Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Általánosítás

Emberek

 

Kérdező: Uram! Mitévő legyek olyan emberekkel, akik legfőbb gondjuknak azt tartják, hogy nem kapnak elég fizetést?

HANG: Először is nem kevés ember gondolja ezt. Másodszor pedig nem is olyan biztos, hogy ez a legfőbb gondjuk. Tehát:

    Aki ilyen kijelenést tesz, attól meg kell kérdezned, hogy valóban ez-e a legfőbb gondja. Aki azt mondja, hogy minden embernek ez, az nem mond igazat. Két ok miatt sem. Az egyik:

    Nem szabad általánosítanotok olyankor, mikor emberről van szó. Ahol a szabad döntés lehetősége fönnáll, ott nem szabad általánosítani. Mint ahogy úgy sem szabad általánosságokban beszélni, hogy abból mindenki kiérthesse azt, ami neki tetszik, illetve az ellenkezőjét is.

     A másik ok pedig az, hogy a pénzemberek is tele vannak gondokkal. Sőt, még csak ők igazán! De térjünk vissza a témához.

     Ha valakinek elég, vagy nem elég a fizetése, akkor fogalmazza meg konkrétan, hogy mire elég és mire nem elég a pénze. Szeretésre mindig mindenkinek van elég pénze, mivel szeretni nem más, mint jót akarni. Tehát egy belül jó irányban meghozott döntés. Ami tehát a boldog­ságot illeti, azt nem érinti a pénzprobléma.

    Aki azt mondja, hogy ő olyan boldog lenne, ha sok pénze lenne, az félrebeszél. Igen, mert egyetlen gazdag ember sem boldog attól, hogy sok pénze van. Sőt! E kijelentés, hogy a sok pénz boldogít, ez az egyik legelter­jedtebb, s legördögibb narkotikum. A narkotikumokat pedig még azok is bódító hatású méregnek ismerik el, akik ilyenekkel élnek. Tehát ezekről mindenki tudja, hogy nemcsak bódítanak, de mérgek is, vagyis az emberi szervezetet tönkretevő anyagot juttatnak abba, aki használja őket.

   Így van ez a pénzzel is. A gyűlölet, az irigység, a kapzsiság, és még sorolhatnám a kéjvágy, bírvágy, uralom­vágy legkülönbözőbb fajtáit, melyeket mind magukban hordanak a pénzéhes emberek. De kétségtelen, hogy a mérgező hatása mellett van bódító hatása is.

    Annak idején, amikor jónak láttam, akkor félreért­hetetlenül elmondtam, hogy ne legyetek gondban amiatt, ami pénzen megvásárolható. De sohasem mondtam, hogy éljetek gondtalanul! E kijelentésed: 'Van Gondviselőm, tehát nem lehetek gondban,' ez csak részben igaz. Étel, ital, ruházkodás-gondokban tényleg nem lehetnek az enyéim. De gondban kell lennetek abban, ami az Én gondom is.

    Gondban kell lennetek szívetek szeretetének megőr­zésében, ápolásában. Csak annyiban lehetek Gondviselőtök, amen­nyiben ti az Én gondviselőim vagytok.

   Tehát nemcsak az igaz, hogy semmit sem tehettek Nélkülem, hanem az is, hogy semmit sem tehetek nélkületek értetek, boldogságotokért. Én sokkal előbb bíztam Magamat rátok, mint ti magatokat Énreám.

    Aki megtanult vigyázni Engem, annak nincsenek anyagi gondjai, sőt még ő tud másokat anyagilag is támogatni. Bár ez nem oldja meg a rászorulók lelkében a Hozzám tartozni akarás lényegét, vagyis saját boldogságuk ettől még meg nem valósul. A gazdag ifjúnak sem azért mondtam, hogy adja el amije van, és ossza szét vagyonát a szegények között, hogy a szegények ne nélkülözzenek tovább. Nem! Azért mondtam el, mert ezt az ifjút gazdagsága akadályoz­ta abban, hogy Engem kövessen. És kit nem akadályoz a gazdagság?

    Itt ismét ki kell tisztáznom valamit. Amikor azt mondom, hogy a gazdag ifjút gazdagsága akadályozta abban, ami tökéletességének formálását illette, akkor bizony nem a pénznek számszerűségére gondoltam, hanem megkötözöttségére, vagyis arra a lelkületre, mely a sok pénzének megszerzésében és megőrzésében kialakult benne.

   Tehát nem az tartozik Hozzám teljes bizonyos­sággal, aki szegény. De az nem tartozik Hozzám, aki kérésemre sem vállalja, hogy szegény legyen. Tehát a döntő az, hogy szíved Nálam, vagy javaidnál van.

    Legyetek emberibb emberek. E kijelentésetek: 'Adtam-e ma többet, mint tegnap?', ez nagyon egysíkúvá silányítja a Velem való kapcsolat lényegét. Nem azt kell kérdezned, hogy mit adtál, és mit nem adtál, hanem a kérdést így kell feltenned: 'Törekedtem-e ma is minden erőmmel figyelni a bennem élő, és általam is mindig adományozni akaró Lélekre?' Ez a kérdés mindig helyén van. E kérdés megment attól az egysíkú gondolkodástól, mely elembertele­níthet, s Belőlem nem boldogító, számotokra is mindig adományozó, hanem szadizmus és mazochizmus közt ingázó Lényre torzítja képemet abban, aki pedig lelke mélyén fenntartás nélkül követőm akar lenni.

     Legyetek emberségesek! Magatokkal szemben is! Ez nem az a banánhéj, melyen elcsúszhattok. A banánhéj sokkal inkább abban a versengésben van, mely olyan követelmény-centrikus­ságot produkál, mely már régen meg­feledkezett a FORRÁSRÓL. Jaj annak a gyümölcs­nek, mely ha egyszer öntudattal bír, megfeledkezik fájának gyökereiről, melyek nemcsak tartották a fát, de biztosítot­ták  is a fán keresztül a gyümölcs érlelését.

    Mindenkinek mondom: Ne feledd el, honnan hoztalak ki! Ne feledd múltadat! Ne feledd múltadban végzett kegyelmi munkámat! Ne feledd, amit Nekem köszönhetsz eddigi életed folyamán! Ha nem feleded, akkor a jövőben is remélheted meglátni azt, ami Tőlem van, tehát ami nem a te erőlködéseidtől, hanem az Én szeretetemtől tett téged és másokat is szebbé, jobbá, boldogítóbbá!

