Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


3. Lélekkeresztség, Lélekkeresztség feltételei, Mi a lélekkeresztség? Újjászületés, Lélekkeresztség, Karizma, stb.

2009.07.05

 

1. Álomfejtés karizmája, 2. Bennünk megszólaló hangot karizmává finomítani, 3. Bölcsesség karizmája, 4. Csalhatatlanság karizmája, 5. Gyógyítás karizmája, 6. Harmadik szem, 7. Istentől kapott képességek (karizmák), 8. Karizma,

 

Lélekkeresztség

 

Akit arra választottam, hogy médiumom legyen

 

Kérdező: Valóban Jézus látogat engem?

HANG: Én, Jézus, nemcsak meglátogatlak. Ezt részemről kevésnek tartanám! Mindig benned akarok élni és a lelkiismereteden keresztül mindig építeni akarlak. Mindannyiszor, amikor úgy gondolod, hogy ilyen hatás ér téged, az valóban Tőlem van.

 De olyan nincs, hogy Én hozzád, vagy bárkihez úgy szólnék, mint médiumomhoz, ha mondanivalómat nem kötöm össze egyértel­mű küldetéssel. Olyan nincs, hogy Én bárkivel is kivételt tennék!

     Ha valakinek olyan szerepet adok, hogy benne, vele, általa Nekem közölnivalóm van másokkal, akkor már előre úgy formálom életét, hogy a Lélekkeresztség által karizmatikus adományokkal lás­sam el őt a többi ember javára.

     Akit arra választottam, hogy médiumom legyen, annak ke­mény prófétai sorsot kell vállalnia, mert hiteles prófétám csak az lehet, aki sorsazonosságot vállalt Velem. … 23 / 2239

 

A Lélekkeresztség megérezhető?

 

Kérdező: 1. A Lélekkeresztség megérezhető?

HANG: 1. A Lélekkeresztség egy olyan istenélmény, amelynek lényegéhez tartozik az, hogy érzelemmel átitatott megtapasztalás!

     Amint a szerelem érzése sem fejezhető ki szavakkal, úgy a Lélekkeresztségben átélt istenélmény sem. Ahány ember, annyiféle. De mind megegyezik abban, hogy Isten szeretetét tapasztalati, tehát érzelmi szinten is átélték.

     A Lélekkeresztségben bizonyos emberi tulajdonságok kitisztulnak, fölerősödnek (lélekbe látás, jövőbe látás, tanítás, gyógyítás, stb.) mások javára. E kitisztult, felerősödött tulajdonságokat nevezitek karizmáknak.

     A Lélekkeresztségnek tehát elsődleges célja az, hogy a nem személyválogató, de szerepeket kiosztó Isten, megfelelő feladatra keni fel az illetőt a Szentlélek által. Nekem, Jézusnak is, mint embernek, részesülnöm kellett ebben (Lukács 4;18-19)!   33 / 3460

 

Kérdező: 2. Kell szertartás és megérzés a Lélekkeresztséghez?

HANG: 2. Szertartás nem szükséges, de a megérzés feltétlenül szükséges velejárója annak, ha valaki Lélekkeresztségben részesül. Azért szükséges ez, mert Isten nem személyválogató, de szerepeket kiosztó. Márpedig, ha valakinek Isten határozott szerepet ad, akkor kell, hogy erről tapasztalatilag tudomást szerezzen az illető. A Lélekkeresztséggel mindig együtt járnak bizonyos karizmák. A karizma mindenkor egy olyan emberi tulajdonság, amelyet Isten megtisztít, fölerősít mások lelki javára.

    A mennyek országának elnyeréséhez nem Lélekkeresztség, hanem újjászületés szükséges (János 3,3). Ez legyen számodra a legfontosabb! A többit bízd Istenre! 39 / 4155

 

Jézusnak is kellet részesülnie Szentlélekkereszt-

ségben

 

Kérdező:3. Beavatásokról

HANG: 3. Azok a BEAVATÁSOK, amelyekért annyi áldozatot hoztál, a Velem való találkozásban, a Szentlélekkeresztségben mindenki számára elérhető közelségben vannak, ha hisztek Bennem, és elhiszitek azt, hogy igenis Én akarlak benneteket megkeresztelni! Bele akarlak benneteket meríteni a Szentlélekbe. A Szentlélekbe történt belemerítés által kapja meg, pecsételi le a Lélek azt a szerepet bennetek, amely karizmákat kezd működtetni a így beavatódottban!

