Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Meditáció 2. Helytelen meditálás. Parttalan meditáció. Stb.

Helytelen meditálás. Parttalan meditáció.

Kérdező:  3. Feszült vagyok a meditációkban. Miért?

HANG: 3. Azért vagy feszült a meditációban, mert nem jól meditálsz. Az nem meditál jól, aki csak úgy, minden előkészület nélkül kinyílik befelé, és engedi, hogy bármiféle szellem, gondolat, érzés eluralkodjék rajta. Az nem jól meditál, aki csak a keretet biztosítja a befelé figyelésnek, de a tartalomra, annak kontrolljára nem fektet nagy hangsúlyt. Az nem meditál jól, aki tehetetlen játékszerévé válik a benne lejátszódó történéseknek. Az nem meditál jól, aki először nem könyörög Hozzám komoly áhítattal, és nem ajánlja magát nagy elszántsággal az Én, az angyalaim védő oltalmába.

     A meditálásnak lényegéhez tartozik, hogy miután komoly imában Hozzám fordultál, kérted Lelkem oltalmát, segítségét, és miután őrangyalod vezetésére bíztad magad, számodra az első a benső csend megteremtése. Ennek pedig feltétele a relaxálás, ellazítás, Rám hagyatkozás, mely olyan, mint mikor valaki kifekszik a Napra, s hagyja, hogy a napsugarak ráragyogjanak. Ez az első lépése a medi­tációnak.

    A második az a gondolati koncentrálás, amely megragadja a lelkedből a Lelkem által  magad elé vetített képet.

    A harmadik lépés az, hogy e képnek hatásával engeded átitatni magadat.

    A negyedik lépés az, hogy megfo­galmazod magadban az elmél­kedésed gyakorlati hatását.

    Az ötödik lépés az, hogy megköszönöd Nekem a meditációban szerzett lelki, szellemi gazdagodást.

   Ha így meditálsz, akkor szeretetemben gazdagodsz, akkor idegzeted erősödik, akkor bizalmad mélyül Irántam, és az Én békém átjárja életedet. 9 /697

           

 

Kérdező: 1. A Gonosz kegyetlenül nevetett rám meditációm alatt. Miért?

              2. Másik meditációban Jézust láttam, mintha mondott volna valamit, de nem tudom, hogy mit.

             3. Szintén meditációban óriási alakokat láttam. Kik voltak azok? Majd Salamon templomát láttam. Később egy dal szólalt meg bennem, melyben benne van Jeruzsálem.

HANG: Nem jól meditálsz. Olvasd el a 697-dik válaszomban a 3-dik pontban leírt gondolatokat a meditációról, és abból megtudhatod, hogy hogyan kell jól meditálni. Ha úgy meditálsz, ahogy ott olvasod, akkor mindaz a problémád megoldódik, amelyeket Elém terjesztettél. 9 /707

 

 

Kérdező: Betegségem, mely bizonytalanná teszi járásomat, mozgásomat, szinte létbizonytalanságig fokozódik. Hogyan gyógyulhatok ki ebből?

HANG:  Mint írtad, egy meditációt követően kezdted megtapasztalni e betegségedet. Bensődben kinyíltál anélkül, hogy előbb meghatároztad volna, milyen céllal, milyen irányban akarod kinyitni szívedet, hogy gazdagodj lelkileg. Sajnos, nem vagy egyedül e téren. Aki mindenkinek ajtót nyit, az éppen annyira helytelenül cselekszik, mint az, aki senkinek sem nyit ajtót. E végletek káros hatása természetesen megszüntethető.

    Valamikor ezt mondtam: "Jöjjetek Hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és az élet terhét hordozzátok, és Én megenyhítelek titeket"(Máté 11;28). Aki a meditációban arra koncentrál és azt a szándékát fejezi ki, hogy Hozzám akar jutni, azt nem létbizonytalanság, hanem létteljesség járja át, s áradni fog belőle a hazataláltság öröme és békéje. Ezzel meg is mutattam gyógyulásod útját. Velem kell találkoznod lelked mélyén. Én ott vagyok, és várok rád! Velem mindenre képes vagy (Efezusi levél 3;20).

