Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Átok 3. Átok feloldani. Aki átkozódik. Átkot jóvátenni. Átka visszaszáll arra, akitől az átok elindult. Kiátkozás. stb

 

 

Átkozott életet

 

 

Kérdező: Mit jelent az, hogy tilos képmást formálni? A természetgyógyászat az utam? Csak Jézus boldogít?, én ezt emberektől várnám el. Házasságom, családi problémám rendeződhet-e? Miért  kerültem ebbe a sorsba, melyben vagyok? Egy találkozásról, s annak követ­­kezményéről szeretnék világos képet kapni. Helyes úton járok? A Biblia cenzúrázott része megtalálható-e?

HANG: A végénél kezdem. Nem a Biblia a forrás, hanem a Szentlélek, vagy ahogyan még pontosabban mondjátok, a Szent Szellem. A Bibliának az a része, melyben a négy evangélium található, ez ad kimerítő tanítást arról, hogy az Én Lelkem mit is akar tőletek annak érdekében, hogy boldogok legyetek. Mindenkit boldogságra teremtettem.

    A boldogság egy olyan érzelmi és tudati állapot, mely a legnagyobb örömöt éppen a halál óráján tudja megadni annak, aki boldogítóan, helyesen, tehát az Én elgondolásom szerint rendezte úgy a földi életét, hogy annak végső kibontakozása az örök életben képes legyen megvalósulni. Aki nem erre törekszik, az mindig, mindenkiben és mindenhol csalódni fog. Nincs kívülről belétek áradó boldogság! Csak olyan van, melyet magatokban kell fölfedezni függetlenül attól, hogy milyen körülmény között éltek.

    A körülmény csak a szemetet határozza meg. Szemét önmagában nem létezik. Minden szemét addig, míg nincs megfelelő helyen. Föld, mész, papír, stb. mind szemét, ha nincs ott, ahol lennie kéne. Sajnos ez az emberre is áll.

    Most próbálok válaszolni kérdéseidre:

Isten parancsa a képekről, szobrokról akkor, mikor a bálványimádást éppen ezek biztosították, természetesen tiltó parancs volt. Ma is az, ha valaki képeket, szobrokat istenít. De, éppen a természetes fejlődés következtében, ma már nem ezek a bálványimádás elősegítői. Ma már sokkal rafináltabb módon próbálja az Ősellenség elterelni az emberek figyelmét az egy és igaz Isten imádásáról.

    A természetgyógyászat is lehet egy ilyen fajta bálványimádás. Akiben nem az emberek iránti szeretet növekedését szorgalmazza, hanem valami mást, akkor és ott már bizony bálványimádás lehet a neve. Ne akarj ezért élni. Élni azért kell, hogy boldog legyen a halálod órája. A többi mind hiúságok hiúsága. Ne áltasd magad. Te is arra vagy teremtve, hogy örökké boldog légy. Te is arra vagy teremtve, hogy szeress, és nem arra, hogy szeressenek. Ha azért élsz, amire teremtve vagy, vagyis azért, hogy szeress, akkor úgyis szeretni fognak. De ha arra törekszel, hogy szeressenek, akkor nincs sem földi, sem égi lény, aki téged boldogítani tudna. Lehetnek pillanatnyi kábulat-örömeid, de boldog sohasem leszel. Nem áldott, hanem átkozott életet fogsz megélni kívül-belül egyaránt.

    Valóban nem tehetsz arról, hogy nőnek születtél, és arról sem, hogy ilyen a sorsod vonala. Azért nem tehetsz erről, mert azt az életszakaszodat, melyről tehettél, annyira elrontottad, hogy előző életed után nem voltál alkalmas arra, hogy magad válassz magadnak életsorsot. Akik ezt számodra választották, azok tudták, hogy csak ebben az életsorsban fogsz találkozni olyan kihívásokkal, melyeket, ha akarod, akkor képes leszel pozitív módon megoldani. Tehát erődön felül soha- sem kerülhetsz lehetetlen helyzetbe. A te házi feladatodat neked kell megoldanod, s nem jó, ha mások házi feladatai felé sóvárogva kacsingatsz, mert számodra arra kapod az osztályzatot, amely a tiéd.

    Első kijelentésem vagy kétezer évvel ezelőtt, mikor az emberek elé léptem, így hangzott: "Alakítsátok át gondolkodásotokat"  Ezt ti így fordítottátok le: ”Térjetek meg!” - “Tartsatok bűnbánatot!” Végső soron mindegyik fordítás jó, de a legjobb az eredeti: ”Alakítsátok át gondol­kodásotokat”. Ezt kell mondjam neked is. Ez a kiindulás minden problémádra. Ha nem ezt teszed, úgy fogsz járni, mint az az ember, aki egy fa körül keringett, s azon siránkozott, hogy be van deszkázva, körül van zárva. Házastárs, kapcsolat, család, rokonság, állás, ezek mind ennek a függvényei. Olvasd tehát az evangéliumokat. Nem Bibliát mondtam, mert a Biblia csak azok számára épületes olvasmány, akik már nagyon jól ismerik az evangéliumok alapján az Én tanításomat, életemet. Csak az EVANGÉLIUMOK! Így kerülhetsz annak a FÉNY-nek birtokába, melyről ezt mondtam:” Én vagyok a világ világossága.”.

    Hidd el, nagyon szeretlek. Az, hogy te ebből nem sokat, vagy éppen semmit sem veszel észre, ez látásod hiányossága miatt van. Erről nem Én tehetek. Sohase hidd el, hogy bárki ember valaha is biztosítaná szíved nyugalmát. Kísérletezhetsz, de mindig pórul fogsz járni. És JAJ annak, aki ezt a halála óráján lesz kénytelen megtapasztalni. Jöhet majd újra vissza, mint te jöttél, s nagyon nem olyan körülményekbe, melyeket kedvezőnek tudna magára nézve tartani. Mindaddig, míg valaki nem kezdi átalakítani gondolkodását, mindaddig nem jött meg az esze. Csak az mondhatja, hogy megjött az esze, aki kezdi azt átalakítani. Senkinek sem jön meg készre az esze, csupán átalakítandó anyagként!