 Így Nekem is be kellett avatódnom, Nekem is részesülnöm kellett Szentlélekkeresztségben (Lukács 4;18) Ennek pontos idejét és helyét elolvashatod a Lukács evangélium 3;21-22 részében.

 Az általad átélt beavatások sem tettek mást, mint a benned lévő képességeket behangolták arra, hogy Isten ezek bármelyikét megtisztítva felerősítse mások javára, szolgálatára. Azt, hogy melyiket és hogyan, majd a gyakorlat mutatja meg.   … 17 / 1678

 

Karizmatikus-gyógyító

 

Kérdező:1. Egy természetgyógyászról kérdezek. Rám nem tudott hatni.

HANG: 1. …. A természetgyógyászok semmiképpen sem karizmatikus-gyógyítók! A karizmatikus-gyógyítónak nincs szüksége sem beavatásokra, sem szimbólumokra, sem jelekre, sem varázsszavakra.

 A karizmatikus-gyógyító tudja, hogy őt a Lélekkeresztség által olyan szerepre jelölte ki a Szentlélek, amely szerepnek lényege az, hogy teljesen Lelkemre hagyatkozva tegye azt, amit neki Lelkem sugall.    20 / 1940

 

Lehetek-e karizmatikus, csapat nélkül?

 

Kérdező: CSAK MÁSOKÉRT LEHET KARIZMATIKUS VALAKI! 

            1. Lehetek-e karizmatikus, csapat nélkül?

HANG: 1. Az a karizmatikus, aki olyan lélekkeresztséget él át, melyben Lelkem által erőt kap a tanúság-tevésre! Ahogy első pünkösd ünnepén, úgy a ti korotokban is, akit Lelkem betölt, aki egy nagy istenélményben találkozik Lelkem által Velem, az ezt az élményt nem tudja magában tartani! Így benső erő által

irányítva, megkeresi és meg is találja azokat, akik előtt tanúságot tud tenni Rólam. Ezért az istenélményért imádkozni kell, mert Atyám boldogan adja a Szentlelket annak, aki ezt komolyan kéri (Lukács 11;13)!

     Lehet tehát csoport nélkül részesülni lélekkeresztségben, de ennek az élménynek feltétlenül az a következménye, hogy barátokat talál, vagy baráti kört alakít ki magának az, aki ezt az élményt átélte! 17 / 1695

 

Lélekkeresztség feltételei

 

Kérdező: 3. Lehet ilyen helyen Lélekkeresztségben részesülni?

HANG: 3. Lélekkeresztségben bárhol lehet részesülni. Ennek feltétele nem a hely, hanem a lelki hozzáállás ahhoz a lelki élményhez, amelyben a Szentlélek karizmává minősít bizonyos emberi tulajdonságokat a többi ember javára.

     Tudnod kell, hogy megtérni nem annyit jelent, mint valami felekezethez csapódni, hanem annyit, hogy Engem, Jézust, elfogadni Uratoknak, Megszabadítótoknak. Ez nem azonos a Lélekkeresztséggel, bár történhet egyszerre a kettő. 25 / 2465

 

Lélekkeresztségem után nem történt velem semmi.

(Bérmálás)

 

Kérdező:1. Lélekkeresztségem után nem történt velem semmi.

HANG: 1. Vallási intézményrendszeretekben bizonyos feltételek mellett, bizonyos időpontokban papjaitok, püspökeitek Lélekkeresztségben részesítenek vallásos embereket. Meg kell mondanom, hogy ker. János által beígért Lélekkeresztségemet csupán csak szertartások által nem lehet megkapni. A csak szertartás által megkapott Lélekkeresztség egy olyan forma, amely nincs kitöltve tartalommal. Olyan kehely, amelybe nem került bor. A tartalom az Én Lelkem, amely ha megfelelő lelkületre talál bennetek, akkor kitölti a formát, és kérésetekre megadja azt a karizmát, amely bizonyos képességet felerősít, megtisztít bennetek mások javára akkor, amikor azt jónak látja.