     Tehát meg kell térned! Bár szükséges, de nem elég elhinni azt, amit Én mondottam, vagy mondok. Ez még nem megtérés. Rám kell bíznod magadat! Ez a megtérés! Tehát Bennem kell hinned! Az hisz Bennem, aki átadja magát Nekem! Amiben hiszel, azért élsz! Akiben hiszel, azzal élsz!

    Adj hálát azért, hogy benső kinyílásodnak ez a betegség lett csupán a következménye. Ha ezt nem engedtem volna meg, még mielőtt megtértél, akkor olyan utak nyíltak volna meg előtted, amelyek messze elvihettek volna téged Tőlem. Te jól jártál tehát, miután tetted azt, amit nem tartok jónak, vagyis a parttalan meditálást. Jól jártál, s most már itt az ideje, hogy jól tudj járni az utcákon is, miután törekszel átélni, hogy Én vagyok az, aki fogom kezedet, Én vagyok az, aki vigyázó szeretettel vagyok melletted, aki éberen őrködve vagyok szívedben, s nem engedem, hogy bármi is ártalmadra legyen. Ha ezt elhiszed, és ezt azzal igazolod, hogy Rám mered bízni magadat, akkor már el is múlt, meg is szűnt annak az ártó szellemnek ereje, aki téged eddig elbizonytalanított, s most már el kell hagynia téged, mert nincs fölötted hatalma.

     Ezt Én Jézus parancsolom most, és neki engedelmeskednie kell.           

    Részemről tehát mindent megtettem, ami betegséged megszüntetéséhez kell. Tőled tehát azt várom, hogy higgy Nekem, és higgy Bennem. Minden vágyam feléd az, hogy boldog légy, hogy Lelkem irányítását el tudd fogadni, hogy otthont találjak benned, hogy otthont találj az Én szívemben.  10 /793

 

 

Kérdező: 2. Meditációról

HANG: 2. Csak az meditál jól, aki már meditációja előtt tudatosan elhatározza, hogy Engem, vagy Velem kapcsolatban lévő gondolatokat állít figyelmének fókuszába! Ez nagyon fontos!

    A parttalanul lefolyt meditáció, tehát a koncentrált figyelem nélküli meditáció, teret tud adni a szemtelen szellemek befolyásának!  13 /1218

           

 

Kérdező: 3. Jól meditálok-e?

HANG: 3. Csak akkor meditálsz jól, ha az Én, a te Jézusod életére hangolod be magadat!

     Ti is, akik a jelen korban éltek, lehetőséget kaptatok arra, hogy kapcsolatba kerüljetek Velem, Jézussal. Ez a meditációitokban akkor valósul meg, ha tudatosan Velem, az Én életemmel kapcsolatban történő eseményekre állítsátok be magatokat, elmélkedéseitek folyamán. Ez nagyon fontos!

    Jelenleg a köztudatban elterjedt meditálásotok parttalan! Csak az a helyes meditáció, amely Engem, a te Jézusodat helyezi középpontba! 38 /4090

 

 

Kérdező: 3. Meditációról.

HANG: 3. A parttalan meditáció veszélyes. Akár önmagad által, akár más, kívülálló által, de mindenképpen az irányított meditáció a biztos.

    A szellemvilág olyan 'terület', ahol 'tudatos' vezető nélkül már eddig is sok tragédia történt. Nagyon sok jó szándékú lélek sok sebből vérzik, mert meditációiból kimarad az okosság és az óvatosság!

     A jó szándék önmagában nem elég. A legtöbb szenvedést a földön a tévedésben lévő, jó szándékú emberek okozzák egymásnak.

     Én, Jézus, kimeríthetetlen tárháza vagyok evangéliumaimban azoknak a gondolatoknak, képeknek, amelyek kiválóan alkalmasak a különböző meditációitok irányítására. 33 /3393

 

 

Állandóan meditálók

 

Kérdező: Befelé forduló életet élek, de nem látom, hogyan tudnék segíteni embertársaimnak? Hogyan legyek alázatos? Társammal kapcsolatban, az ő életszemléletében bizonytalan vagyok.