    Összegezem: te is azért jöttél a földre, hogy boldog légy. Csak az lehet boldog, aki az elvesztés félelme nélkül tudja birtokolni azt a jót, amit el sem rabolhatnak tőle. Ez a jó pedig csak EGYETLEN valami. Szeretni embereket szolgálat által, és szeretni Istent áldozatok által. 4/327

 

 

Kérdező: 1. Akitől választ kaptam egy problémámra, "pénzért" vásárolta a tudását. Jöhet a tőle kapott tanács Tőled? 2. Pénz nélkül hogyan lehet olyan ismeretekre jutni, amelyek segítik a szeretet kibontakozását? 3. Fektessek pénzt abba, hogy tovább képezzem magam?

HANG: A beavatás és a tanulás nem azonos tartalmú fogalmak. Természetes, hogy fizetni kell egy tanárnak, ha valaki tanulni akar tőle. Olyan beavatásoktól elhatárolom magam, amelyekért pénzt kérnek. Én képes vagyok mindenkit beavatni, tehát karizmával ellátni, ha valaki átadja magát Nekem. Aki az emberi természet természetes erőit tanulmányozva tanulni akar, s ezért  professzora anyagi hozzájárulást kér, ezt természetesnek tartom. Súlyos bűnnek tartom viszont, ha valaki a szellemi világgal való érintkezéshez szükséges mágiáért, szertartásért pénzt kér, pénzt ad. A tudatlanságon kívül az ilyen embert semmi sem menti föl erkölcsileg.

    Mivel az istenszeretőknek minden javukra válik, ezért az Általam ellenzett módon történt beavató is tud gyógyítani, jövőbe látni, lélekbe látni, s így használni az enyéimnek. De ezek fogják hallani tőlem azt, amit Máté 7;23-ban olvashatsz . Nem is beszélve 24;24-ben leírtakról. Bizony végidőket éltek!

    Mindenféle továbbképzést, mely tiszta szándékkal, tehát Irántam való szeretetből történik, csak helyeselni tudok. Főleg a nyelvek tanulását! Ez különösen közel áll szívemhez, mert szöges ellentéte annak a gonoszságnak, amelyet ti bábeli nyelvzavarnak mondotok.

   Igenis, nektek szellemi emberekké kell válnotok. Csak szellemi erőfeszítéssel lehet legyőzni az anyagiasság lehúzó erőit. Olyan szellemi erőfeszítésekkel, amelyek igyekszenek értelmet adni a szeretetből meghozott áldozatoknak. Olyan szellemi erőfeszítésekre van szükség, amely által valóban TANÍTVÁNYAIMMÁ lehettek.

    Sajnos, a ti korotokban, és főleg a ti országotokban, szinte kézzel lehet megfogni azt az igazságot, hogy a világ fiai okosabbak a maguk nemében a világosság fiainál.(Lukács 16;8). E világ fiai éppen azért, mert átadták értelmüket sötét erőknek, uralkodni látszanak a világosság azon fiain, akik még nem adták át eszüket az Én Lelkemnek. Pedig az a világosság, amit a világ fiai értelmük odaáldozásával átadtak a sötétség Fejedelmének, az a világosság nem más, mint a csukott szemű ember fantáziavilágában kigyúlt fény világossága. A fantáziálás a leglustább embernek is képes sikerélményeket nyújtani. Országokat hódíthat meg fantáziálásában az, aki még arra sem képes, hogy reggel időben fölkeljen.

    Amikor tehát azt kérem tőled, hogy légy szellemi ember, akkor azt kérem, hogy az Én Szellemem által alakítsd életedet!

    Az Én Lelkem az erő és a bölcsesség Lelke. Ezért amennyire rajtad áll, feltétlenül menj utána annak, aki nagyobb összeggel tartozik neked. Addig kell utána menned, míg vagy véglegesen el nem utasít, s így igazolja, hogy átok alatt áll, vagy hitegetés helyett valóban mindent elkövet annak érdekében, hogy helyreálljon a becsülete.

    A te bölcsességednek kell döntenie ilyen esetben, hogy okos kompromisszumot köss. De semmiképpen sem szabad engedned, hogy bárgyúnak nézzenek azért, mert szeretet van benned. A szeretet nagyon kemény is tud lenni, ha azt látja, hogy a másik félnek erre van szüksége ahhoz, hogy helyesen gondolkodjék. Higgy Nekem ebben is! 8/668

           


 Átok feloldani

 

Kérdező: ozHo1. Hogyan lehet feloldani az átkokat?

HANG: 1. Én, Jézus, azért jöttem megszabadítónak (a nevem ezt jelenti), hogy semmiféle átok ne fogjon rajtatok, ha elfogadtatok Engem. Engem elfogadni nem nehéz. Csupán ennyit kell mondanod: 'Szeretlek Jézusom, jöjj a szívembe!' Ezzel már minden átkot fel is oldottál. Ez azért ilyen egyszerű, mert Én, Jézus, valóban legyőztem a sátáni, az átkokkal terhelt világot (János 16;33). Nem kell tehát más, mint az, hogy az Én oldalamra állj! E kis mondattal: 'Szeretlek Jézusom, jöjj a szívembe!', máris az Én oldalamra álltál!

    Ezek után azt fontosnak tartom, hogy földi életedben ne a negatív jelenségekre figyelj, hanem arra, hogy Én a körülményeidnek is az Istene vagyok, tehát mindent, amit te most rossznak élsz meg, javadra fordítok. Ennek érdekében vállalnod kell a gondolkodás-átalakí­tást!  ozHo 25/2488

 


Átkot visszavonni

 

Kérdező:  Bűneim, viselkedésem miatt, vagy valami átok van rajtam?