     Nem feltétlenül szükséges, hogy ezt érzelemmel is azonnal átéljétek, de hittel feltétlenül el kell fogadnia annak, aki ezt őszintén kéri!

     A Lélekkeresztséget tehát kérni kell (Lukács 11;13)! Földi értelemben ezt nem díjazza a világ, de díjazzák az égiek!    26 / 2573

 

Lélekkeresztelt vagyok-e?

 

Kérdező: 2. Újjászülettem-e? Lélekkeresztelt vagyok-e?

HANG: 2. A Lélekkeresztség akkor valódi, ha egy, az előbbi megfogalmazás szerinti megtért ember kéri a Szentlelket, hogy bármelyik képességét karizmává finomítva, szolgálni tudja embertársait. Ha e kérésében állhatatos, akkor olyan istenélményben részesítem, amely mélyíti az alázatát, és felerősíti hiteles tanúságtevésre! …   22 / 2201

 

Kérdező: 2. Lélekkeresztségben részesültem?

HANG: 2. A Lélekkeresztség olyan istenélmény, amelyben közvetlenül tapasztalhatjátok meg Isten szeretetét, s ezzel együtt megkapjátok a pecsétet az Isten által rátok kiosztott szerepre is. Az ehhez a szerephez szükséges emberi képességeiteket ilyenkor Isten megtisztítja, és karizmává erősíti, de ezt mindig csak a közösség javára szabad felhasználnotok. Ha Lélekkeresztségben részesültél, akkor ez olyan formában történik, hogy nem marad felőle kétséged. Ha Én hívlak el valamilyen szerepre, akkor egyértelműen teszem azt, és bőven ellátlak bizonyosságokkal. Ha nem vagy benne biztos, akkor inkább várj tovább türelmesen, ne siettesd a te emberi akaratoddal, vágyaiddal, mert itt nagyon be tud kapcsolódni az ellenoldal. Ami biztos, hogy mindenkinek alapfeladata a szeretés, a szeretni tanítás, ezt mindenképpen csinálnod kell, akár tudod már, hogy mi lesz a szereped, akár nem. Türelem, türelem, mindent időben közlök veletek, amire csak szükségetek van.   25 / 2516

 

Kérdező:2. Lélekkeresztelt vagyok?

HANG: 2. Amíg bárkinek kétsége van afelől, hogy Lélekkeresztelt, vagy sem, addig nem lehet az, mivel a Lélekkeresztség olyan istenélmény, amely bizonyos karizmákat ad, tehát bizonyos emberi tulajdonságokat megtisztít, felerősít az emberek szolgálatára. Ezt észre nem venni, képtelenség!   26 / 2656

 

Kérdező: 2. Lélekkeresztelt vagyok?

HANG: 2. Megtért ember vagy! A Lélekkeresztség olyan istenélmény, amelyben Lelkem különböző adományokkal, karizmákkal látja el a lélekkereszteltet, hogy Istentől kapott feladatát tanúságtevő formában tudja teljesíteni. … 26 / 2675

 

Kérdező:2. Megkaptam-e a Lélekkeresztséget?

HANG: 2. Ha különbséget tudsz tenni az újjászületés és a Lélekkeresztség között, akkor megérted azt is, hogy a Lélekkeresztség felől nem lehet kétsége annak, aki abban részesült. Nem, mert nem csupán istenélményt jelent a Lélekkeresztség, hanem következményében egy olyan gyümölcstermést produkál, amely igazolja azt, hogy karizmák működnek benned. Ez azt jelenti, hogy gyümölcsöt hozóan élsz meg olyan szeretet-szolgálatot, amelyet mások áldásnak élnek meg a maguk számára.

 Tehát nem az részesült Lélekkeresztségben, aki ezt önmagáról állítja, hanem az, akiről mások állítják ezt. 38 / 4089

 

Kérdező:  3. Lélekkeresztelt vagyok-e?

HANG: 3. …   A Lélekkeresztségben a Szentlélek bizonyos emberi tulaj-donságokat megtisztít, fölerősít mások javára, vagyis a szolgáló szeretet irányában ír elő, határoz meg bizonyos szerepkört. Az ilyen, Isten által megtisztított és fölerősített emberi tulajdonságokat lehet karizmáknak nevezni.