    Megköszönöm, hogy végighallgattál. Köszönöm és értékelem, mert csinálhattál volna mást is ez idő alatt, s Nekem azt is tudomásul kellett volna vennem, s szeretetem nem csökkent volna akkor sem irányodban. 2/90

 

 

Kérdező: NINCS MEGFELELŐ ÖNURALMAM!

            Nem vagyok ura energiáimnak.

HANG: Te is tudod, hogy kijelentéseddel eltúlzod a valóságot. Van olyan, amikor nem vagy ura és van olyan amikor ura vagy energiáidnak. Van olyan terület, ahol elveszted magad fölött az uralmat, és van olyan terület, ahol nem ez a jellemző.

    Mivel a túlzás a hazugság egyik formája, ezért a hazugság atyjának területére téved az, aki túlzásba esik. Ennek pedig az szokott a következménye lenni, hogy a lélek lelombozódik, s kedvét vesztve, még olyan területeken is, ahol különben erős szokott maradni, elgyengül. Ezért nagyon kell óvakodnod attól, hogy akár magaddal szemben, akár másokkal szemben könnyen általánosíts!

    Mindig ura vagy magadnak a tekintetben, hogy Nekem ajánljad magadat! Ebbe nem szabad belefáradnod soha! Életednek pedig azokon a területein, amelyeken kudarcok érnek, a döntő az újrakezdés! Nem-csak arról van szó, hogy nem hétszer, hanem hetvenhétszer kell megbocsátanod azoknak, akik vétettek ellened, hanem arról is, hogy nem hétszer, hanem hetvenhétszer hétszer, tehát véget nem érően kell felállnia annak, aki elesik, aki sebet kap a harcban!

    Sokkal jobban szeretlek Én téged, semmint engedném, hogy gyengeségeid miatt elraboljanak Tőlem! Minden bukdácsolásod ellenére is, te a GYŐZTES oldalán vagy olyankor, amikor Hozzám jössz! 17/1622

 

 

Kérdező: 1. Miért nem érdekli az embereket az, amit én fontosnak tartok?

HANG: 1. Az általánosítás mindig azzal a veszéllyel jár, hogy egy kalap alá vesz jókat, rosszakat egyaránt.

    Meg kellene próbálnod, hogy jobban érdekeljen téged az, ami az embereket érdekli, illetve az, hogy miért érdekli az embereket az, ami érdekli őket - de nem általánosságban -, és akkor nagyobb érdeklődést tapasztalnál te is a magad irányában. 20/2008

 

 

Kérdező: 1. A nő alacsonyabb rendű lény, mint a férfi?

HANG: 1. Semmiképpen sem helyes a hozzáállásod a HANG 9/702-ben és a 9/709-ben leírtakhoz! Azt mindenesetre igazolja írásod, hogy így is lehet olvasni, értelmezni valamit!

    Emberi szinten a szépség megtestesítői a nők! Olyan formaérzékkel rendelkeznek, amellyel a férfiak általában nem. Általában! De nem mindig. Kisarkítva azt szoktátok mondani, hogy a nő a szív, a férfi az értelem. E kisarkítás részben igaz. Nem szabad az egyik nemet a másik nem ellen kijátszani. Mindegyiknek tökéletesnek kellene lennie a maga nemében!

    Igazán jól, csak szívével lát az ember. De igaz az is, hogy minden rossz egy elrontott jó. Az a tény, hogy a ma asszonyai messze több ártatlan emberéletet gyilkolnak meg, mint ahány ártatlan ember egy háborúban meghal, ez nem lehet ok arra, hogy minden nőt gyermekgyilkosnak mondjatok, amit azt sem szabad mondani, hogy minden férfi szétrombolja a családját. Ne általánosítsatok!

    Mikor Én, Jézus, bocsánatot kérve a nyers fogalmazásért, ösztönlénynek neveztem az anyaságot vállaló asszonyokat, akkor ebből nem vontam ki saját Édesanyámat sem (Márk 3;33). De ezzel nem neveztem alacsonyabb rendű lénynek Őt, mint az ottani férfiakat! Csupán azt akartam érzékeltetni, hogy helyes szeretetnek csak az a szeretet mondható, amely Isten akaratának megvalósítására irányul, és csak ez a helyes szeretet!

     Ha egy gyermek azt akarja, amit az ő érdekében Isten akar, akkor ebben segíteni kell őt, de ha nem azt akarja, akkor ellene kell mondania a szülőnek az ilyen gyermek kívánságainak még akkor is, ha ez fájdalmas mind a gyermek, mind a szülő számára!

Nem arról van szó tehát, hogy egy gyermeket nem kell felnevelni, hanem arról, hogy nem a gyermek látása szerint. Sőt, gyakran még a szülő látása szerint sem, hanem úgy, ahogy Én, Jézus, kívánom ezt tőletek. Minden téren át kell alakítania a gondolkodását annak, aki úgy akar gondolkodni, ahogy Én, Jézus gondolkodtam! 29/2921

 

 

Kérdező: 2. Az élet értelmét az alkotó munkában látom.

HANG: 2. Ne általánosíts! Legfeljebb azt mondhatod, hogy te a saját életed értelmét, az alkotó munkádban látod. De ez csak rád vonatkozhat, mert azokat a szellemi, testi fogyatékosokat, gyermekeket, vagy öregeket, akik képtelenek alkotó munkát végezni, ha általánosítasz, ezeket meg kellene ölnöd, mert kell, hogy életük értelmetlennek, sőt károsnak tűnjék, az alkotó munkát végzők szemében!

    Maradok a "kutya" hasonlatnál. Van kóbor kutya, amelynek nincs gazdája, és van olyan kutya, amelynek van gazdája. A kóbor kutya oda megy és azt csinál, amit éppen pillanatnyilag ösztönei diktálnak. Azt a kutyát, amelynek van gazdája, feltétlenül meghatározza a gazdája léte. A kóbor kutya mindenki kutyája. Mindenki dobhat eléje valami koncot, vagy ott rúghat bele, ahol éppen akar. A gazdával rendelkező kutya a gazdájától védett kutya.

