Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Apáca.

  

Kérdező: Kapok e életemben megfelelő társat?

HANG: Kérdésedben a hangsúly a megfelelőn van. Ameddig tőlem teszed függővé, addig csak ilyet találhatsz.

Fontosnak érzem, hogy valami lényeges dologra felhívjam figyelmedet.

Vannak, akik szinte mindent elkövetnek, hogy társat találjanak maguknak, s mégsem sikerül. Vannak, akik szinte semmit nem tesznek ezért, és mégis találnak maguknak társat. Van, mikor az erre látszatra legkevésbé számíthatók találnak társat, és van, mikor az erre legalkalmasabbnak tűnők nem találnak társat.

Igen. Legtöbb embernek már előre eldöntött sorsa a házasélet. Ezek szinte belesodródnak ebbe. Akik nem sodródnak bele, azok nem teszik jól, ha minden áron házasságban szeretnének élni. Az ilyeneknél ez a vágy olyan kísértés, mely különböző elfoglaltságok vállalásával legyőzhető. A házasságban nem élők élete olyan komoly feladatokra predestinált, melyeket házasságban megvalósítani nem lehet. Van Tőlem kívánt cölebsz (házaséletet nem élő) élet. Nemcsak papok és apácák körében. Amint van nem Tőlem kívánt cölebsz próbálkozás papok és apácák körében. Mi hát a te feladatod?

Először is az, hogy ne irányítsanak leányod tanácsai. Én csak azokon tudok segíteni, akik vagy saját maguk nevében jönnek Hozzám, vagy azonosulnak mások tanácsával, s így szintén sajátjukként hozzák azt Elém.

A másik: Ameddig hűségesen ragaszkodik valaki Hozzám, addig mindig remélheti, hogy nem fog magára maradni. Nemcsak olyan értelemben, hogy Én még soha senkit magára nem hagytam, - bár ez már önmagában is megnyugtató kell legyen, - hanem olyan értelemben, ahogy ti kívánjátok. 4 /289

 

 

Kérdező: FÉRJHEZ MENJEK, VAGY APÁCA LEGYEK?           

1. Hozzá mehetek-e barátomhoz feleségül, vagy várjak még, mert nem ő rendeltetett mellém?

2. Legyek betegápoló apáca?

HANG: 1.  Ha valakit elhagytak, és értelmetlennek látja magányos életét, annak feltétlenül azt ajánlom, hogy igyekezzen értelmessé tenni azt. Ha valaki úgy gondolja, hogy egy társsal az oldalán lehetséges ez, akkor annak e döntésére Én áldásomat adom, még akkor is, ha külső szertartások keretében nem jöhet létre ez a döntés.

De mindenképpen tudnod kell, hogy boldogítani egyedül Isten képes azt a szellemi lényt, azt az embert, akit Önmagára teremtett! Csak részben igaz az, hogy valakit valaki mellé rendel az Isten. Csupán arról van szó, úgy vagytok teremtve, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Ez nem jelenti azt, hogy mással mindig jó lenni! Szeretni mindig nehéz a Földön. Áldozattal jár! Néha túlontúl nagy áldozattal jár. Én mindig erőforrás vagyok, de senki helyett nem tudom elintézni a dolgokat, csökkenteni a kereszteket. Csak erőt tudok adni annak, aki nagyon komolyan vesz Engem. Aki kér, az kap, aki keres, az talál Nálam mindenre és mindenkor olyan megoldást, amely békével töltheti el szívét. Én nem adok senki mellé társat, csak lehetőséget adok mindenkinek arra, hogy társat találjon magának, ha nagyon akar.

2.    Kétségtelen, hogy apácarendekben is társra lehet találni úgy, hogy a nyomasztó magány érzése helyébe egy nagyon komoly otthonérzés, egy stabil valahová tartozás lép. Természetesen, ez egészen más, mint a házasság, de egyiket sem szabad kijátszani a másik ellen.

Én mindenképpen melletted vagyok! Áldásom gyermeke lettél azzal az imával, amelyet leveledben leírtál. Én szívembe írtalak téged!   12 /1055

 

 

Kérdező: 1. Apáca vagy anya legyek?

HANG: 1. Van egy harmadik lehetőség. Én ezt ajánlom. Ne döntsd el, hogy mi legyen belőled! Ezt bízd Rám! Te arra törekedj, hogy naponta vedd komolyan a reggeli imáidat, és napközben gyakran gondolj arra, hogy benned ÉLEK! Természetesen, érted élek benned!

Egyetlen hivatás van a földön, a szeretni tanítás, aminek feltétlen feltétele az, hogy úgy szeressetek, ahogy Én tanítottalak benneteket erre.