     Én, Jézus mindenkit szeretnék ilyen Lélekkeresztségben részesíteni! Ennek feltétele a ti részetekről az, hogy hinnetek kell az ilyen élmény lehetőségében, és vágynotok, imádkoznotok kell érte! 41 / 4447

           
Mi a lélekkeresztség?

 

Kérdező: Különböző beavatások hatására gyógyítok.

HANG: … Az a "beavatás", amely közvetlen Tőlem jön, tehát a Lélekkeresztség, mely karizmává minősít különböző emberi képességeket, vagy felszentelések, amelyek felszínre hozhatnak bizonyos energiákat annak érdekében, hogy Istentől kapott speciális szerepét be tudja tölteni az, aki erre rendeltetett, ez soha és semmilyen módon nem szerezhető meg pénzért! …

 Maga a Lélekkeresztség nem automatika! Ígéretem alapján biztosan megvalósul, ha az Általam megkívánt feltételek teljesülnek: őszinte bűnbánat és élő hit, hogy Én hűséges vagyok ígéreteim teljesítésében (Lukács 11;13)! … 18 / 1791

 

Kérdező: 3. Lélekkeresztségről …

HANG: 3. Mivel a Lélekkeresztségben bizonyos emberi tulajdonságokat karizmává minősít a Szentlélek, s mivel a legkisebb, legegyszerűbb tulajdonsága az embernek maga a nyelvkészség, ezért csak ritka eset az, amikor valaki Lélekkeresztségben legalább jelnek, nem kapná meg ezt a karizmát. De aki megkapja, nem azért kapja, hogy dicsekedjék vele, hanem azért, hogy önmagát építse általa! 21 / 2117

 

Kérdező: 3. Mi a lélekkeresztség?

HANG: 3. A lélekkeresztség egy olyan istenélmény, amelyben a Szentlélek bizonyos emberi tulajdonságokat karizmává minősít a többi ember javára. Ilyen karizmák a gyógyítás, lélekbelátás, jövőbelátás stb., Istentől megtisztított és felerősített képességek. A lélekkeresztségben tehát Isten mindig bizonyos meghatározott feladatokra képesíti fel azt, akit e téren tanúságtevésre ken fel Szentlélekkel!

     Mivel minden karizma emberi képességre támaszkodik, ezért az ördög is képes "természetfeletti" erővel felruházni e képességeket. E képességek forrását a használatuk által megjelent GYÜMÖLCSÖK mutatják meg, vagyis, hogy Istentől, vagy nem Istentől erednek-e. Lélek gyümölcseinek felsorolását megtalálhatod a Gal. levél 5;22-23-ban.  29 / 2963

 

Kérdező: Mi a Lélekkeresztség?

HANG: Örülök kérdésednek. Örülök, mert aki érdeklődik, az tulajdonképpen kopogtat, az zörget, és a zörgetőnek megnyittatik (Lk 11.9)! Ennek a megnyitásnak pedig lehet következménye a LÉLEKKE-RESZTSÉG (Lk. 11.13)!

     Isten nem személyválogató. Isten szerepeket kiosztó. A Lélekkeresztség, amelyet mindenkor egy valódi bűnbánat előz meg, egy olyan istenélmény, amelyben bizonyos emberi képességeket a Szentlélek karizmává minősít, vagyis megtisztít, felerősít mások javára.

      Ezt senki nem tudja önmaga önmagának produkálni. Ez után vágyódni kell, ezt kérni kell, és erre egészséges gondolkodás-átalakítással, tehát bűnbánattal készülni kell. A helyes gondolkodás-átalakítás egyik része az, hogy fájlalod vétkeidet. A másik része pedig az a bizakodó remény, vágyakozás, hogy a Szentlélek az Ő örömével tölt be téged. …   40 / 4251

 

Kérdező: 3. Milyen karizmát szántál nekem?

HANG: 3. A karizma egy olyan emberi tulajdonság, amelyet a Szentlélek megtisztít és felerősít mások szolgálatára, javára.