    Ha egy ember azt éli meg, hogy nincs gazdája, illetve azt, hogy mindenki a gazdája, család, munkahely, baráti kör, tehát a körülmények, annak élete feltétlenül kóbor kutya élet lesz. Koncot is fognak eléje dobni, és rúgni is fognak bele ott, ahol talán a legkevésbé várja.

     Ha te kóbor kutyának degradálod magad, akkor eleve mondj le a boldogságról, mert a boldogság minden ember, minden szellemi lény számára a jó birtoklása az elvesztés félelme nélkül. Tehát már eleve lemondott a boldogságáról az, aki nem az örök értékek keresésében, hanem mulandó dolgok elfoglaltságában látja élete értelmét. 29/2994

 

 

Kérdező: 3. Családom miért nincs megelégedve velem?

HANG: 3. Nagyon természetes, hogy általánosításokkal nem tudsz mit kezdeni. De ha egyértelműen és világosan megmondja családod, hogy mit lát benned helytelennek, és világosan megfogalmazza, hogy mit vár el tőled, akkor tudni fogod, hogy mihez tartsd magad.

Mindenképpen az a fontos, hogy Isten legyen megelégedve veled! A többi egyáltalán nem érdekes! 36/3837


Ember könyv

 

Kérdező: 3. Egy közismert íróról, tudósról kérdezem a HANG-ot.

HANG: 3. Személyekről nem szoktam adni másoknak információt. Könyvekről sem! Ennek egyszerű oka az, hogy az általánosításokkal mindig vigyázni kell! Minden könyvben vannak pozitív és negatív hatású gondolatok. Az általad említett tudós könyveiben is. Ha egy könyvben található meghatározott gondolatról, kijelentésről, megállapításról kérsz véleményt, akkor arra válaszolok, de az általános vélemény-nyilvánítással óvatosan kell bánnom Nekem is! 21/2088

 

 

Kérdező: Egy könyvről kérdezem a HANG-ot.

HANG: Sem könyvekről, sem személyekről nem mondhatok általános véleményt. Ennek egyszerűen kettő oka is van. Az egyik az, hogy egy általános véleményből bárki kimazsolázhatja magának azt, amit jónak lát, s esetleg Rám hivatkozva csinálhat butaságokat. A másik ok az, hogy minden könyvben, minden személy életében van jó és van rossz is. Az általános jó elfedi a rosszat, az általános rossz, akadályozza a jónak meglátását.

    Tehát, ha akár könyvről, akár személyről olyan konkrét kérdést teszel fel, amely kérdésre a válasz nem általánosítható, akkor válaszolok a feltett kérdésedre. Pl. jó-e, ha valaki kártyavetéssel keresi kenyerét? Rossz-e, ha valaki rózsafüzért imádkozik? Ha egy könyv, esküdözésre szólít fel, vagy azt dicséri, ha valaki pénzért áruba bocsátja lelkét, akkor pontos véleményt mondhatok ezekkel kapcsolatban. De Én, Jézus, sem propagálója, sem akadályozója nem vagyok általánosságban senkinek és semminek. Minden jóban lehet valami rossz, és minden rosszban lehet valami jó! 26/2653

 


Könyv

 

Kérdező: 2. "A szeretet mágiája" című könyvről kérek véleményt.

HANG: 2. Könyvekről úgy nem adhatok bírálatot, hogy az félreérthető ne legyen, tehát nem is adok. Ha egy könyvben található meghatározott gondolatot társz Elém, akkor elmondom róla a véleményemet. De általánosításokba nem bocsátkozhatom, mert akkor mindenki azt venné ki szavaimból, amit pillanatnyi érdeke éppen megkíván.

     Ha tudod, hogy szeretni annyit jelent, mint jót akarni magadnak és másoknak, mégpedig azt a jót, amit kiolvashatsz az evangéliuma­imból, akkor mindent tudsz a szeretetről. Mindaz, aki ennek megvaló­sítását mondja el és próbálja tettekre váltani, Engem képvisel. De aki nem ezt teszi, bármilyen hangzatos szavakat is használ, nem Engem képvisel. 22/2236

 

 

Kérdező: Hitelesnek mondható-e az 'ÚJ HANG' című füzetek tartalma?

HANG: A HANG-könyvek médiuma nemcsak azt a szerepet kaptam Tőlem, Jézustól, hogy HANGOMAT közölje veletek. Alkalmas arra is, hogy hitelesen kontrollálja a nevemben megjelenő írásaitokat.

     Az említett füzetek és minden Nekem tulajdonított írás tartalmát, akkor biztosan nyugodt szívvel hitelesnek tarthatjátok, ha médiumom az ilyen írásokat hitelesnek tartja. Én, Jézus, Lelkem által nemcsak azért szólaltam meg benne, hogy tolmácsolja szavaimat, hanem azért is, hogy mindazok, akik Rám, Jézusra hivatkoznak, megerősítést nyerjenek, vagy mint félrevezetők lelepleződjenek.

    Bárkinek, bármilyen írással kapcsolatban, ha valami kétség merül fel, akkor a problematikus szövegrészt terjesszétek HANG-médiumom elé, és Én, Jézus, hiteles választ fogok adni az általatok előterjesztett kérdéseitekre. De ne általánosságban kérjetek véleményt, hanem konkrét mondatokra vonatkozóan. Biztosak lehettek abban, hogy Tőlem, Jézustól ilyen esetekben nem kaptok félreérthető, elnagyoló, általánosítást tartalmazó válaszokat! 35/3721

 

 

Kérdező: 1. Egy könyvről kérek véleményt.

HANG: 1. Minden könyvben vannak valós és nem valós kijelentések. Illetve minden könyvben van olyan, amelyet egyik ember valósnak, másik nem valósnak értelmezhet. Nem véletlen, hogy Én, Jézus nem írtam könyvet. Ennek ellenére fontosak a könyvek. Miért?

    Először is azért, mert elküldtem a Szentlelket, és van józan eszetek. Igaz, hogy nem írtam könyveket, de az is igaz, hogy írattam! Ha engeditek, hogy a Szentlélek irányítása alatt legyen a józan eszetek, akkor minden könyvben találtok megszívlelendőt anélkül, hogy általánosítanotok kellene, szabadna a könyvek kijelentéseit. Másodszor pedig: azalatt, míg ti különböző változásokat éltek meg fejlődésetek folytán, éspedig különböző intenzitással, addig az írott szövegek ugyanazok maradnak.