HANG: Kell a magány, a befelé forduló élet, hogy egyéniséged kialakuljon, s megerősödjön. De kell az emberi kapcsolatok ápolása is, hogy személyiséged el  ne torzuljon.

     Egyéniség és személyiség! Mindkettő nagyon fontos! Torz személyiségek az állandóan meditálók, és torz egyéniségek azok, akik nem képesek naponta legalább egy félórát önmagukban csendben maradni.

     Az első problémád éppen abból adódik, hogy még nem ment tönkre benned az a benső mag, melyet személyiségnek neveztek. Jól érzed, hogy Engem nem lehet közvetlenül szeretni, csak embereken keresztül. Ahhoz nem kell hosszú idő, hogy elmondd Nekem szíved érzelmeit Irántam imádban.

    Az első lépés tehát ahhoz, hogy embereken segíts, hogy lásd gondjaikat, és tudd őket építeni, buzdítani és vigasztalni, az az, hogy KIFELÉ TEVÉKENYKEDJ! Értem dolgoznod kell, és nem meditálnod. Magad miatt kell meditálnod, befelé figyelned, hogy aztán Értem tudj másokon segíteni, és ha kell, tudj áldozattá is válni. Sokat és behatóan olvasd az evangéliumokat! Nagyon sok mondanivalóm van ezeken keresztül számodra! Ha ezeket olvasod, akkor olyan konkrét problémáid lesznek, melyekre közösen meg fogjuk találni a megoldást.

    Csak nagyon áttételesen vagy társa annak az illetőnek, akiről azt mondod, hogy sokat meditál. Sajnos, Én is csak nagyon áttételesen vagyok társa. Bár szeretnék az lenni.

    Neked társad vagyok! Csak Nekem higgy! Senki másban ne bízzál.  A HANG médiumom is csak addig és annyiban képvisel Engem, ameddig és amennyiben megegyezik azzal az ÖNMAGAMMAL, AKI az evangéliumokban feltárulkozom előttetek. Nincs más megszabadítótok, csak ÉN! Veszélyes, ámítás minden olyan kijelentés, mely nem Felém akar irányítani benneteket.

     Megáldalak, hogy megtaláld szeretetednek külső megnyilvánulási formáit, és bármiféle meditálás helyett a tevékeny szeretetre tedd a hangsúlyt. Megáldalak, hogy mindent eszköznek tekintsél annak a célnak elérésére, mely Atyám áldottai közé állíthat téged. (Máté 25; 34-36).  6 /468

 

 

*******

 

Kérdező: 1. Istennek megfelelni jöttem a Földre. Jó úton járok?

HANG: Bizonyos értelemben túl vagy a nehezén! Ez alatt nem azt értem, hogy életed már egy megoldott élet, hanem azt, hogy jól vetted  azokat az akadályokat, melyek már induláskor eléd kerültek, és amelyekkel az ősellenség nem tudott kiiktatni az élők sorából. Sajnos azt kell mondanom, hogy az a szomorú gyakorlat a földi életben, hogy olyan problémák, amelyeken neked át kellett birkóznod magadat, legtöbb esetben leoldják Rólam azokat, akik pedig azért jöttek a Földre, hogy e problémák megoldása révén, még közelebb kerüljenek Hozzám. Te nem oldódtál le Rólam. Ezért mondom, hogy túl vagy már a nehezén.