    Nem a karizma a lényeg, hanem a LÉLEKKERESZTSÉG! Ez egy olyan istenélmény, amely semmivel össze nem téveszthető, mindig megrázó, majd gyümölcsökben, szeretettel átitatott gyümölcsökben megmutatkozó életváltozást idéz elő. Pontosan azért kezdenek el ilyen esetben karizmák működni, mert nem ezeken, hanem a szeretet kimutatásáról, mégpedig a szolgáló szeretet kimutatásáról van szó ilyenkor. Furcsa módon tehát akkor tudnak karizmák működni, ha az illető személy nem a karizmákra, hanem a szeretet megélésére koncentrál. Azt, hogy milyen képességeid működnek benned karizmatikus módon, ne legyen fontos számodra. A fontos az legyen, hogy növekedni törekedj abban a szeretetben, amelyet Én, Jézus mint ÚJ parancsot hagytam rátok (János 13;34)! 39 / 4184

 

Kérdező: 3. … Lélekkeresztségről kérdezem a HANGOT.

HANG: 3. A Lélekkeresztséggel kapcsolatban nem egészen úgy van, ahogy gondolod. Ebben az isten-élményben olyan karizmákat ad Lelkem annak, aki ebben részesül, amely karizmák feltétlenül építik az Én Titokzatos Testemet! Csak olyanok részesülhetnek ebben az istenélményben, akik az alapalázat birtokában vannak. Az van az alapalázat birtokában, aki mindenkor kiáll az általa meglátott JÓ mellett, s ugyanakkor nyitott afelé a jobb felé, amely a józan-ész határán belül, Velem, Jézussal alátámasztható. A kegyelem e téren is csak abban az irányban tud hatni, amelyben az értelme nyitott valakinek! Tehát vágyni kell utána annak, aki tudja, hogy mennyire fontos a Velem való foglalkozás, együttélés! 41 / 4455

 

Melyik fontosabb: az újjászületés vagy a

lélekkeresztség?

 

Kérdező: Melyik fontosabb: az újjászületés vagy a lélekkeresztség?

HANG: Az újjászületés és a Lélekkeresztség csak a gyakorlati élet bizonyos területén különböztethető meg egymástól.

  Az újjászületés feltétlen feltétele az üdvösségnek. (János: 3.3) A Lélekkeresztségben tanúságtevő feladattal egybekapcsolt meghatározott küldetésre pecsételi le a Lélek azt, akit akar. Vagyis karizmákkal látja el az illetőt. (Lukács;4.18)

      Gyakorlatban az újjászületés is kötelez tanúságtevésre! 43 / 4708

 

Milyen adományokat kaphatok?

 

Kérdező:5. Milyen adományokat kaphatok?

HANG: 5. Ha Engem befogadsz életedbe, akkor részesülni fogsz a Lélekkeresztségben, és akkor különböző karizmák kezdenek majd működni benned. A karizma olyan emberi tulajdonság, amelyet Lelkem erősít és irányít! 15 / 1452

 

Méltó vagyok-e a Lélekkeresztségre?

 

Kérdező: 3. Méltó vagyok-e a Lélekkeresztségre?

HANG: 3. A Lélekkeresztségre senki sem méltó! Legföljebb arról lehet szó, hogy alkalmassá tette-e valaki magát erre, vagy sem. A Lélekkeresztség ugyanis egy Általam jónak ítélt szerepre pecsételi le azt, aki ebben részesül. A Lélekkeresztség és az újjászületés nem mindig jár együtt! Újjászületés nélkül nincs üdvösség. Lélekkeresztség nélkül nincsenek meg azok az erők, amelyek a Tőlem kapott szerepre működtetni tudnák a karizmákat, tehát az általam megtisztított képességeiteket. A Lélekkeresztség ezért berobbanó élményt jelent, míg az újjászületés megnyilvánulhat Bennem történő fejlődési folyamatként is.  15 / 1357

 

Újjászületés, Lélekkeresztség, Karizma

 

Kérdező:1. Nagy benső békém van. Újjászülettem-e?

HANG: 1.Te már újjászülettél, de Lélekkeresztségben még nem részesültél. Erre készítenek most fel téged angyalaim.