     Ha bármely könyv valamelyik kijelentéséről kérdezel, akkor a kérdezett kijelentéssel kapcsolatban tudok számodra megszívlelendő választ adni, de általánosságban egyetlen könyvről, még a Bibliáról sem mondhatok mindenre kiterjedő, mindenkor és mindenkire érvényes kijelentést! 41/4418

 


Tanítás. Emberek.

 

Kérdező: 2. Egy tanításról kérek véleményt.

HANG: 2. Te annak az embernek tanításáról kérdezed az Én véleményemet, aki elindított téged a szellemekkel történő találkozások útján.

    Már többször hangot adtam annak, hogy általános véleményt nem mondhatok senkiről, és semmiféle tanításról, mert az általánosítás ilyen téren többet árt, mint használ. Éppen az előtted kérdező levelében tettek fel Nekem egy olyan kérdést, hogy járjon-e az illető abba a gyülekezetbe, ahol Édesanyámat, Máriát nem tisztelik, sőt tiszteletlenek vele szemben. Erre tudtam mondani, és pedig felelősséggel tudtam mondani, hogy mindenki csak olyan helyre menjen, ahol tudja, hogy Én is jól érzem Magamat. Azt is mondottam, hogy ott, ahol Édesanyámat nem tisztelik, ott nem érzem jól Magamat.

     A te kérdésedre tehát csak azt tudom mondani, hogy minden tanításban fel kell tudnotok ismerni azt, ami a szeretetet növeli bennetek. Ezeket a gondolatokat ápoljátok és örüljetek ezeknek, bárkitől is halljátok. De azokat a mondatokat, amelyek széthúzást, egyházatokból eltávozást, gyűlöletet, haragot ébresztenek bennetek, azokat az ősellenség nyújtja felétek.

     Kérd a bölcsesség Lelkét, kérd a szellemek megkülönböztetésének adományát! Isten nem szűkmarkú! Bőségesen segít ott, ahol nyitott és alázatos szívet talál! 23/2318


Iskola

 

Kérdező: 1. Hiteles-e egy iskola tematikája?

HANG: Nagyon szeretnék örömmel nézni rátok! Nagyon szeretnék együtt működni veletek! De sajnos, szomorúan kell látnom, hogy szinte semmit nem értettetek meg abból, amit immár kétezer éve mondok és üzenek nektek! Semmit!

    Te olyan gondolatokat mondasz általánosításnak, amelyek a legmélyebb lelki gazdagságokat tárnák fel előttetek, és olyasmit akarsz konkrétumként beépíteni életedbe, amely a csak felszín, és silány tartalom!

    Kedves Barátom! Nagyon alaposan, és állandó jelleggel olvasd a Bibliát, az élet könyvét! Főleg az evangéliumaimat! Csak ezeken keresztül hallhatod hitelesen HANG-omat! A HANG-könyvek ebben akarnak segítséget nyújtani!

     Értsd meg! Nincs sem hiteles iskola, sem hiteles tematika ott, ahol nem a Biblia áll a legfőbb helyen! Értsd meg! A krisztusi hierarchia merő ostobaság! Nincs szent, krisztusi uralom! Csak szolgálat van! A nem ártás, a megbocsátás, a segítés szolgálata. De nem ködös, zavaros misztikus szolgálat! Hanem: etesd meg az éhezőt, ruházd fel a ruhátlant, vigasztald a szomorkodót, látogasd a beteget és mondd meg neki, hogy nem érdekes a test állapota, ha benne van az Isten országa, ha hisz Bennem! Bocsáss meg annak, aki téged megbántott! Tanuld meg áldani átkozóidat! Emeld föl szavadat a katonai behívók ellen, hogy ne vállaljon senki kiképzést embergyilkosságra, hanem mindenki inkább szeresse ellenségét! Vállald Értem az állapotszerű vértanúságot, mert csak aki vállalja az élete elveszítését Értem és tanításomért, az nyeri meg a boldog örök életet! Ha te ezeket általánosságoknak minősíted, akkor nagyon sajnállak, de nem tudok segíteni rajtad! 22/2225


Tanfolyam

           

Kérdező: 1. Tanfolyamaim tartalma Neked tetsző-e?

HANG: 1. Amikor emberként köztetek jártam, akkor is mindent elkövettem, hogy ne mástól külső ruha-ként, hanem ti magatok belülről éljétek át azt, hogy mi jó nektek és mi nem. Egyszerűen nem tudom megmondani, hogy jó-e a te tanfolyamod tartalma. Azért nem tudom megmondani, mert önmagában semmi sem jó, csak annyiban, amennyiben Rám irányul. Namármost. Arra senki sem képes, az Isten sem, hogy helyettetek Rám irányítottá tegyen valakit. Még az imát sem tudja senki erkölcsi tartalommal megtölteni, csak az, aki végzi.

    Nem ruházható át a felelősség sem Rám, sem másra, amikor valamibe belekezdesz. Nekem minden tetszik, ami neked tetszik, mivel te istenszerető lélek vagy, s így minden javadra válik, amit jó szándékkal teszel. Tanfolyamaid tartalmának vannak olyan érdekeltjei, akik jóra használják fel, és vannak olyanok, akik nem jóra használják fel. Ezért nem lehet általánosságban sem jónak, sem nem jónak minősíteni. 8/623


Gyertya lángja

 

Kérdező: Egyik éjjel szimbólumok jelentek meg a kezemen, melyeket nem tudok megfejteni.

HANG: Több momentumra is reagálnom kell. Az egyik a templom, a másik a gyertyaláng, a harmadik a gyógyítás, és a negyedik a kapott jelek.

     A templomokban ma valóban nem sok helyen árad az a szeretet, amelyet Én hirdettem, és méltán elvárhatnék. Valóban nem azt halljátok legtöbb alkalommal, ami épít, buzdít és vigasztal, tehát lelkileg gyógyít benneteket. Valóban csak azoknak tudom ajánlani a rendszeres templomba járást, akik tudják a módját annak, hogy hogyan lehet ott Velem közvetlenül találkozni. De azt mindenképpen fontosnak tartom, hogy vasárnap különös módon akarj időt tölteni Velem, és semmiképpen sem kevesebbet, mint azok, akik templomba járnak, hanem  e napon feltétlenül többet!