Ha rendszeresen olvasod az evangéliumaimat, akkor kitisztul előtted, hogy milyen is az a szeretet, amit Én elhoztam és átadtam nektek.

A házasságot nem szabad erőltetni! Csak akkor tudod nyugodt lelkiismerettel vállalni, ha belesodródsz! Ha kényszeríteni kell magadat erre, akkor nem leszel soha lélekben nyugodt, mert azt fogod megélni, hogy te ácsoltál magadnak keresztet, s nem Tőlem vetted át azt!

Bizonyos értelemben ez áll a szerzetesi életre is! Vannak olyanok, akiket kiválasztok erre, de azok ezt úgy élik meg, hogy szinte belesodródtak! 

Az kétségtelen, hogy Én csak olyan fogadalmakat helyeslek, amelyek valami rossz ellen irányulnak, és elvileg nem helyeslem, ha valaki valami jó mellett kötelezi el magát fogadalommal. Azért nem helyeslem ezt elvben, mert a jónál lehet jobb, és akkor a megtett fogadalom sok akadályt tud gördíteni a jobb vállalása elé.

Ha elvben helytelenítem is a jobb mellett tett fogadalmakat, de a gyakorlatban, mint kivételt, ritkán helyesnek tudom tartani. De ilyenkor nagyon egyértelműnek kell lennie annak, hogy ez, mint benső kényszer, Tőlem van, és nem menekülés valami áldozatvállalás elől és nem is a fantázia által kiszínezett jövő csábításáról van szó!   20 /2005-2016

      

 

Kérdező: LEGYEK APÁCA?

1. Válasszam-e az apácahivatást?

2. Mindenképpen Jézust akarom szolgálni!

HANG: 1. Kétségtelen, hogy azonos célért, azonos gondolkodásúak alá-fölé rendeltségben élve bizonyos stabilitást élnek át. Az is kétségtelen, hogy egyetlen hivatás van a világon! Isten mindenkit szeretni tanításra hív! Ennek feltétlen feltétele az a szeretés, amelyet Én, Jézus, új parancsként hagytam rátok (János 13;34). Ha valaki úgy gondolja, hogy szíve békéjét úgy találja meg, ha apácarendbe megy, akkor minden bizonnyal talál magának olyan szerzetesrendet, amelybe be tud tagozódni akkor is, ha Velem, az evangéliumok Jézusával nem tudja alátámasztani döntését. A Szentlélek adhat bárkinek rendkívüli szerepeket, mint pl. egy remete szerepe, de ehhez nagyon egyértelmű, tapasztalati istenélmény szükséges. Végeredményben minden speciális hit ezt az utat vállalja fel.

2.    Akik úgy akarnak Engem, Jézust, szolgálni, ahogy azt az evangéliumokban írva találod, azok az univerzális hitet fogadják el, vagyis azt a hitet, amely szerint mindenki hisz abban, hogy ő ember, és joga van ezt megkövetelni másoktól, s ugyanakkor hinnie kell, hogy a másik is ember, függetlenül nemétől, korától, vallásától, nemzeti hovatartozásától, erkölcsi magatartásától. Ez az, amiért Én, Jézus, jöttem, hogy felszítsam bennetek. Aki ezt vállalja, annak vállalnia kell azt az alapalázatot, amely szerint kiáll a meglátott jó mellett, s ugyanakkor nyitott a felé a jobb felé, amelyet Velem, Jézussal, támaszt alá számára valaki.

Amint már egyik HANG-könyvben tudtotokra adtam: Csak azt a fogadalmat helyeslem, amelyet valaki valami rossz ellen tesz, és nem azt, amit egy jó mellett. Ennek magyarázata az, hogy minden jónál lehet jobb, s ezt a jobbat akadályozhatja a jó mellett tett fogadalom.

Abban biztos lehetsz, hogy az Én szeretetem soha nem fog megfogyatkozni irántad, bárhogyan is döntesz!  41 /4383

 

 

Kérdező: 1. Apáca szeretnék lenni! 

2. Hagyjam ott az egyetemet?

3. Milyen rendbe menjek?

HANG: 1. Médiumomat nem használom fel arra, ami rendes körülmények között mások feladata. Neked olyan lelki emberekkel kell megbeszélned ’hivatás-problémádat’, akikkel saját országodban közvetlen kapcsolatban tudsz lenni. Azt a felelős döntést, amelyet neked kell meghoznod, csak olyan tanácsokkal szabad alátámasztanod, amelyeknek gyökere a józan-ésszel is megalapozott. Ehhez viszont olyan ismeretre van szükséged, amelyet nem médiumomtól, hanem közvetlen lelki ismerőseidtől kell megszerezned.