HANG: Először is megnyugtatlak, hogy semmiféle átok nem ül rajtad, ha visszavonod azokat az átkokat, melyeket valaha másokra mondtál. Csak olyan emberen van átok, aki gonosz lelkeket hív segítségül tervei megvalósításához. Átok csak addig van rajtad tehát, míg valakit megátkoztál, s azt nem vontad vissza. Tehát csak az átkozódó emberen van átok.- E téren tehát könnyű magadon segíteni.  3/195

 


Aki átkozódik

 

Kérdező: 2. Áldásodat kérem gyermekeimre!

HANG: 2. Gyermekeid áldásomból élnek, és megáldom őket az élet minden pillanatában. Ajándékul kínálom fel Magam, hogy megértsék, hogy az Istenre vigyázni kell! Áldásom addig tud hatékonyan működni életükben, amíg képesek a szívükben megóvni Engem. A szomorúság, a bántás, a megaláztatás nem az áldásom hiánya életetekben! Ellenkezőleg! Ilyenkor élek igazán bennetek, ilyenkor kell a legjobban vigyáznotok Rám. Én mindig a kiszolgáltatottakkal vagyok. Mert aki átkozódik, visszaüt, meggyaláz, az elveszít Engem. Én, Jézus ott érzem magam otthon, ahol nem ismerik az erőszakot, csak a megbocsátást! Ennek a magatartásnak a megtanulása és elhordozása áldásom nélkül lehetetlen. A Szent Lelkem - mint erőforrás, és mint áldásom közvetítője - mindenkor a rendelkezésetekre áll! 1/46 Való Zénó 

 


Átkot jóvátenni, Áldani átkozóitokat

 

Kérdező: Megátkoztam azokat, akik üldöznek. Aztán olyan jelenségek, melyek fizikai, sőt lelki fájdalmakat okoznak. Hogyan szabadulhatok meg ezektől?

HANG: A Szabadító egyedül Én vagyok. Sohasem küldtem el magamtól azokat, akik segítségemet kérték arra, hogy békét találjanak. Azért jöttem, hogy az Én békém bennetek legyen. A pokol tüzét csak az Én Lelkem tüze tudja semlegesíteni. Nem adom szűkösen ajándékaimat. Ígéretet tettem, hogy ha engem fölmagasíta­nak, akkor mindeneket magamhoz vonzok. Te tudod, hogy akkor keresztre feszítésemre gondoltam, mikor ezt az ígéretet tettem. Ez azóta már megtörtént. Mire vársz? Keresztem a menedéked.

    Drága Gyermekem! Keresztemhez kellett volna jönnöd és nem javasasszonyhoz. Hálálkodnod kellett volna és nem átkot mondanod, amikor bajban voltál. Te sajnos akkor nem hitből cselekedtél, hanem bosszúból, mely Tőlem teljesen idegen.

    Vissza kell térned a HÁLÁHOZ! Egyáltalán nem vagy reménytelen eset. Értelmileg is be tudod látni, hogy átkot csak hálálkodással lehet jóvátenni. Azt pedig szintén tudnod kell, hogy az Istent szeretőknek minden javára válik. Te nem járhatsz rosszul akkor sem, ha a pokol minden ördöge is összefog ellened. Te a győztes oldalán állsz mindaddig, míg hiszel a keresztem győzelmében.

     Nem komplikált a te eseted, csupán te teszed azzá. Én olyannak fogadlak el téged, amilyen vagy. Miért ne tudnád te is elfogadni magadat olyannak, amilyen vagy? Ez gyakorlatban annyit jelent, hogy az időfelhasználásodban ne magaddal foglalkozz, hanem azokkal a feladatokkal, melyek még előtted állnak, melyek elvégzése után az esti imádban hálát adhatsz Nekem azért, hogy azon a napon sem volt életed hiábavaló. Nyilván sokkal jobban szeretlek Én téged, mint te magadat, de meg kell szerettetned magadat önmagaddal. Ezt azáltal tudod megtenni, ha fölszítod szívedben a szeretetet, tehát a jóindulatot azok iránt, akiket most üldözőidnek gondolsz. Üldözőid nem azáltal üldözőid, hogy üldöznek. Azáltal üldözőid, hogy te azoknak tartod őket. Ha üldözőidet olyanoknak tartod, akik eszközök az Én kezemben a te érdekedben, - mivel tényleg azok, különben nem lehetne azt mondani, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik, - akkor még szándékuk ellenére is ajándékok számodra Részemről, aki legyőztem a világot. Ez a győzelmem valójában éppen a ti hitetekben nyilvánulhat meg. Csak aki hiszi, hogy legyőztem a világot, csak az képes az őt, az Engem üldözőkben olyan eszközöket látni, melyekre éppen azért van szükség, hogy az Én győzelmem mások előtt is nyilvánvalóvá tudjon válni.

    Drága Gyermekem! Sokkal közelebb vagyok hozzád, mint gondolnád. Azt szeretném, ha ezt elhinnéd. Akkor tudnál hálálkodni és tudnál üldözőidért imádkozni. Áldjátok üldözőiteket! Áldjátok és ne átkozzátok! Így lesztek gyermekeim! Így mutatja meg hitetek, hogy képes győzedelmeskedni a romlott világ felett.

    Most nem mondok többet. Ennek két oka van. Az egyik: Ha megvalósítod amit eddig mondtam, biztosan meg fogsz gyógyulni annyira, amennyire szükséged van ahhoz, hogy boldog légy már itt a földön. Vagyis, hogy benső békédet megtaláld. A másik ok: Nem jó a sok jó tanács. Hidd el, igaz az a mondás, hogy a tett halála az okoskodás. Ha valaki több megoldás közül választhat, annak az a veszélye, hogy amit választott, arról hamarosan úgy gondolja, hogy nem a legjobb, akkor egy másikkal próbálkozik. Persze erről is hamarosan ilyen lesújtó véleménye lesz, s tele lesz félbemaradt próbálkozásokkal. Ha azt az egyet kipróbálod pár évig, hogy hálával töltöd meg a lelked, akkor feltétlenül eredményt fogsz felmutatni. Tudomásul kell venned, hogy a benső békét megszerezni, az nem "sült galamb ügy", mely a szátokba repül, hanem kemény önfegyelmező, önlegyőző munka eredménye. Igaz, hogy Nálam nélkül semmit sem tehettek, de az is igaz, hogy így vagyok Én is veletek. Nélkületek nem tudom létrehozni szívetekben az Én békémet. Velem ti és Én veletek igenis mindenkor képesek vagyunk erre.  3/221

 

 

Áldani átkozóitokat

 

Kérdező: 1. Miért nem hallom én a HANG-ot, ha egyszer bennem él?