     A gyertya lángja nemcsak rossz szellemek jelenlétekor kormoz. Gyakran van így a jó szellemek jelenlétekor is, gyakran van olyan, hogy rossz szellemek vannak jelen, s mégis gyönyörűen égnek a gyertyák! E téren az általánosítás egészen biztosan az ördögtől van! Ha Én ilyen értelemben jelzést akarnék adni, azt előre egyértelművé tenném benned, és csak egyes esetre vonatkozóan tenném!  Én nem szoktam fölöslegesen csodákat tenni. Nemcsak különböző gyertya anyagi összetétele lehet különböző, hanem ugyanaz a gyertya is más-más összetételű lehet különböző részeiben. Most nem is beszélek arról, hogy milyen csekély és emberi érzékekkel nem is érzékelhető légmozgás is mennyire tud egy ilyen kis lángocskát befolyásolni.

    A gyógyítással kapcsolatban jól látsz. A lélek sebei bizony gyakran kiverődnek a testen és annak funkcióinak zavaraiban. Az a szeretet-energia, amely képes hatékonnyá tenni az Én jelenlétem áldását, mindig rendelkezésére áll azoknak, akik hisznek jelenlétem gyógyító erejében, és vállalják az irgalmas szeretet befogadását magukba. Tehát akik fontosnak és lényegesnek tartják azt, hogy irgalmasságot, megbocsátást gyakoroljanak.

    A szimbólumokkal kapcsolatban most meg kell elégedned annyival, hogy pár éve elkezdték angyalaim megjelölni azokat, akikkel együtt tudnak majd dolgozni a közeljövőben a Föld megmentése érdekében. E jelek megfejtésének majd akkor lesz komoly jelentősége. Most legyen elég számodra az, hogy te is ezek között a megjelöltek között vagy. 8/595


Élmények

 

Kérdező: 3. Tőled kapom a fényt, és amit ebben látok?

HANG: 3. Élmények jöhetnek Tőlem és jöhetnek az ősellenségtől. Ami épít, buzdít, vigasztal, tehát az, ami erősíti benned a szeretet, a szolgálat, az áldozatvállalás szellemét, az Tőlem jön. Ami nem ilyen gyümölcsöt terem, az nem Tőlem jön.

    Tehát nem lehet általánosítani! Minden élményt külön-külön kell megvizsgálnod! 15/1411


Papok

 

Kérdező: 3. Kell gyónnom, áldoznom?

HANG: Igenis, kell GYÓNNI! Mindenkinek kell gyónni. Van olyan, aki szüleinek, van aki barátjának, van aki házastársának, van aki orvosának, van aki pszichológusnak gyón, csak olyan nincs, aki senkinek sem gyón. Ha valaki nem tudja kiadni magából azt, ami lelkileg megterheli, az előbb-utóbb a bolondokházában köt ki.

    Szerintem az teszi legjobban, aki egy lelkipásztornál gyón, mert ez szokott a legdiszkrétebb és lelkileg legeredményesebb lenni. Persze, meg kell válogatnod, hogy kit kérsz föl erre. Egyre kevesebb ilyen lelkipásztor van, de van! Ne dőlj be az olyan általánosításoknak, hogy a papok ilyenek, meg olyanok. Van közöttük ilyen is, és van olyan is. Ismétlem: NAGYON fontosnak tartom a GYÓNÁST!

    A szentáldozásban pedig annyira jelen vagyok étel formájában, hogy Én, aki igazán tudtam, hogy mit beszélek, azt mondtam, hogy aki nem eszi az Emberfia testét, abban nem lesz élet! Mert az Én testem valóban étel! (János 6;53), de érdemes az egész János 6-ot elolvasnod. 8/614

 

 

Kérdező: 3. Isten szolgái a papok?

HANG: 3. A papok nem Isten szolgái! Szó sincs arról, hogy e téren általánosítani lehetne! Vannak közöttük olyanok is, akik Engem, Jézust, szolgálnak, de ezek nagyon kevesen vannak. A nem papok között aránytalanul többen vannak olyanok, aki Isten szolgáinak tarthatnák magukat, de ezt nem mondják magukról. Kétségtelen, hogy vannak a papok birtokában olyan eszközök, amelyek a szerepük, feladatuk felvállalására, hogy Isten szolgái lehessenek, szükségesek, de ettől egyáltalán nem különbek, mint bárki emberfia.

     Jó, ha tudod: Én, Jézus, nem voltam papi nemzetségből való, és soha nem mondtam magamról azt, hogy pap vagyok. A Zsidó levél, amely papnak mutat be Engem, egészen más értelemben használja e szót, mint ahogy azt ti jelenleg használjátok (t.i., hogy fizetett párttitkár, aki elrendezi dolgaitokat Isten előtt).

     Ne feledd! Engem, Jézust is papok, főpapok ítéltek kereszthalálra (János 19;12). Hidd el, akaratom ellenére tették ezt!

     Minden hónap második vasárnapján {a következő szeptember 12-én (Budapest ; Bethlen Gábor tér 2. Gyógypedagógiai Főiskola, a Keletitől gyalog kb. 5 perc)} d.u. 3 /15/ órakor misézik médiumom. E szentmise után van lehetőség beszélgetésre is. 37 / 3885


Étkezési, böjtölési előírások

 

Kérdező:  3. Valóban vannak olyan tekercsek, amelyek a Bibliából kimaradtak, de apostoli­ak, és böjtöt, étkezéseket szabályoznak?

HANG: 3. Valóban vannak olyan tekercsek, amelyek tartalma nincs benne a Bibliában, s ezek apostoli eredetűek. De ezek nem érintik azt az erkölcsi területet, amelyen eldől, hogy boldogok lesztek, vagy sem.

    Az étkezési, böjtölési előírások annyira eszköz jellegűek, hogy nem lehet általánosítani azokat. Kétségtelen, hogy imával és böjttel úrrá tudtok lenni a legkülönbözőbb ártó erőkön. De ezt nem lehet úgy előírni, hogy az mindig és mindenkire nézve érvényes módon működ­jön.

