mi súlytalan és minek van súlya az Én szememben.

Ne legyen nap életetekben, hogy föl ne tennétek magatoknak e kérdést: MI EZ AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGHOZ KÉPEST, olyankor, mikor majd TV-ben, rádióban, sajtóban elárasztanak benneteket a hamis krisztusok szirén-hangjai.

Újra mondom: LEGYETEK ÉBEREK ÉS IMÁDKOZZATOK. Mert mit használ bárkinek is, ha az egész világot megnyeri is, de lelke kárt szenved? Ugyan mit adhat bári cserébe lelkéért? Gazdasági előnyöket? Testvériség nélküli szabadságot? Szabadság nélküli testvériséget? Vagy talán külön-külön, vagy együtt, az anyagi jólét, a testvériség, a szabadság orvosság a halál ellen? Tudnotok kell: van orvosság a halál ellen. Ezt mondtam, mielőtt feltámasztottam Lázárt: „Aki Bennem hisz, az halált nem lát sohasem”. Ez az egyetlen orvosság a halál ellen és a boldog örökélet mellett.

Sajnos bármit tesztek, ezekre a gondolatokra csak keveseknek van hallásra beállított fülük. Legalább a tiétek legyen ilyen. 5 /358

 

 

Kérdező: 3. Antikrisztusról, új égről és új földről mit kell tudnunk?

HANG: 3. Az okosság és az óvatosság az a két fegyver, amelyek használata biztosítja enyéimet az Antikrisztus elleni harcban. Ő már most munkálkodik. Egyre súlyosabbá, elviselhetetlenebbé teszi körülményeiteket, hogy aztán majd egy világmegváltó programmal előállva, Engem, Jézust, utánozva, lebeszéljen benneteket arról, hogy logikusan gondolkodva, a boldog örökkévalóságra tegyétek a hangsúlyt.

Most gyengíteni akar benneteket belülről úgy, hogy igyekszik növelni terheteket kívülről, majd kívülről tesz csábos ajánlatokat, hogy belülről Tőlem elforduljatok.

Ne a ’mikor’ legyen számotokra a fontos, hanem az, hogy belül, tehát a Velem való élő kapcsolat erősödjék bennetek. Ennek útja-módja pedig nem más, mint hitetek megerősítése. Igenis, mindenki képes erősíteni a hitét!  33 /3392

 

**********************************************************************************

Antikrisztus: 5/358, 33/3392.