            2. Szeretném megtalálni az utat, amelyen Jézus szeretetével találkozhatom.

            3. Csak Jehova Tanúi csoportot ismerek. Menjek el oda?

HANG: Hallod te a HANGOMAT, csak nem tudtad eddig, hogy az az Én hangom! Neked is van lelkiismereted, vagyis olyan benső érzéked, amely lehetővé teszi számomra, hogy tudassam veled, mi jó és mi nem jó. Tehát a lelkiismereted az a mikrofon, amelybe Én beszélek bele olyankor, amikor boldogságod érdekében szólok.

    Igaz, ezt a mikrofont, melyet mindenkibe belehelyeztem, el lehet hangolni, és akkor nagyon torzul hangzik a HANG-om, de akkor is az Én hangom szól rajta keresztül.

    E benső mikrofon akkor tud megfelelőre hangolódni, ha van benned nyitottság, és jó szándék arra,  hogy az értelmeddel jónak ítélt döntést mindenkor képes légy jobbal lecserélni. De ezt a jobbat szintén be kell látnod értelmeddel. Én csak gondolkodni akaró emberekben tudok gondolatokat ébreszteni annak érdekében, hogy lássák, hogyan lehetnek boldogok.

    Aki nem a fejével, hanem valamelyik más testrészével gondolkodik, azzal nem tudok mit kezdeni. Ezért veszélyesek a narkotizálások. Ezért kell tudnotok, hogy nem a Biblia az Általam felkínált élet forrása, hanem a Szentlélek, aki józan eszetek által akar szólni hozzátok. Az a csoport, amelyet te említettél, éppen ezt lépte át, ezt tette félre, s így lett a Bibliára hivatkozva bálványimádó. Legtöbbjüket menti a jó szándék és az ebből fakadó nagy ügybuzgalom, ami jellemzi őket.

    Senkinek sem ajánlanám, hogy hozzájuk kapcsolja életét. Azért nem, mert már eddig is mérhetetlenül sokat csalódtak, és ezután is olyan csalódások érik őket, amelyeket nem kárpótol az a pillanatnyi biztonsági, bódultsági érzés, mely jellemzőjük.

    Nem az a boldog, aki sokat tesz, hanem az, aki mindenkit és mindenkor nagyon szeret. Ennek pedig az ellenségszeretés a próbája! Áldani átkozóitokat, jót tenni azokkal, akik rosszat tesznek nektek, tehát mennyei Atyátok stílusát megélni, Aki felkelti Napját jókra, gonoszokra, esőt az igazaknak, hamisaknak egyaránt.

     Az az ember, aki nem vállalja az emberölés mesterségét kitanulni, s nem tesz esküt arra, hogy parancsra gyilkolni fog, természetesen az Én szívem szerint cselekszik, bármilyen felekezethez, csoporthoz tartozik is! Ezt a magatartást tehát helyeslem az általad említett csoportnál. De van ott nagyon sok olyan felfogás, előírás, amely teljesen idegen Tőlem.

    Az evangéliumaimban megtalálhatod azt az utat, amelyet Önmagammal azonosítottam.  12/1056         

 

 

Kérdező: 1. Hiteles-e egy iskola tematikája?

HANG: Nagyon szeretnék örömmel nézni rátok! Nagyon szeretnék együtt működni veletek! De sajnos, szomorúan kell látnom, hogy szinte semmit nem értettetek meg abból, amit immár kétezer éve mondok és üzenek nektek! Semmit!

    Te olyan gondolatokat  mondasz általánosításnak, amelyek a legmélyebb lelki gazdagságokat tárnák fel előttetek, és olyasmit akarsz konkrétumként beépíteni életedbe, amely a csak felszín, és silány tartalom!

    Kedves Barátom! Nagyon alaposan, és állandó jelleggel olvasd a Bibliát, az élet könyvét! Főleg az evangéliumaimat! Csak ezeken keresztül hallhatod hitelesen HANG-omat! A HANG-könyvek ebben akarnak segítséget nyújtani!

     Értsd meg! Nincs sem hiteles iskola, sem hiteles tematika ott, ahol nem a Biblia áll a legfőbb helyen! Értsd meg! A krisztusi hierarchia merő ostobaság! Nincs szent, krisztusi uralom! Csak szolgálat van! A nem ártás, a megbocsátás, a segítés szolgálata. De nem ködös, zavaros misztikus szolgálat! Hanem: etesd meg az éhezőt, ruházd fel a ruhátlant, vigasztald a szomorkodót, látogasd a beteget és mondd meg neki, hogy nem érdekes a test állapota, ha benne van az Isten országa, ha hisz Bennem! Bocsáss meg annak, aki téged megbántott! Tanuld meg áldani átkozóidat! Emeld föl szavadat a katonai behívók ellen, hogy ne vállaljon senki kiképzést embergyilkosságra, hanem mindenki inkább szeresse ellenségét! Vállald Értem az állapotszerű vértanúságot, mert csak aki vállalja az élete elveszítését Értem és tanításomért, az nyeri meg a boldog örök életet! Ha te ezeket általánosságoknak minősíted, akkor nagyon sajnállak, de nem tudok segíteni rajtad! 22/2225

 


Átka visszaszáll arra, akitől az átok elindult.

 

Kérdező: 1. Egy ateista átka lehet érvényes?