     Az újjászületés az Én életem egyértelműsége benned. A Lélekkeresztség pedig az Istentől kapott szereped lepecsételése és képességeid karizmává finomítása lesz. Mint tudod, az Isten nem személyválogató, de szerepeket kiosztó. 14 / 1294

 

HANG: 3. … A Lélekkeresztség nem azonos az újjászületéssel! Az újjászületés beemel a szeretetben élők táborába, mint erkölcsileg meggyógyultat, megistenültet. A Lélekkeresztség szerepre pecsételi le azt, akit akar, és olyan szerepre, amilyenre akar. Ekkor kezdenek működni a karizmák! 14 / 1306

           

Kérdező: 2. Az újjászületés és a Lélekkeresztség ugyanaz?

HANG: 2. Az újjászületés hitre jutás. A Lélekkeresztség pedig olyan istenélmény, amely bizonyos szerepek megvalósítására készít fel benneteket karizmákkal. E kettő történhet egyszerre is, de ez nem szükségszerű! … 15 / 1454

 

Kérdező: 2. Mi a különbség az újjászületés és a lélekkeresztség között?

HANG: 2. Az újjászületés szemléletváltás. A lélekkeresztségben pedig meghatározott szerepre pecsételi le, keni fel a Szentlélek azt, aki újjászületett! Vagyis karizmává minősíti azokat az emberi tulajdonságokat az újjászületettben, amelyeket szükségesnek lát ahhoz, hogy az Istentől kapott szerepét be tudja tölteni! Ez feltétlenül egy nagy istenélmény, míg az újjászületés nem feltétlenül az!

     Nekem, Jézusnak, nem kellett újjászületnem, de lélekkeresztségre Nekem is szükségem volt! Ezért mondhattam lélekkeresztségem után: "Az Úr lelke rajtam, azért kent fel Engem, hogy örömhírt vigyek ... (Lukács 4;18-19)."   18 / 1781

 

Kérdező:3. Újjászületés és Lélekkeresztség nem azonosak?

HANG: … A Lélekkeresztség más! A Lélekkeresztség fölkenetés egy feladatra, küldetésre Lelkem által! Nekem nem kellett újjászületnem, mivel Szentlélektől és Máriától születtem! De Lélekkeresztségben Nekem is részesülnöm kellett a felvállalt szerepem hitelesítése és gyakorlati alkalmazása miatt! Mindaz, aki Lélekkeresztségben részesül, annak erről tanúságot kell tennie. Ezért kellett mondanom a názáreti zsinagógában e szavakat: "Az Úr lelke rajtam, azért kent föl engem..."(Lukács 4;19-).

     A Lélekkeresztség tehát egy olyan istenélmény, amelyben erőt kap valaki arra, hogy tanúságot tegyen Isten szeretetéről, és ilyenkor olyan isteni adományokat, karizmákat tapasztal meg önmagában, amelyek használatával szolgálni tudja embertársai lelki fejlődését! 20 / 1978

 

Kérdező: 3. Kérem az újjászületés kegyelmét!

HANG: 3. Én pedig kérem tőled az újjászületésedhez szükséges lelki hozzáállásodat.

      Az újjászületést ne keverd össze a Lélekkeresztséggel! Újjászületés nélkül nincs üdvösség. A Lélek-keresztség más! A nem személyválogató, a szerepeket kiosztó Isten a Lélekkeresztség által, tehát egy csodálatos istenélmény által ad olyan erőt, amely tanúságtevésre késztet, és ad karizmákat, tehát képességeidet megtisztítva, fölerősítve, szolgálatra ken fel téged (Lukács 11;13). Újjászületésre nem, de Lélek-keresztségre Nekem is szükségem volt földi életemben.   20 / 1981

 

Kérdező:1. A Lélekkeresztségről kérek tájékoztatást.

HANG: 1. Tégy különbséget a Lélekkeresztség és az újjászületés között. Azért tartom ezt fontosnak, mert a kettő nem mindig esik egybe. Csak ott szokott egybeesni, ahol felnőttként tér meg valaki. Ilyenkor az őszinte bűnbánattal együtt járó újjászületéskor gyakran Lélekkeresztségben is részesül a megtért. Arra a kérdésre, hogy mi a lényeges különbség a kettő között, egy példával világítok rá.

