Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Arcra borulás

 

 AMIN JÉZUS IS CSODÁLKOZIK: MIRE JÓ, HA VALA­KI MEGCSÓKOLJA  A FÖLDET?

Kérdező: Uram! Mikor a földön jártál, akkor volt olyan eset, mikor csodálkoztál. Gondolok most arra, hogy csodálkoztál hitetlensé­gükön, és volt, mikor a pogány százados hite késztetett csodál­kozásra. Azóta eltelt immár kétezer év. Ma talán már semmin sem csodálkozol. Bár ez nem biztos. Most olyan kéréssel állok Eléd, mely felett méltán csodálkozhatsz.

Egy drága, jó lélek azt kérdezi, tetszik-e Neked, ha meg­csókolják a földet engesztelésül a világ bűneiért. Na, meg az is kérdése, hogy kő- vagy fakereszt előtt tetszik-e ez Neked job­ban?

HANG: Ma is képesek vagytok csodál­kozásra késztetni Engem.

Ezek a föld-csókolgatások kétségtelenül ki akarnak valami olyasmit fejezni, ami nem idegen Tőlem. Az arcra-borulás olyan megrendülésnek kifejezése, mely nem szokványos. Ha őszinte, akkor óriási hatása van a kegyelmi dimenziókban. Az odaadottságnak és a mindent vállalásnak érzését van hívatva jelezni, erről szándékozik tanúságot tenni.          

Ez tehát nem helyettesít semmit. Önmagában nincs sem­mi értéke. Bármennyiszer is borul arcra valaki, ha nincs mögötte az a megrendülés, melyet ki kellene mutatnia, akkor Előttem nem több, mint egyszerű tornagyakorlat. Ha pedig ez mások előtt történik, akkor még bűn is így, mert megtévesztő szándék húzó­dik meg mögötte. Higgyék azt, hogy megrendültem, holott ez nem igaz!

Az egészen biztos, hogy soha ilyen gyakorlatokra nem adtam, és nem is fogok adni parancsot. Ez legjobb esetben is szer­tartás. A szertartások, mint üres keretek, nem Tőlem valók. Tőlem a tartalom való, melyet nektek kell szertartásokkal kife­jezni.

Az, akit te drága, jó léleknek neveztél, akkor jár el helyesen, ha rákoncentrál arra a tartalomra, mely feletti megren­dülését földre borulással, föld-csókolással kívánja tanúsítani.

A jelenlegi római pápa gyakran látható föld-csókolás közben, mikor repülőgépéről először lép valamely ország földjé­re. Ezzel akarja kifejezni annak a népnek, hogy országát szereti, tiszteli, s kitüntetés számára, hogy földjére lépett.

Nekem tetszik ez a gesztus. De nagyon fájna, ha csak üres, megtévesztő forma lenne az ilyen leborulás.

Minden bizonnyal áldásom hordozói azok, akik magá­nyos imáik közben arcra borulnak annak a gondolatnak hatására, hogy ott vagyok, ezt Előttem teszik. Értékelem az ilyen leboru­lást. Kétezer évvel ezelőtt sem tiltakoztam, ha valaki így borult le Előttem. A külső testtartás képes hatni a lélek állapotára, de csak akkor, ha lényegét a lélek állapota határozza meg. Külső testtar­tás a lelki magatartás megváltoztatására képtelen.

Amin csodálkozom e kérdés kapcsán, az az, hogy kő- vagy fakereszt problémát vet fel a kérdező. Persze, nagy áttéte­lekkel ezt is megértem. Igen, mert aki ilyen kérdést felvet, az nagyon pontosan meg akar tartani minden olyan mozzanatot, melyről úgy véli, hogy Velem szoros kapcsolatban van.

Ne legyetek kicsinyesek. Ha nem is tudjátok az Én nagyvonalúságomat átvenni, de legalább lépnetek kell ez irány­ban. Nagyvonalúságomnak beszédes megnyilvánulásai voltak minda­zok a körülmények, melyeket zokszó nélkül vállaltam a betlehe­mi barlangtól a Golgotáig, magdalai Mária megdicsérésétől a vá­mos Lévi, vagy Zakeus megtiszteléséig.

Egyetlen szertartás, egyetlen imaforma sem hordoz önma­gában értéket. Engem különböző mozdulatokkal, testhely­zetekkel sem lekenyerezni, sem elbűvölni nem lehet annak érde­kében, hogy valakinek megígérhetném a célba jutást úgy, hogy megspórolhatná a célba éréshez vezető UTAT.

Nem egyeseknek, hanem mindenkinek szólt az a kijelentésem, hogy ÉN VAGYOK AZ ÚT, AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET. SENKI SEM JUT EL AZ ATYÁHOZ MÁS ÚTON, CSAK AZON, AMELY VELEM AZONOS. Ez pedig nem más, mint a kivételt nem ismerő irgalmas szeretet útja.

Igen. A vissza nem ütéssel KEZDŐDIK az az ÚT, mely azonos Velem. - Szó sincs itt megalkuvásról! Nem azt kell meg­próbálni kikerülni, hogy ÜTÉS ne legyen. Nem arra kell töre­kedni, nem azt kell megcélozni, hogy jaj csak a keresztényeket ne bántsa senki!

Tanúságot éppen arról kell tennetek, hogy ellenére an­nak, hogy bántanak titeket, ti nem vállaljátok az igazság rendjének bemutatását. Számotokra nincs igazság rendje. Csak IGAZSÁG van, s ez Én vagyok. Részetekről csak irgalom rendje van.    2 /96

 

**********************************************************************************

Arcra-borulás: 2 /96