HANG: 1. Nemcsak egy ateista, de minden szellemi lény átka visszaszáll arra, akitől az átok elindult. A szellemvilág lakói már régen tudják ezt, azért nem is mondanak átkot. Átok helyett inkább az ijesztgetéseknek legkülönbözőbb formáit választják, hogy a bennük lévő nyugtalanságot kivetítsék magukból.

    Neked van egy óriási segítőd, ez pedig a humorod! Ez a legjobb fegyver azok ellen a szellemek ellen, akik szeretnék megkeseríteni életedet. …  20/1990

 


Választanotok kell áldás és átok között!

 

Kérdező: 1. Az Eisenbergi Fűkereszt honnan származik?

HANG: 1. A Fűkereszttel kapcsolatban határozottan kijelentem neked, hogy igenis, az ÉG üzenetét közvetíti számotokra. Én nem vagyok sem lefizethető, sem megfélemlíthető! Engem senki és semmi nem korlátozhat. Lelkem a szabadság lelke! A Fűkereszt kapcsolat az Ég és a Föld között! Ezt a kapcsolatot nem egyházi emberek, hatalmasságok hozták létre, ezek nem is szüntethetik meg. De van valami, ami nagyon fontos e kereszttel kapcsolatban, s most azt itt elmondom neked.

     A Fűkereszt FORRÁS! Forrás, és nem pénzváltó hely! Nem úgy van, hogy ott lehet kiengesztelni, vagy inkább így mondom, semlegesíteni a földi gonoszságot. Nem. Ott kiemelten ERŐT lehet szerezni! És aki nem ezért megy oda, annak kár odamenni! Erőt lehet szerezni bárhol. De azért mondom, hogy kiemelten ott, mert amint a Nap sugara mindenütt tud világítani és melegíteni, ha engedik, de általában gyűjtőlencsére van szüksége ahhoz, hogy a tüzet lángra lobbantsa. Így van ez a búcsújáró helyekkel is, így van a Fűkereszttel is.

    A világ azért is került végső pusztulás elé, mert a búcsúsok a búcsújáró helyeket nem arra használták, amire Én és Anyám szerette volna, hogy használják. Legtöbbször ez tudatlanságból történt, de ez történt.

     Csak azért szabadna a Fűkereszthez is zarándokolnotok, hogy onnan visszatérve áldássá váljatok környezeteteknek. Áldássá, és ne VÁDLÓKKÁ! Nem szabadna úgy gondolnotok, hogy nektek az igazság bajnokaivá kell avatódnotok a zarándokhelyen, hanem annak kellene megtörténnie, hogy a szeretet megélőivé váljatok a zarándokhely hatására. A zarándokhelyeken úgy vagyok jelen előttetek, mint Mózes volt a nép előtt, mikor ezt mondta nekik: Választanotok kell áldás és átok között!

    Szomorúan kell kijelentenem, hogy nagyon kevesen válnak egy zarándokút után olyan áldássá, amely áldás az Én szeretetem melegét, tüzét vinné e hideg, fagyos, sötét világba. Pedig a zarándoklatok erre valók!  6/506

 

 

Kérdező: 1. Mi a zsidóság küldetése ma?

HANG: 1. Az Én sorsomtól semmiképpen sem választható el a zsidóság sorsa, tehát az Én életemtől a zsidóság élete.

     Ez a következőt jelenti a gyakorlatban: Ábrahámmal elindult az az isteni küldetés, amely Velem, Jézussal érte el tetőpontját. Isten szövetséget kötött az emberrel, s ez Bennem, megtestesülésemmel nyerte el teljességét.

     Most azt mondom el, amit a zsidóságnak tennie kellett VOLNA! A zsidóságnak az lett volna a feladata, hogy már születésem előtt Értem éljen, és születésem után Belőlem éljen.

     Születésem előtt és után - mivel minden rossz egy elrontott jó -, a szenvedések tengere zúdult e népre mindenkor, amikor feladatát önző módon elhanyagolta. Igen, mert feladata az Isten áldásának hordozása volt, s ennek elmulasztása nem járhatott mással, és nem járhat ma sem mással, mint azzal, hogy az átok hordozója lehet.

     Áldás, vagy átok! Minden zsidónak naponta választania kell e kettő között! Áldás, ha Isten becsületét hirdeti, átok, ha a mulandó értékek becsületét védi (Móz. Törv. 30;19).

      Születésem előtt, elsősorban mint NÉP élte át az Istennel kötött szövetség következményeit. Ma, mint a világban szétszórtan élők, külön-külön válnak áldássá, vagy átokká mindaddig, amíg össze nem gyűjtöm, egységes néppé nem teszem őket annak látható jeléül, hogy Isten mindörökké hűséges szövetséges!  37/3976

 


Kérdező: Egy borzalmas lény kínoz, mióta valakit meggyógyítottam.

HANG: Rosszat tesz veled a Rossz, és te jót teszel mással. Szenvedtet téged a Gonosz, és energiád könnyít mások szenvedésén.

     Egy magaddal hozott karmikus görcs feloldásának fájdalmát kell elviselned, amelynek gyökere egy valamikori tudatos kiszolgáltatottságod a Gonosznak. Bizony, a földön leélt életek mehetnek rá, míg sikerül leoldania valakinek önmagáról egy valamikor tudatosan vállalt gonosszal történő kapcsolatot.

     Te most egy kettősséget élsz meg. Egyrészt szenveded a rosszat, másrészt áldás lehetsz másoknak. Valamikor Nekem, Jézusnak is, ezt kellett vállalnom, csak hozzád mérten nagyban, önként, és ártatlanul, minden ember javára.

   Egyetlen gyógyszert tudok ajánlani, bár ez első hallásra számodra képtelenségnek tűnik. Rendszeresen hálát kell adnod ezért a karmikus görcsért. Ez feltétlenül meghozza az általad várvavárt eredményt.