     Nekem nem kellett újjászületnem, mivel Engem anyám a Szentlélektől fogant. De Lélekkeresztségben Nekem is részesülnöm kellett, mert emberként csak így vállalhattam tanúságtevő szerepemet. Ezt Lukács 4;18-19-ig olvashatod a Bibliában.

      Aki őszinte bűnbánatban átadja magát Nekem, azt Lelkem abban a pillanatban újjászüli! Ha érzi ezt az illető, ha nem! A Lélekkeresztség nem lehet érzelemmentes! A Lélekkeresztségkor megtapasztalás van! Ez nem hit dolga! Amit megtapasztalsz, azt nem kell hinned! A nem személyválogató, de szerepeket kiosztó Isten a Lélekkeresztségben olyan szerepet ad annak, aki ebben részesül, amely szerep bizonyos karizmák működése által tanúságtevésre készteti azt, aki ebben az istenmegtapasztalásban részesült.  21 / 2039

 

Kérdező: 2. Újjászületés, vagy Lélekkeresztség volt, amiben részesültem?

HANG: 2. Te egy rövid időre eljutottál arra a pontra, amikor valóban szabaddá váltál pénzedtől. Ez a pillanat volt az, amikor istenélményben tudtalak részesíteni. Ezt sem újjászületésnek, sem Lélekkeresztségnek nem mondanám. Újjászületésnek azért nem, mert az nem abból áll, hogy valaki valamitől szabaddá válik, hanem abból, hogy megbánva eddigi életének botlásait, elfogad engem urának, megszabadító-jának. Inkább az újjászületés kezdetének mondanám. Lélekkeresztségnek pedig azért nem mondanám, mert a Lélekkeresztség olyan istenélményt jelent, amely karizmává minősít bizonyos emberi tulajdonságokat. Ennek is inkább kezdetéről beszélnék nálad, mivel azt a tulajdonságodat kezdte átjárni Lelkem, amely által könnyen kapcsolatokat tudsz teremteni másokkal. E tulajdonságod azelőtt is megvolt, de akkor nagyon más tartalmakat hordozott, és más célokat igyekezett elérni. Azért mondom ezt is inkább kezdetnek, mert e képességednek még fejlődnönie kell a kapcsolatteremtés tartalmát illetően.

     Bizonyos értelemben mondhatom újjászületésnek és Lélekkeresztségnek tehát az istenélményedet, de nem mint egy egyszer megtörtént eseményt, hanem mint egy egyszer elindult folyamatot! A te istenélményedben erről volt szó! Egy Általam történt elindításról! Felém! 21 / 2045

 

HANG: 3. - Aki Lélekkeresztségben részesült, az mind átélt egy olyan istenélményt, amely számára nem volt észrevétlen! Minden Lélekkeresztelt tudja, hogy tanúságot kell tennie istenélményéről, tehát egy ilyen megtapasztalás feltétlenül átélt valóság lehet csak.

 Az lehet, hogy újjászületésben részesülhet valaki anélkül, hogy ezt időpontban tudná rögzíteni. Az újjászületés a megtéréssel azonos, és van, amikor ez egyesek életében nem látványos. De a Lélekkeresztségben bizonyos emberi tulajdonságok karizmává minősülnek, tehát olyan képesség, vagy képességek kezdenek működni, amelyeket Isten pillanatok alatt megtisztított és fölerősített mások javára! Ez tehát előbb-utóbb mindig nagy élményt bont ki a lélekkereszteltben.   24 / 2437

 

Kérdező: 2. A Lélek gyümölcseit az újjászületettek élik át?

HANG: 2. Természetes dolog, hogy a Lélek gyümölcseit csak újjászületettek élhetik át! De e gyümölcsök feltétlenül felizzanak a Lélekkeresztségben is! A Lélekkeresztségben olyan karizmák lépnek működésbe, amelyek felvázolják a lélekkereszteltben azokat a feladatokat, amelyeket küldetésként, konkrét formában kell megélnie. Ilyen esetben kap meghatározott őrangyalt, szellemi vezetőt az, aki újjászületésével együtt a Lélekkeresztséget is megkapta. Sem újjászületés, sem Lélekkeresztség istenélmény nélkül nem létezik! Csupán arról lehet szó, hogy nem egy és ugyanazon földi élet keretén belül történnek meg ezek!   29 / 3009

 

Kérdező:3. Az újjászületésről kérdezem a HANG-ot.