      Mielőtt a földre jöttem, akkor a mosakodási, étkezési böjtöknek fontos és általános érvényű szabályait meg kellett fogalmazni számo­tokra, mert így menekülhettetek meg olyan betegségektől, amelyektől ma már másképpen is meg lehet menekülni. De afelől nyugodtak lehettek, hogy az Én tanításom az evangéliumokban nincs meghami­sítva. Csak az érdekesség kedvéért mondom, hogy Engem annak idején falánk és borissza embernek neveztek (Lukács 7;34), s ez természetesen túlzás volt ellenségeim részéről, de volt némi alapja, mivel sokszor megjelentem lakodalmakon, és egyáltalán nem lógtam ki a sorból. Ettem és ittam azt, amit a többiek.

            Többször jusson eszedbe, hogy soha nem vagy egyedül. Angyalaimmal gyakran formáljuk, alakítjuk lelked világát, hogy épülj és szépülj. Nagyon szeretlek, és nemcsak a szavak szintjén! 9/721

 


Álomban kapott általánosítások

 

Kérdező: 2. Különös álmaim voltak. Az egyikben kijelentést kaptam, hogy családomnak feladata van. A másikban el akartak vinni.

HANG:  Álmaidról tudnod kell, hogy az alvás állapota nemcsak a test kiszolgáltatottságát idézi elő, melyet külső biztonsági intézkedésekkel szoktatok ellátni, de kiszolgáltatja szellemeteket is afelé a szellemvilág felé, amelyhez tartoztok ugyan, de még nem véglegesültetek benne.  Szellemetek számára is lehetséges olyan külső biztonság igénybevétele, mely megvédi az alvó ember szellemét az ártó szellemek támadásaitól.

     A szemtelen szellemek, amikor tehetik, bedobnak egy-egy olyan gondolatot az alvó ember szellemébe, mely üres általánosítást tartalmaz csupán, de sajnos, alkalmas arra, hogy felébredés után zavart idézzen elő az öntudatra ébredt emberben. Ilyen pl. ez a mondat: "Tervem van családoddal." Az álomban kapott általánosításokkal nem kell komolyabban törődni. Ez áll azokra a sarlatán jóslatokra is, melyek így szoktak jelentkezni: " Vigyázz, mert a jövőben veszély fenyeget.", vagy "szerencsés kimenetelű esemény vár rád", stb.

    Azokkal az álomképekkel viszont, melyek konkrét formában mélyre ható örömöt vagy ijedséget idéznek elő, ezekkel nagyon is érdemes komolyan foglalkozni, mert ezek előjelekként segíteni akarják álomban azt, akit ébrenlétben nem tudnak kellő módon figyelmeztetni bizonyos jövőbeli eseményekre. Az ilyen álomképek forrása mindig Én vagyok, eszközeim pedig azok az angyalok, akiket ezzel megbíztam.

    Tehát, az az álmod, melynek hatására szinte fölijedtél, az ilyen volt. Arra figyelmeztet, hogy vedd komolyabban földi életedben az időkihasználást, hogy a múlandóságban eltöltött napjaid az örökkévalóság szempontjából is értéket hordozzanak. 5/404


Kérdező: Súlyos betegségben vergődő jogász vagyok. Úgy gondolom, hogy betegségem oka lelki eredetű. Szeretnék e téren rendbejön­ni.

HANG: Vastagnyakú kálvinistának mondod magadat. Ez nem egészen így van. Akinek ősei protestálásra kényszerültek, azok természetesen átitatódtak az ellenálláshoz szükséges keménységgel, s ennek hajlama valóban örökölhető. De egy hajlam és annak gyakorlása, az két különböző dolog. Nem szabad általánosítanod. Minden kisebbség hemzseg a vastagnyakúaktól, s ettől terhelődhetnek is részben az utódok, de nem engedhető meg, hogy bárki is ebből olyan ideológiát gyártson magának, amivel esetleg bizonyítványát szeretné magyarázni. Bármilyen öröklött vagy szerzett képessége is van valakinek, az illető boldogságát érintően ez nem lehet sorsdöntő.

    A lelki eredetű betegségek valóban az Én kegyetlen kegyelmeim, melyek a lényeget tekintve feltétlenül jó gyümölcsöt teremnek. Valóban legtöbb betegség ilyen. Igen, mert minden lehetőséget felhasználok annak érdekében, hogy Hozzám találjanak azok a jó szándékú emberek, akikkel együtt tudok dolgozni világotok szebbé, jobbá tételén.

     A jogászatban megtanulhattad, hogy nem járható az igazságnak az az útja, melyen meg akarjátok adni kinek-kinek, ami neki jár. Nem, mert senkiről sem tudjátok, hogy az illető mit örökölt, milyen hatások érték eddigi életében, és azt sem, hogy eddig hogyan azonosult a Tőlem kapott kegyelmekkel. Így a JOG szükségszerűen nem képviselhet erkölcsi igazságot. Tudom, nem is állítja ezt magáról. De kivédhetetlenül éppen erre vagytok teremtve. Arra az egyetlen erkölcsi igazságra, hogy vagy kezditek egymást szeretni, s akkor elviselhetővé tehetitek egymás életét, vagy nem, és akkor Isten sem tud veletek mint kezdeni. Az irgalmasság és a jogi igazságtétel nem árulhatnak egy gyékényen. Szinte azt bátorkodom mondani, hogy a JOG terén akkor tudsz Engem legjobban megközelíteni, ha az irgalom irányában igyekszel kijátszani a jogi paragrafusokat.

     Gyermekem! Próbáld meg ezt. Ez jelenleg szép és nemes feladat lenne számodra.

     Ha megfogadod tanácsomat, akkor mindenféle betegséged ellenére is már egészséges ember vagy. Testi egészség valójában nem létezik, csak a felületen tűnhet valaki ilyennek, de kivétel nélkül mindenki testileg halálosan beteg testtel születik a világra. Halált csak az nem lát sohasem, aki bennem hisz (János 11; 26) Csak az ilyen ember egészséges, minden testi betegsége ellenére.

     Nagyon szeretlek. Ezt már eddig is megtapasztalhattad. Szeretetem másik neve: HŰSÉG. 4/314

 

           

Kérdező:  3. Jelent valamit a névváltoztatásom? És keresztnevem?