    Arról szó sem lehet, hogy károdra válhat az, ha valakinek jót teszel. Minden jó áldásként hull vissza rád. Az az átok tehát, amit annyira szenvedsz, már születésed előtt történt tudatos vállalása annak, hogy az előző életed egyikén hozott tudatosan vállalt rosszat leold magadról, s ne kelljen többé megjelenned itt, a földi élet poklában.

    Jelen életállapotod nem lehet akadálya annak, hogy elfogadj Engem, Jézust, uradnak, megszabadítódnak. Ezt meg kell tenned ahhoz, hogy lélekben újjászületve, magadban tudd hordani a mennyek országát. Így és csak így lesz az Én erőm a te erőd, az Én örömöm a te örömöd, az Én szabadságom a te szabadságod.

    Én, Jézus, valóban legyőztem a világot! A benned és rajtad lévő szenvedő világot is! Először hinned kell, hogy a Győztes oldalán állsz, utána ezt meg is fogod tapasztalni. De ismétlem: valamikori rossz döntésedet csak akkor tudod leoldani magadról, ha vállalsz Engem szenvedéseiddel, szenvedéseimmel együtt.

      A földi élet mindenkinek kereszt. E kereszt nemcsak kisebbítés által válhat leviselhetővé, hanem az erő növekedése által is! Ha rálátsz erre szíveddel, vagyis elfogadsz Engem, akkor a hálaadó, dicsőítő imáid hatására e kereszted meg is szűnik, illetve a mennyország kulcsa lesz számodra.  27/2694

 


Pál (Gal. 1;9)

 

Kérdező: PÁR KÖNYVRŐL KÉRDEZEM A HANGOT.

            1. "Az égi mester válaszol" c. könyv 143-44 oldalon jelzettkijelentések Jézustól származnak?

            2. "Aranyhíd" c. kiadvány 52-55. oldalak Jézustól vannak?

            3. N.N-nek a könyvet ajánló levelében lévő jézusi idézetek Jézustól vannak?

HANG: Nagyon örülök kérdéseidnek, mivel nem egy könyvről, nem egy személyről, vagy csoportról, hanem meghatározott kijelentésekről kérsz Tőlem, Jézustól, véleményt.

 Mindaz, amit eddig mondottam, és ezután is mondani szándékozom a HANG-könyvek által, csak akkor és addig mondhatók Tőlem, Jézustól, származóknak, amíg legalább magjában szinkronban vannak az evangéliumaimmal, amelyekben mint mondottam, mindent átadtam nektek, ami az Atyától Részemről átadható számotokra (János 17;14).

 Igaz, mondottam azt is, hogy még volna sok mondanivalóm, de most nem bírnátok elviselni, de ezeknek átadása is magjában megtörtént. Voltam annyira okos és bölcs, hogy ezt meg tudjam valósítani! A médiumom tehát nem csalhatatlan! Csak annyiban hiteles, amennyiben vállalja a lemérettetést az evangéliumaim mérlegén. Ennyit a HANG-könyvek médiumáról.

    Pál apostol mond ugyan olyat az ő evangéliumáról, hogy aki mást hirdet, az átkozott legyen (Gal 1;9), de e kijelentésétől ÉN, Jézus, elhatárolom magam!

   Térjünk hát rá kérdéseidre. Az természetes, hogy nem írom le a jelzett oldalakat, mert akit érdekel, az úgyis utánanézhet.

    1. Egy Általam nagyon szeretett és sok kegyelemmel ellátott személyek szemléletét kell most mérlegre tennem.

     Való igaz, hogy hirdetnetek kell e világ közelgő végét. Sőt, azt kell hirdetnetek, hogy Velem már el is érkezett ennek a mulandó világnak a vége. Én, Jézus ezt így fejeztem ki: "Betelt az idő" (Márk 1;15)! 'Összefogni, szeretetben együtt élni', ez mind igaz és szent. Szinte végig az egész oldal azt sugallja, hogy térjetek meg, és vállaljátok, hogy mint 'apró magvak' nekem tetsző fává növekedve hozzatok bő termést.

     De van a végén egy bevágás, amelyben esküre szólítja fel hallgatóit a médium. Ez bármennyire is jó szándékkal történt, bármennyire csak az általánosan elterjedt, a felszínt erősebben fodrozó, átlagnál valamivel nagyobb elkötelezettség kifejezését is akarja jelenteni, ehhez Nekem, Jézusnak, semmi közöm nincs! Nincs, mert nagyon félreérthető, nincs, mert szöges ellentétben áll azzal a parancsommal, hogy soha, semmire ne esküdjetek! E kijelentéstől teljesen elhatárolom Magam! Vigyázzatok!

     Egyértelműen és mindenre kiterjedően mondottam, hogy semmire és soha ne esküdjetek (Máté 5;34)! Igaz, Engem megesketett a főpap, s e kívánságára adott válaszommal lettem méltó a halálra (Máté 26;63)! De Én soha senkit meg nem eskettem, és nem is fogok soha senkit felszólítani eskütételre! Az ilyen felszólítás a kaszárnyák világa, na meg azoké a főpapoké, akik okot keresnek arra, hogy Engem, Jézust, halálra ítélhessenek!

 Még annak is ellene vagyok, hogy a jóra fogadalmat tegyetek, mert a jónál elvben mindig lehet jobb! Még attól is tartózkodtam, hogy olyankor esküt tegyenek Mellettem tanítványaim, amikor saját szemükkel láthattak, és fülükkel hallhattak! Hogy is kérhetnék esküt olyankor, amikor még tükör által homályban láttok, tehát tévedhettek, tehát állandóan ki vagytok téve annak, hogy méreg keveredik abba a mézbe, amelyre esküt tettetek! Vagyis arra, akit nem láttok, hogy Én volnék, érzékszerveitekkel csalhatatlanul nem tapasztalhattok, hogy Én volnék, csak úgy gondoljátok, hogy Én vagyok! Hogy is kívánhat­nék ilyet, amikor még akkor sem kívántam, amikor csalhatat­lanul megtapasztalhattak?! Tiszta ostobaság lenne Részemről nagyobb elköteleződést követelni egy részetekről bizonytalanabbra, mint az egyértelmű biztosra. Ne tegyétek! Ne esküdözzetek!

