Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Családfa

SZERETETRŐL ÉS ŐSEINKRŐL

Kérdező:  Uram! Tudom, hogy Hozzád bármikor, bármilyen problémával jöhetek. Természetes számomra viszont, hogy Te mindig úgy és olyat mondasz, ahogy és amit csak a SZERETET mondhat.

Előbbre nem akartam beleszólni, de nem értettem meg e kijelentésedet, hogy „csak a szeretet szükségszerű”. Kérlek, világítsd meg ezt jobban!

HANG:  Barátom! Amikor e szót kimondtam, SZERETET, akkor ezt Önmagamra értettem. A ti életetekben Én, mint SZERETET, úgy nyilatkozom meg, hogy jelenlétemet valamiképpen értelmeznetek kell. Ez szükségszerű! A leggonoszabb cselekedet sem képes SZERETETEM jelenlétének tényét megszüntetni.

A leggonoszabb cselekedetben e SZERETET azáltal van jelen érzékelhetően, hogy a leggonoszabb szándékot is megengedi, s nem alkalmaz ezzel szemben sem erőszakot. Annak életében pedig, aki ellen valamilyen gonosz szándék irányul, szeretetem úgy nyilatkozik meg, hogy az illető kimondhatja: ’Az Istent szeretőknek minden javára válik.”

De te most nem azért kezdtél el Engem kérdezni, hogy csupán fogalmi tisztázást kérj Tőlem. Te most azért kapcsoltad be ezt az író-masinát, hogy megkérdezd: Mi a véleményem azokról az ősökről, akik szoros vérkapcsolatban állnak barátoddal? Nyilván tudom.

Számomra azért problematikus e kérdésére az egyértelmű válasz, mert tudom, hogy mit jelent egy ember életében az elfogultság.

Ha egy előkelő családfát mondok meg, akkor csak féligazságot mondtam. Ha elmondom, hogy van egy másik, olyan családfa is, melyről tudom, hogy legszívesebben nem akarna hallani, akkor meg olyan irányba kezdene kutatni, mely ismét csak a lelki fejlődését nehezítené meg.

Higgyétek el, hogy ilyesmiben nem az Én szavamat kell kutatni. E téren SZÍVETEK sugallatát kell követnetek. Csak ez tud bárkit is önismeretre segíteni őseitek felismerése által.

Illetve, nem is annyira őseitek megismerése által, hanem az által a munka által, mely ilyen kutatással együtt jár, tud bennetek a múltból kibányászható érték olyan elfogulatlan szemléletet kialakítani,  melyre a jövő érdekében építeni érdemes.  1 /69

 

 

Kérdező: 2. Jézus is magyar.

HANG: 2. Ami pedig az igazságot illeti, hát az Én vagyok! Én vagyok az út, igazság és az élet Jn 14,6! Én, Jézus, aki soha életemben nem voltam magyar, aki, mint Istennek Fia, a Szentlék által jöttem a Földre, és mint ember, egy zsidó Máriától születtem, aki szintén soha nem volt magyar! Olyan értelemben persze, hogy voltam magyar, német, olasz, stb., ahogy mindannyian Ádám és Éva utódai vagytok Velem, mint emberrel együtt. De Én Ábrahám fiának, Dávidnak nemzetségéből születtem, s ha ismerni akarod jobban a családfámat, akkor tanulmányozd akár a Máté, akár a Lukács által leírtakat, de előre megmondom, hogy még senki nem került közelebb hozzám hovatartozásom vagy hovatartozása alapján. Hozzám csak annak a parancsnak alapján lehet közelebb kerülni, amelyet Én adtam nektek, s amelyet Én új parancsnak neveztem. Ennek a lényege az, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket (Jn 13;34)!

Én nagyon szeretem a magyar népet is meg a német meg az orosz meg a stb. népet is, de ezek mind, előbb-utóbb - szerepüket betöltve - lelépnek a történelem színpadáról. Én személyekben, és nem népben gondolkodom. Te is és ti is feladatotok lejártával elhagyjátok a Földet, és már elkészítettem a helyet ebben az országban, ahol nincs sem magyar, sem német, sem egyéb, hanem Isten édes gyermekei vannak, akiket soha nem a nacionalizmus vezetett, hanem az Én Lelkem által éltető szeretet, melynek lényegéhez tartozik az, hogy inkább szeressétek ellenségeiteket áldjátok átkozóitokat,  és tegyetek jót azokkal, akiktől viszonzást nem várhattok. (Lukács 6;27-36) (Lk 6;27-36 ~ Lk 6;35 )

De ha véleményt akarsz hallani Tőlem a magyarról, mint népről, akkor el kell mondanom neked, hogy semmi okod arra, hogy magyarságodnak örülj! Nemcsak azért, mert senkinek nem érdem, se nem kitüntetés az, hogy milyen nációhoz tartozik, hanem azért, mert a világon káromkodás, egymással áskálódásban és gyermekgyilkosságban annyira élen járó nép, mint a magyar, bizony nem található! Az ehhez a néphez tartozás miatt, ha földi magatartásotokkal tehetnétek róla, akkor inkább szégyellnie kellene magát mindenkinek, amint az utolsó választáskor szégyellte is magát sok becsületes magyar, amikor ez a nép, mint tömeg, az ateistákra, tehát azokra adta szavazatát, akik kifejezetten Ellenem dolgoztak és dolgoznak ma is! A ti országotokban ma egy tisztességes ember egy nagyobb városban már ki sem mer menni az utcára, amikor sötétedik! A magyarsága miatt itt senkinek sincs oka az örömre! 23 /2329-2317

 

 

*********************

Kérdező: 2. Egy ember édesapjának kilétéről érdeklődöm.

HANG:  A második kérésedre azt kell mondanom, hogy az a rokonod, akit jobban érdekel múltja, vagyis hogy ki az édesapja, mint jövője, vagyis hogy mi az életének értelme, az eleve rossz irányban tájékozódik. Örülj neki, hogy nincs lehetőséged megfelelő tájékoztatást nyújtani ebben az ügyben. Így semmiféle téren téged felelősség nem terhel. Rajta nem az segítene, hogyha tudná, ki az apja, hanem az, ha elhinné, hogy Én vagyok boldogságának forrása. Ha elhinné, hogy Isten mindannyitok Atyja, és ti egymásnak testvérei vagytok.

Amiket most elmondtam, ezek nem zárják ki, hogy az illető ne járjon utána édesapjának különböző egyházi és állami anyakönyvekben. De annyit bizony jelent, hogy ettől még lélekben nem haladt előre. 5 /396

 

 

*******************

Családfa: 1/69, 23/2329-2317