HANG: 3. A névváltoztatásod bizony jelent valamit. Először azt jelenti, hogy az a föld, az a táj, melyből gyökereid erednek, arra figyelmeztetnek, hogy képviselned kell annak értékeit. A ‘Péter’ nevednek pedig szintén van jelentősége. Az elgondolásom szerint általad birtokolt lelki, szellemi értékek Tőlem meghatározott, s tőled is nagyon helyeselt keménységet igényelnek. Ez nem valami általánosítás. A ti földi életetekben nagyon gyakran a nyitottság nem szokott együtt járni az állhatatossággal. A te életednek pedig éppen az a küldetése, hogy nyitott légy, s ugyanakkor kemény. E két magatartásforma csak a felszínen tűnik ellentétesnek. A mélységben e kettő: EGY. Amint EGY személyt jelent a két neved, úgy EGY-et jelent e két név jelentése és jelentősége is. 7/539

 

 

Kérdező: Egy pénzorientált vállalkozás nem akadálya-e lelki fejlődésemnek?

HANG: Rövid elvi tisztázást adok e tárgyban. Csak azok a vállalkozások erkölcstelenek, amelyekben nem lehet és nem szabad az Én szándékom szerint szeretni. Ilyen a kemény kábítószerek illegális árusítása, ilyen a házasságszédelgés, ilyen minden olyan vállalkozás, amely tudatosan akarja megkárosítani a vállalkozónál szegényebb szegényeket.

     Azok a pénzorientált vállalkozások, amelyek úgy irányulnak nyerészkedésre, hogy ugyanakkor rizikót is vállalnak, tehát maguk is lehetnek vesztesek e játékban, ezek nem mondhatók erkölcstelennek. Ilyenek a szerencse-játékok, a profi sportolók, a tőzsdei spekulánsok. Persze ezekre sem mondanám, hogy ezek az az ideális keskeny út, amely az életre vezet, de azt sem mondhatom rájuk, hogy az élettől elvezet. Inkább azt mondhatnám az ilyen és ehhez hasonló pénzorientált vállalkozásokra, hogy nagy kísértések hordozói lehetnek!

    A gyakorlatban az az általános, hogy bizonyos fejlődési fok szükséges ahhoz, hogy valaki lépni tudjon előre. Tapasztalati ismeretek nélkül, csak könyv-ismeret alapján szinte lehetetlen eldönteni, hogy kit és milyen mértékben akadályoz bizonyos vállalkozás. Kivéve az első bekezdésben leírt vállalkozásokat, mert azok sohasem megengedettek. Nincs olyan fejlődési fok, melyen  azok erkölcsösnek minősíthe­tők lehetnének.

    A te lelki fejlődésed területe kétségtelenül az emberi kapcsolataid alapján határozható meg. Itt lehetnek különféle fejlődési fokok, mivel ahány ember, annyi szint. Az általánosítás nem ad reális képet. Ezért e jelzett vállalkozásban szem előtt tarthatod, hogy ártani az istenszeretőknek nem lehet, mert azoknak minden javukra válik. Az Istent nem szeretők viszont arra fognak törekedni, hogy ne ők, hanem te légy a végén a becsapott. Légy nagyon óvatos! Veszélyes területen lavírozol. Szívemből kívánom, hogy győztesen tudj továbblépni! 7/578

 

 

Kérdező: Nagyon bizonytalan vagyok!

HANG: Az ősellenségnek egyik leghatékonyabb fegyvere az elbizonytalanítás! Ha ezt tudod, akkor már csökken is benned az elbizonytalanodás.

    Általában minden olyan minősítés, amelynek tartalmát nem tudod megfogalmazni, értelmetlen. Kezelni csak azt tudod, aminek nevet tudsz adni.

    Az egy általánosítás, hogy bizonytalan vagy. Meg kell tudnod fogalmaznod magadnak, hogy miben vagy bizonytalan. Azt a beteget nem lehet meggyógyítani, aki azt mondja orvosának, hogy beteg. Meg kell tudnia mondani, hogy mi és hol fáj. Miben mutatkozik meg betegsége.

    Van ugyan olyan szorongás, félelem, amelynek valaki nem tud nevet adni, de az ilyen állapot mégis elárul valamit önmagából, azt pl. hogy  szorongásai vannak, tehát valami benső lelki megbillenése van az illetőnek. Ha innen indul el, akkor rájön, hogy vagy nincs imaélete, vagy nem jó az imaélete, tehát változtatni kell rajta. Az idegbetegségek mindig a hit betegségei is! A benső nyugtalanság mindig az Én elfogadásomnak a hiányát jelenti!

     Kérdezd meg magadtól, hogy miben vagy bizonytalan, aztán mondd el magadnak, hogy Én benned élek, és érted élek benned! Ha ezt sokszor elmondod, akkor van remény arra, hogy egyszer el is hiszed! Ekkor megszűnik a bizonytalanságod! 14/1349

           

 

Kérdező: NEM KAPTAM MEGNYUGTATÓ VÁLASZT.

            Nem kaptam megnyugtató választ kérdéseimre.

            Úgy gondoltam, Isten ismer engem annyira, hogy nem kell részletekbe menően magyarázom azt, amire választ szeretnék kapni.

HANG: Nem butának, hanem evilági értelemben nagyon is okosnak gondollak téged. Te pontosan azt szeretnéd, ami abban a folyamatban, amelyet életnek neveztek, a legtöbb okos ember szeretne. Ez így hangzik: "Az elveket tudom, de gyakorlatban, napra lebontva kérem, hogy adjon valaki tanácsot".

   Drága Gyermekem! Ha e kívánságot teljesíteném, akkor felesleges lenne számotokra a reggeli imádság! De nemcsak az! Akkor megszűnne a felelősségvállalásnak az a tudata, amely az ember alatti világ fölé emel benneteket. Kaszárnyává tenném a földet! A kaszárnyákban a katonáknak semmi felelősséget nem kell vállalniuk. Gondolkodniuk nem, csak ENGEDELMESKEDNIÜK KELL! A többi nem az ő dolguk!

    Az ember alatti világot be tudtam programozni úgy, hogy gondolkodniuk ne kelljen. Titeket partneremnek teremtettelek.