    Semmiképpen sem szabad rossz szándékot feltételezned a médiumról, de ez az esküre történt felszólítás nem Tőlem van! Amint nem Tőlem volt Pál apostol átkozódása sem!

     2. Ami az említett kiadvány 52-55 oldalán található kijelentéseket illet, hát ezekről elmondottam már evangéliumomban, hogy majd látni fogjátok az Emberfiát, amint eljön az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel (Máté 26;64). E kijelentésemnek kibontását különböző módon lehet megfogalmazni, de az biztos, hogy itt és most kell megtérnetek akkor is, ha a ti időszámításotok már messze túlhaladta a kétezer évet.

    Én médiumaimnak valóságot közlök, és nem szavakat. Az ő feladatuk, hogy képzettségük, irányultságuk, érdeklődésük, koruk, tapasztalatuk, adottságaik és egyéb körülményeik alapján tördeljék mondatokká azt a valóságot, amit eléjük, beléjük vetítek.

     3. Ami pedig a könyv ajánlásában idézett gondolatokat illeti, azt János evangéliumában szintén elétek tártam, amikor megígértem, hogy el fogom küldeni nektek azt a Vigasztalót, aki eszetekbe fogja juttatni mindazt, amit elmondottam nektek (János 14;26).

 De arra ne várjon senki, hogy valami tölcsérrel különleges tudáshalmazt fognak a fejébe önteni. Nem! A Velem való személyes kapcsolat amilyen nehéz, olyan egyszerű. Naponta el kell fogadnotok Engem, Jézust Uratoknak, Megszabadítótoknak, és szándékolnotok kell azt az új parancsot, amelyet ugyancsak János evangéliumának  13;34 részében megtalálhatsz.

    Ha valakit fellelkesítenek az említett ajánlásban található gondolatok, az nagyon jó! De aki éli a maga csendes, szeretetben áldozattá váló életét, mint a kalkuttai Teréz anya és leányai, az még jobb, mert bármikor jön el földi életetek vége, az ilyen lelkülettel feltétlenül a legjobban jártok!

    Az Én Lelkem elsősorban nem a rendkívüliség lelke, hanem a REND lelke. Tegyetek rendet magatokban! Ha ezt megtettétek, akkor a körülöttetek lévő világ rendjét bízzátok nyugodtan Rám. Soha nem az lesz a legfontosabb, legdöntőbb számotokra, amit magatokon kívül láttok, hanem az, amit magatokban hordoztok! 25/2496

 

 

Kérdező: Megbízhatom ingám irányításában?

HANG: Ami veled történt, az azért történt, hogy tudj tanúságot tenni. Mint tudod, a tanításhoz tanulás, a tanúságtevéshez megtapasztalás kell. Mindkettő nélkülözhetetlen ahhoz, hogy épüljön, szépüljön benső és külső világotok.

Kértem tanítványaimat, hogy tegyenek tanítványommá minden népet (Máté 28;19). Ezért kellett tanulniuk. De kértem őket arra is, hogy ne menjenek sehová, hanem várják meg, amíg a tanúsághoz szükséges ERŐT meg nem kapják (Lukács 24;49)!

     Az inga morális kérdések eldöntésére nem alkalmas, mivel tudattalanod határozza meg ingád mozgását, s a tudattalan, sajnos, nem sajnos, ki van téve ártó erők hatásának is! Ezért mondhattam jó szándékú tanítványaimnak is, hogy nem tudják, milyen lélek van bennük, amikor átkot akartak mondani Szamariára (Lukács 9;55)!

     Kell tehát a tanulás, hogy rend legyen a fejedben, és kell a megtapasztalás, hogy erő és élet legyen a fejedben lévő rendben.

     A nem morális kérdésekben sem szabad vakon az ingára hagyatkozni. Ingától kaphatsz megerősítést, és kaphatsz olyan közlést, amely óvatosságra int. Józan eszedet soha nem kapcsolhatod ki, ha azt akarod, hogy Lelkem eszköze tudj maradni! Hogy is volna kikapcsolható az értelem, a tudomány, a tanács, a józanság, a bölcsesség Lelke érdekében az, ami által működni akar Lelkem benned!?

     Te kaptál Tőlem érzékeny ráérző képességet arra, ami másnak csak sok értelmi próbálkozás és csalódások sorozata után és által világosodik meg. Adj ezért hálát! A hála és dicsőítés nagyon tudja nyitogatni és tisztítani azokat a benső szemeket, amelyek, bár tükör által és homályban, de látnak Engem!

    Egy fát valóban a gyümölcséről lehet megismerni. De emberre vetítve a hasonlatot, fontos tudnod, hogy főleg a lelki gyümölcsök azok, amelyek a jó fán teremnek. E gyümölcsök felsorolását megtalálhatod a Galata levél 5;22-23-ban. Ezek mindegyike szükséges ahhoz, hogy egy fát jó fának lehessen minősíteni az Én mércém szerint!

        Nagyon örülök neked, és Én, a te tiszta örömöd örök forrása akarok maradni! 20/2000

           


Átkozódás

 

Kérdező: Problémát jelentenek szüleim.

 HANG: Nekem is problémát jelentenek szüleid. Te nem tehetsz mást, mint azt, amit Én. Amennyire rajtad áll, kerülnöd kell a békétlenséget! Tehát minden egyéni sértődékenységet és minden bíráskodást félre kell tudnod tenni, de nem szabad ennek érdekében bűnrészessé válnod. Ez azt jelenti, hogy ha valamihez szüleidnek nincs joga, és mégis úgy gondolják, hogy van, akkor meg kell mondanod, hogy ezzel nem értesz egyet.

    Meg kell tanulnod, hogy ne vedd komolyan az öregembereket! Nem az a szeretet, hogy rigolyáikat elviseled, hanem az, hogy amiben szerinted rászorulók, abban melléjük állj, és segítsd őket.