2. A félbe maradt dolgok nem tartoznak az Én, a te Jézusod elképzelései közé! Tanácsot általában befejezésekre szoktam adni. Ehhez meg is szoktam adni az erőt és a lehetőséget egyaránt.

Ha valakinek lelkében az ’apácai hivatás’ Tőlem van, az akkor is megmarad, ha befejezi az illető az elkezdett iskoláit.

Tudnod kell, hogy minden ember a szeretni tanítás hivatásával jön a világra. Az apácaság vagy nem apácaság csupán területei az egyetlen hivatásnak, a szeretni tanításnak!

Ha valaki úgy gondolja, hogy apácának kellett volna mennie, és ő mégsem tette meg ezt a lépést, akkor sem kell nyugtalankodnia később, mert a lényeget, a szeretni tanítást mindenkor és minden állapotban képes megvalósítani az Én segítségemmel. Kivétel nélkül minden ember a halála pillanatában erre a mérlegre kerül: mekkora benne a szeretet! Ez a döntő és semmi más!

3. A szeretet cselekvés! Ha valakit kontemplatív vagy remeteéletre hívok, akkor ezt annyira egyértelművé teszem benne, hogy számára ehhez semmi kétség nem férhet.

Te az Enyém vagy! Nemcsak benned élek, de érted élek benned! Bárhogy is döntesz, ha Értem és Velem akarod élni földi életedet, akkor Én biztosítani fogom számodra mindenkor azt a szívbékét, amelyet a világ soha meg nem adhat, de el sem vehet tőled!  42 /4537

 

 

Kérdező: 3. Jézusnak milyen kapcsolata volt Mária Magdolnával?

HANG: 3. Ostoba meséknek ne dőljetek be! A magdalai Mária valóban nagyon szeretett Engem, ezért sok bűne bocsáttatott meg. Az ő kapcsolata Velem annyira tiszta, felhőtlen volt, mint azoknak az apácáknak, Teréz anyáknak, akik Nekem szentelték életüket. Újra mondom: Ostoba meséknek ne dőljetek be!

Még valamit mondok neked az imádságról. Bárhogyan is imádkozol, kedves előttem, mert minden imádban lelkedet Hozzám, a te Jézusodhoz emeled! Ez örömet jelent Nekem, és békét kell, hogy jelentsen neked!  42 /4610   

 

 

Kérdező: VÁLASZTÁS ELŐTT ÁLLOK

1. Egy közösségben éreztem a lezárt állapotot.

2. Mit tegyek azért, hogy kijöjjek ebből a lezárt állapotból?

3. Te hívsz engem arra a feladatra, hogy apáca legyek?

HANG: 1-2. Abban a közösségben, ahol lezártnak érzed magad, és nem tudod átadni szívedet, lelkedet Nekem, nincs sok keresnivalód! E lezárt állapotot olyan közösségben élheted meg, ahol nem Énmiattam jönnek össze, hanem Rám hivatkozva, de valami egészen más tartalomért. Egy közösségben, amely Hozzám, Jézushoz, tartozik, mindig léleknyitogató, lélekemelő tartalma van. Ilyen közösségre mindenkinek, aki Hozzám akar tartozni, szüksége van, mert legtisztábban hozzátok szólni csak élő közösségen keresztül tudok. Keress magadnak ilyen közösséget, hogy Engem, Jézust, tanulva, Rám hallgatva, közös tanulásban és imáidban ki tudjam bontani neked azokat a szeretettartalmakat, amelyekre születésed óta vágyakozol.

3. Lelkedben az a vágy, hogy Engem, Jézust, életed teljes átadásával szeress és szolgálj, Tőlem van. Ám ennek a szolgálatnak, amely teljes embert és hitet kíván, nagyon fontos feltétele, hogy előtte próbálj megismerni Engem olyannak, amilyen valójában vagyok. E megismerést ÚT-ként kínálom neked, hogy ezen haladva minden kételyt és bizonytalanságot félretéve „halálbiztosan” ki tudd mondani, hogy az életed árán is Engem, Jézust, akarsz szolgálni. Ez a biztosíték arra, hogy megálld a helyedet egy olyan világban, ahol a szeretet tartalma nem mindig egyértelmű. Akkor sem, ha napi huszonnégy órában Rám hivatkozva mondják! Előző kérdésedben tömören felvázoltam azt az utat, amelyre hívlak. A négy evangélium, a Hang-könyvek tartalma az a lelki táplálék, amelyet élő közösségben kibontva kínálok neked. Fogadd el, és bízz továbbra is Bennem. Számítok rád!  42 /4657

 

 

**********************************************************************************

Apáca:  4/289, 12/1055, 20/2005-2016, 41/4383, 42/4537, 42/4610, 42/4657.