   Az valóban buta beszéd, hogy az általad felsorolt bajok forrása az, hogy van férfi és van nő. E kijelentéseddel is azt fejezed ki, hogy nem akarsz felelősséget vállalni döntéseidért, s bajaid forrását magadon kívülre helyezed. Nagyon leegyszerűsítve: Én vagyok a hibás mindenért, mert olyannak teremtettelek benneteket, hogy tudtok ellenem dolgozni, dönteni!

   Sajnálom, valóban sajnálom, hogy nem értjük meg egymást!

  Ha elolvasod az evangéliumokat, csupa általánosításokat találsz! Ezekből kell kihámoznia mindenkinek azt, ami ezekkel az általánosításokkal szinkronban a gyakorlati élet napjait tölti meg tartalommal.

    Nem vagyok hajlandó helyetted gondolkodni, csak veled! Amíg ezt nem érted meg, addig elmegyünk egymás mellett.

    Azt hiszed, hogy médiumom csak a hasára üt, és úgy ír banális dolgokat? Nagyon tévedsz! Nagy árat kellett fizetnie azért, hogy használni tudjam, és kell még ma is! Amíg nem tanulod meg, hogy Értem el kell veszítened az életedet, addig semmit nem értettél meg abból, amiért a földre jöttél! Az élet elvesztésének útja pedig nem kevesebb mint az, hogy meg kell tanulnotok FELADATOKBAN gondolkodni, és nem személyekben! Amikor e szót mondom: személyekben, akkor nemcsak másokra gondolok, hanem önmagatokra is. Vagyis, hogy ne az legyen az érdekes, te ki vagy, hanem az, hogy mi a feladatod! Amíg ezt be nem látod, addig mókuskereket forgatsz, melyben ugyan elfáradsz, de előbbre nem jutsz!

    Újra és újra mondom, hogy nagyon szeretlek! Nézz a keresztre, ha nem hiszed el! De az Én szeretetem Engem boldogít, és nem téged, nem titeket! Csak az a szeretet boldogít, amelyet magadban hordasz, és amelyhez az erőt Tőlem kéred!

    Nem tudok neked okosabbat mondani! 15/1373

 

 

Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI!

            Sokszor nem látok elég tisztán.

HANG: A tisztánlátás a tanulás gyümölcse. A tanulás a tanulékonyság gyümölcse. Akkor vagy tanulékony, ha lehetőséget adsz magadnak arra, hogy az olvasottakat, a hallottakat, a látottakat feldolgozd magadban. Soha nem szabad a minőség rovására a mennyiségre tenni a hangsúlyt.

 E szó: mennyi, az anyag felé húz benneteket. E szó: milyen, a szellemi szférák felé tereli figyelmeteket. Az az ember, akinek sok félbemaradt munkája van, nemcsak szellemileg, de jellemében is széttöredezett ember. A Szentlélek az, aki még az isteni háromságot is EGY-gyé teszi! Aki engedi, hogy Lelkem irányítsa őt, mindig abban az EGY-ben akar teljességre jutni, amivel éppen szembesül. Nagyon fontos tehát, hogy a tanulásban megállapodott légy!

    Nem mindent, csak egyet kell mindig feldolgoznod azok közül a problémák közül, amelyekkel szemben találod magadat.

    Meg kell tanulnod világosan megfogalmaznod magadnak, hogy mi az, amiben jobban, tisztábban, egyértelműbben akarsz látni. Föl kell hagynod az általánosításokkal. Komolyan foglalkozni csak konkrét dolgokkal lehet! Mindig a jelen nap foglaljon le, és ne a holnap! Az Isten is időigényes! Nem a felszínen siklani, hanem a mélybe merülni kell  megtanulnod!

    Meg kell tanulnotok megállni, elcsendesedni, relaxálni, és megérteni azt, hogy mindig csak azt kell megtenni, ami megtehető. A fantáziálás nemcsak időt, de energiát is rabol tőletek azáltal, hogy sikerélményeket tud nyújtani minden reális alap nélkül.

    Nekem leghőbb vágyam az, ami nektek! Az, hogy boldogok legyetek! Az előbb elmondottak ebben nyújtanak segítséget neked! 22/2157

 

 

Kérdező: 1. Mi a feladatom a földön?

HANG: 1. Erre a kérdésedre feltétlenül konkrét választ akarsz kapni. Az általánosításokkal nem tudsz mit kezdeni, illetve, azokat tudod magad is. Magad is tudod, hogy nem szabad soha senkinek ártanod, hogy mindig mindenkinek meg kell bocsátanod, hogy segítened kell ott, ahol erre lehetőség kínálkozik. Ezeket mind tudod. De te konkrétan szeretnéd tudni, hogy mit kell tenned.

    Az első és legfontosabb az, hogy legyen egy olyan reggeli imád, amelyben átgondolva az elinduló napodat, befelé figyelve érzed meg, hogy amit tenned kell, azt hogyan tudod az Én, a te Jézusod szíve szerint megtenni. Ha ezt rendszeresen teszed, akkor megajándékoz­lak, átitatlak Lelkem örömével, békéjével és erejével. Működni fognak benned azok a karizmák, amelyek az Én áldásomat fogják közvetíteni mások felé. De ennek alapja az előbb említett reggeli ima!

    Ha komolyan veszed e reggeli imákat, akkor az esti imáidban feltétlenül végezni fogsz olyan pályamódosításokat, amelyek által még tisztábban, még egyértelműbben tudok általad, veled és benned működni. 26 / 2668.

           

 

Kérdező: 2. Egy álomnak magyarázatát kérem, melyben egy könyvet láttam egy bizonyos felirattal.

HANG: 2. Az álmodban látott nyitott könyv szövege nem más, mint a tudattalanodban megfogalmazott földi élet embereinek minősítése. Az a legjobb, ha valaki tartózkodik a felesleges minősítésektől! Főleg, amikor általánosít valaki! 29/2963

 

 
 

Általánosítás: 2/90, 3/195, 4/314, 5/404, 7/539, 7/578, 8/595, 8/614, 8/623, 9/721, 14/1349, 15/1373, 15/1411, 17/1622, 20/2008, 22/2157, 22/2225, 22/2236, 23/2318, 26/2653, 26/2668, 29/2921, 29/2963, 29/2994, 35/3721, 36/3837, 37/3885, 41/4418.