    Drága Gyermekem! Az öregkor nem érdem! Senki nem érdemel tiszteletet azért, mert öreg. Mindenki csak azért érdemel tiszteletet, amiben tiszteletre méltó. Az öregkor leleplez. Szüleidet is, majdan téged is! Ha valaki életében nem arra törekedett, hogy átitatódjék az Általam elmondott és bemutatott szeretettel, akkor szinte kibírhatatlanná válik azok előtt, akik őt komolyan veszik. Azért mondtam, hogy ne vedd komolyan az öregembereket azért, mert öregek. Azok az öregek, akik nem tanultak meg életükben önmagukon uralkodni, azok öregkorukban szinte kivétel nélkül másokon akarnak uralkodni különböző érzelmi zsarolás által. Az ilyenekkel  nem szabad komolyan törődni. Csak amiben szerinted rászorulnak, abban kell segítened őket.

    Sajnos, mivel a legtöbb ember nem arra használja földi életében fiatalságát, amire való, tehát nem arra, hogy átlépve önmagát lelki gazdagodásra segítsen másokat, ezért e mulasztásnak negatív gyümölcsei, keserű, mérgezett gyümölcsei öregkorra érnek be. Ezért is nagyon sajnállak benneteket, mert nem tehetem meg, hogy segítsek olyan bűnösökön, akiknek nincs bűnbánatuk!

    Az átkozódásokkal ne törődj! Igaza van nyelvetekben e mondásnak: Kutyaugatás nem hallatszik az égig!

     Légy hát rugalmas lelkileg, és hidd el, hogy csak olyasmi történhet veled, ami javadra válik mindaddig, amíg Én első helyen vagyok életedben. 18/1713

 

Kiátkozás

 

Kérdező: 2. A Hang véleményét kérem a Jehova Tanúiról!

HANG: 2. Erre a kérdésedre általános választ adok, mert amit mondok, minden egyházra igaz.

Igaz, hogy Én, Jézus minden egyházban jelen vagyok az Engem képviselőkben, de az is igaz, hogy Egyházam nem azonos az egyháziakkal! Minden speciális hitet hirdető egyházban a kormányrúd a sátán kezében van, mert minden speciális hitet hirdető egyház kizárólag hatalmi struktúrára épül, és csak azokat az igazságokat hirdeti alapigazságként, amelyekkel alá tudja támasztani hatalmi működését. Valójában nincs is olyan egyház, amelyik ne így működne. Így is fogalmazhatnék, hogy minden egyház a megtévesztettek egyháza. Ez alól nem kivétel az általad említett egyház sem!

     Minden egyház azt tanítja, hogy a Biblia a forrás, és nem a Szentlélek, ezért egyetlen egyház sem rangsorol a Bibliában. Ennek következtében egyetlen egyház sem tűri meg a józanul gondolkozókat, csak az engedelmeseket. Ez a magatartás teszi őket speciális hitet hirdetőkké.

    Kifejtem bővebben! Nem található a Bibliában olyan gondolat, amelynek az ellenkezőjét szintén a Bibliából ne lehetne kiolvasni. E lehetőség kiválóan alkalmas arra, hogy a különböző gondolkodású emberek különböző hitigazságokat válogassanak ki maguknak azért, hogy ehhez híveket gyűjtsenek. Természetesen olyan hitigazságokat és azok magyarázatát, amelyből számukra egyértelmű, hogy kizárólag ők azok, akik megfogták az Isten lábát, vagyis ők azok, akik kizárólagosan képviselik az egy és igaz Istent. Ez alól egyetlen egyház sem kivétel!

    E képviseletet természetesen csak hatalmi struktúrával tudják fenntartani, tehát hitük alapja a büntető és jutalmazó isten. És ha egy hivő közülük a józan eszével és Lelkem vezetésével ráébred arra, hogy az Isten nem kerülhet ellentétbe önmagával, vagyis nem lehet ilyen is, meg olyan is, akkor az a hivő rövid úton megnézheti magát; máglya, meghurcoltatás, kiátkozás, eretnekség bélyegzi meg hátralévő rövid földi életét. Mert a speciális hit így gondolkozik: jobb, ha egy veszik el miattunk, mint hogy mindnyájunknak át kelljen alakítania a gondolkodását: jobb, ha egy vész el miattunk, mint hogy le kelljen mondanunk a főméltósági bársonyszékekről! Ezért aztán minden speciális hitű egyház tűzzel-vassal védi azt, amit igaznak gondol azért, hogy álljon az egyháza, és ha kell, inkább vesszen a gondolkodó ember!

    Mai világotokban sincs másként. Egyetlen ökumenét hirdető egyház sincs, aki azért tartana ökumenét, hogy ő alakuljon a másikhoz. Mindegyik azt szeretné, ha a másik alakulna hozzá. Ilyen szétszabdalt egyházi világban, ahol úgy látszik nem mindenki számára nyilvánvaló az, hogy nincs katolikus, református, baptista, jehovista, stb. Mennyország. Csak Szeretet-Mennyországa van, ami Velem azonos, és ez a Szeretet-Mennyország nem az intézményt fogadja be, hanem csak az embert. Azt az embert, aki minden körülmények között képes szeretni! CSAK SZERETNI! 43/4723

 

 

 

Átok: 3/195, 3/221, 3/250, 4/274, 4/327, 7/517, 7/561, 6/494,  6/506, 6/457, 7/526, 8/672, 9/740, 10/839, 10/842, 11/954, 11/967, 12/1056, 12/1068, 12/1092, 15/1395, 15/1435, 18/1713, 19/1838, 20/1990, 20/2000, 21/2054, 22/2225, 22/2232, 23/2240, 23/2288, 23/2289, 23/2260, 25/2488, 25/2488, 25/2496, 26/2599, 27/2691, 27/2694, 28/2810, 33/3379, 33/3428, 33/3484, 34/3535, 36/3814, 37/3903, 37/3976, 39/4198, 42/4658, 43/4702, 43/4723, 1/46 Való Zénó.