    Föl kell hívnom figyelmedet azonban valamire. Van olyan furcsa eset, hogy valaki egy nehéz vizsgán képes átjutni, s utána egy könnyebb vizsgán pedig megbukik. Ettől szeretnélek megóvni téged, s ezért mondom a következőket:

     1. Tisztán kell látnod, hogy mit is jelent a karma. A vállalt földi élet sok kisebb-nagyobb döntés sorozatából áll. E döntések nagyságának és mélységének megítélése, sajnos nem azonos a születés előtt és a születés után. Ha azonos lenne, akkor nem lenne semmi komoly baj. A nehézséget éppen az jelenti, hogy más a mérlegszületés előtt, és más a születés után.  Ennek aztán nagyon sok keserű következménye van. A csalódások, kiábrándulások, a Velem való konfrontálások egész áradatát idézheti ez elő bennetek. És itt lép most be életetekbe a megváltás.

    2. A MEGVÁLTÁS-ról annyi badarságot beszélnek össze, hogy ma már szinte nem találkozol emberrel, aki értelmet megnyugtató választ tudna adni neked e kérdésben. A MEGVÁLÁS nem más, mint az, hogy elhoztam számotokra azt a mérleget, amely születésetek előtt még ismert volt. Azért hoztam el, hogy ezen a mérlegen mérjétek le a földi életben hozott döntéseiteket. Ezen, és ne máson!

   3. ÖRÖMHÍR, JÓ HÍR! Ez az Én evangéliumom. Ennek lényege az, hogy nincs két mérce. Egy evilági és egy másvilági. Csak MÁSVILÁGI van!, és ezt kell alkalmaznotok döntéseitek meghozata­lakor, ha boldogok akartok lenni, ha ki akarjátok védeni a lelki, szellemi, erkölcsi kudarcok rohamát.

    A MEGVÁLTÁS nem más, mint FÉNY! De az a FÉNY csak annak segít, annak ad eligazítást, aki rányitja szívének a szemét erre  FÉNYRE, vagyis HISZ!

    4. Földi életetekben mindannyitok élete karmikus élet. Ennek lényege az, amit te nagyon okosan így fogalmaztál meg: "Istennek megfelelni jöttem a Földre." Tönkrement házasságaidnak nem sikerült téged is a romok alá temetni. Ezért mondtam, hogy a nehezén túl vagy. Ami viszont most következik, az bár nem nehezebb, de rafináltabb próbatétel. Én FÉNYNEK jöttem a világba. Számodra most különböző neonfények és szirénhangok akarják karmikus életed döntéseinek súlyozását összekuszálni. Csak alázatos türelemmel védheted ki e támadást. Az alázatnak, az igazi és nem álalázatnak lényege: TŐLEM tanulás, VELEM törődés, ENGEM keresés.

    5. Az önfegyelmet, az önnevelést eléje kell tenned gyermekeid nevelése elé, és minden más elé. ELÖLJÁRÓNAK kell lenned a szó legszorosabb értelmében a türelem, megértés, irgalmazás, s ugyanakkor a benső szabadság megőrzésében. Ez utóbbi azt jelenti, hogy törekednek kell, éspedig ELÖLJÁRÓ szinten kell törekednek arra, hogy minden külső és belső kényszer ellenére tudd megtenni az Általam, az Én fényemben meglátott jót, vagyis, tudj JÓZANUL HITBŐL ÉLNI!

    6. Vigyázz! Evangéliumaim semmivel sem helyettesíthetők! Semmiféle meditációk, semmiféle tanfolyamok, beavatások nem képesek boldoggá tenni, tisztán látóvá, jól hallóvá formálni senki emberfiát, Nélkülem. Engem pedig arról lehet legjobban felismerni, hogy soha, tehát ma sem, és senkinek, tehát neked sem, nem mondok olyasmit, ami ellenkezne az evangéliumaimban elmondottakkal! Kihangsúlyozottan az evangéliumokat említettem, és nem a Bibliát. A Biblia akármilyen nagyszerű, Lelkem által sugallt írás, sajnos könnyen félreérthető, mivel akik írták, szabadságuk és megkötözöttségük hatása alatt írták. Nem is tehettek másképpen.

     Nagyon szeretlek. Nagyon szeretném benned szeretni egész családodat. Tedd ezt Nekem lehetővé. 6 /496

 

 

 

» Meditáció 3. Képek. Meditálás közben ostyát kap. Bíztatásokat kapok stb.