HANG: 3. Az újjászületéshez nem szükséges, hogy érzelmileg is felfokozott élmény társuljon. Ez inkább a Lélekkeresztség velejárója. A kettő nem ugyanaz. Nekem, Jézusnak, nem kellett újjászületnem, de Lélekkeresztségben részesülnöm kellett. Az újjászületés feltétlen feltétele a mennybe jutásnak (János 3;3), míg a Lélekkeresztségben a nem személyválogató Isten szerepeket, karizmákat ad! …. 30 / 3103

 

Kérdező: 2. Részesültem Lélekkeresztségben?

HANG: 2. Te újjászületésben részesültél. A Lélekkeresztség és az újjászületés között az a különbség, hogy újjászületés nélkül nincs örök boldogság (János 3;3). Lélekkeresztség pedig mindig különböző karizmákat indít el bennetek. Tehát valamely emberi tulajdonságot megtisztít, fölerősít a közösség javára.  32 / 3299

 

Kérdező: 1. Miért nincs kapcsolatom a védőszellememmel?

HANG: 1. Nagyon szeretnék segíteni neked, de csak akkor tudok, ha elfogadsz Engem, Jézust, uradnak, megszabadítódnak. Akkor fogadsz el, ha eldöntöd, hogy végérvényesen Én, Jézus, irányíthassam életedet.

   Evangéliumaimban felismerhető vagyok. Vállalnod kell az Általam ajánlott gondolkodás-átalakítást (Márk 1;15). Evangéliumaim mellett, ebben nagyon tudnak segíteni az eddig megjelent HANG-könyvek! Ezek azért íródtak, hogy azok, akik valóban Engem akarnak, és nem önmagukkal akarnak tetszelegni mások előtt, át tudják élni az újjászületést, amely nélkül nincs üdvösség (János 3;3), és részesüljenek Lélekkeresztségben, amelyben a nem személyválogató, de szerepeket kiosztó Szentlélek, az általa jónak látott karizmákban részesít benneteket. 35 / 3618

 

Kérdező: 1. Szeretnék Lélekkeresztségben részesülni, majd újjászületni!

HANG: 1. Az újjászületést értékelésben nem előzheti meg a Lélekkeresztség! Az újjászületés feltétlen feltétele az üdvösségnek (János: 3;3). A Lélekkeresztség nem feltétlen feltétele az üdvösségnek!

     Az újjászületésnek - az illető képességeinek és lehetőségeinek mértéke szerint - velejárója egy olyan új látás, amely által Engem, Jézust, mint utat fogad el valaki. A Lélekkeresztség egy olyan istenélmény, amelyben erőt és szerepet (karizmát) ad a Lélek arra, hogy a szeretetben másokért tudjatok élni. 41/ 4501

 

Kérdező: Melyik fontosabb: az újjászületés vagy a lélekkeresztség?

HANG: Az újjászületés és a Lélekkeresztség csak a gyakorlati élet bizonyos területén különböztethető meg egymástól.

  Az újjászületés feltétlen feltétele az üdvösségnek. (János: 3.3) A Lélekkeresztségben tanúságtevő feladattal egybekapcsolt meghatározott küldetésre pecsételi le a Lélek azt, akit akar. Vagyis karizmákkal látja el az illetőt. (Lukács;4.18)

    Gyakorlatban az újjászületés is kötelez tanúságtevésre! 43 / 4708

 

Vágyódhatom Lélekkeresztségre?

 

Kérdező: 3. Vágyódhatom Lélekkeresztségre?

HANG: 3. … A Lélekkeresztségre vonatkozó ígéretemet megtalálod Lukács 11;13-ban. A Lélekkeresztségben a szerepeket kiosztó Isten karizmává minősít bizonyos emberi tulajdonságokat bennetek. Tehát meghatározott feladatok elvégzésére kaptok a Szentlélek által adományokat! Ezek az adományok nem azonosak a Szentlélek gyümölcseivel, amelyeket a Galata levél 5;22-23-ban olvashatsz.

    Van olyan, és nem is ritkán, hogy az újjászületés és a Lélekkeresztség egybeesik!   23 / 2273

                       
                                             
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.