Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szellemi élet. Szellemi élet törvényei.

Szellemi élet törvényei.  

 

Kérdező: TUDATHASADÁSOS VAGYOK.

            Skizofréniát állapítottak meg nálam.

HANG: Te nagyon belelovaltad magadat abba, hogy a kundalíni energiáddal van baj. Ha ezt el tudnád felejteni, akkor megoldódna jelen problémáid legnagyobb része. De ezt nem lehet csak úgy elfelejteni.

 Csak úgy próbálkozhatsz ezzel, ha tudatosítod magadban, hogy Isten energiája úgy működik benned, hogy ez fölöslegessé tesz minden más energia működését. Ha tudatosítod magadban azt, hogy csak azok az energiák működhetnek benned, amelyek Isten áldást hordozzák. Amely energiák nem ilyenek, azok helyébe maga Isten lép be, és kezd működni belátása szerint. Ez a gondolat, erre a valóságra irányítottságod mindegyik csakrád rendbe szedésére elég! Ennek elérése nem annyira kemény szellemi munkát kíván, mint inkább nagy bizalmat a benned boldogító módon jelen lévő Isten iránt.

    Te fizikálisan gondolod a csakrák és az energiák áramlását, holott ezek olyan szellemi-lelki valóságok, amelyek nincsenek a fizikai törvényeknek alávetve! Az, hogy mi van a csakrákkal, energiákkal, csupán szándék kérdése. Ha szándékod az, hogy nyitottak legyenek, akkor nyitottak. Ha annak a sugallatnak engedsz, hogy leblokkolt állapotban van bármelyik, akkor ilyen állapotban van. Amíg ezt nem fogadod el, addig nem indulhatsz el a gyógyulás útján, mert összekeverd a szellemi létmódot a fizikai létmóddal, s így szükségszerűen természetellenes állapotba rögzíted magadat.

    A skizofréniának pontosan az az eredete, hogy valótlan alapon rögzül a figyelem, s ennek következtében gyökerét vesztetten kavarognak olyan gondolatok, amelyek lehetetlen viselkedésre késztetik a test egyes részeit. E helytelen állapotnak a test oldaláról sokkolással próbálkoznak véget vetni, de ez csak időleges, mert a gyökérmegoldás az az  Istenbe vetett bizalom, amely együtt jár a megfelelően fegyelmezett gondolkodással. Tehát azzal a felfogással, szemlélettel, hogy a szellemi élet törvényei a benső fegyelem, benső elhatározások alapján működnek, és nem a fizika törvények uralják.

    E betegségnek gyógyításához csak részben elég az ördögűzés. Kell ehhez magának a betegnek őszinte szándéka és elhatározása arra, hogy ő képes saját gondolatainak irányítására akkor is, ha nagyon sok a zavaró gondolat benne. Bizony, életszerűen el kellene fogadnod azt, hogy te a Győztes oldalán állsz, s Isten, plusz egy fő, abszolút többség! Hidd el, meggyógyulhatsz, ha tanácsomat követed! Ne másoktól várj megszabadu­lást. Legyek számodra elég Én, Jézus, aki veled mindenre képes vagyok (Márk 9;23)! 38 /4022

 

 

Szellemi élet 

 

Kérdező: Jézusom! Ismét álmot hozok Eléd. Eddig is mindig vállaltad, hogy adsz magyarázatot. Kérlek most is erre.

HANG: Természetes számomra, hogy válaszoljak, hogy magyarázatot adjak, mivel azt, akinek álmát magyarázni fogom, nem akárki számomra. Halld hát magyarázatom:

   Testvéred álmában társasjátékot játszott. E játék valójában küzdelem volt. Ott, ahol felvetődik e kérdés: ki nyer, ott bizony az álom-játék küzdelmet takar.

   Testvéredet negatív érzés járta át.- Ebben az esetben ez az érzés olyan önsajnálatot jelenített meg, melynek semmi létjogosultsága sincsen testvéred életében.

   Az áram alatt lévő fürdőszoba és a szabadban lévő katonasereg azt jelezte, hogy sem rejtettség, sem nyilvánosság nem ad biztonságot annak, amit meg kell semmisítenie testvérednek önmagában.

   Barátom! Ehhez az álomhoz is részben azért szóltam, mert tanítást akarok adni ezzel kapcsolatban mindenkinek, aki e sorokat olvassa.

   Mikor a földön jártam, sokszor és sokféleképpen hangsúlyoztam, hogy aki utánam akar jönni, az tagadja meg önmagát, vegye föl keresztjét, és úgy kövessen engem.

   Az elmúlt két évezred olyan önmegtagadásokat állított be Nevemben életetekbe, melyekhez Nekem nem sok közöm van.            

   Azt nyilván nem tehették meg vezetőitek, hogy letagadják szavaimat. Hát le nem tagadták, csupán megmásították. Ezzel rosszabbat tettek, mintha letagadták volna azokat. Rosszabbul jár az, aki téves úton halad, mint az, aki el sem indul. Egy elrontott jót nehezebb korrigálni, mint egy jót létrehozni.

   Földi életetek olyan küzdőtér, ahol az önmegtagadást a napi problémák kínálják fel, és a különböző kapcsolataitokban kell megvalósítanotok abból a célból, hogy jobban érvényre jusson az Általam szívetekbe oltott irgalom.

   E szavaim: 'Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot.', ez azt jelenti, hogy az irgalmasságot kell megcélozni, és nem az áldozatvállalást.

   Az Én szándékom szerint az él önmegtagadó életet, aki az Általam bemutatott élet megéléséért vállal minden áldozatot.

    Az jár a helyes úton, aki naponta többször is fölteszi magának a kérdést: Jézus most ezt gondolná, ezt mondaná, ezt tenné? Akinek ez vérévé tud válni, az olyan állapotszerű önmegtagadásban él, olyan életét elvesztést valósít meg, mely magatartásnak tettem ezt az ígéretet: ' Aki elveszíti életét, megnyeri azt.'

   Tegyetek nagyobb hangsúlyt a lelkiismeretvizsgálatra! Legalább naponta kétszer, de inkább többször. Ennek pedig tartalma az legyen, hogy Hozzám méritek eddigi gondolataitokat, szavaitokat és cselekedeteiteket. De főleg gondolataitokat! Vegyétek tudomásul, hogy minden GONDOLATBÓL van. Az igazi fegyelem nem a külső cselekedeteket regulázza elsősorban. Azok a hivatalosan előírt önmegtagadások, melyek böjtölésre szólítanak fel, nem hiábavalóak, csupán nem elegendőek, és nem is érintik általában a lényeget. Bár bizonyos erkölcsi tőkét ezekből is lehet kovácsolni, vagyis ezekre hivatkozva lehet némi lelkiismeret-megnyugtatást produkálni, de csak olyankor, ha nagyon következetes ebben valaki.

  Azt viszont feltétlenül tudnotok kell, hogy az ilyen hivatalosan előírt böjtök, önmegtagadások, sohasem helyettesíthetik a napi problémák által felkínált szükséges önfegyelmezéseket. Sohasem ezek helyett vannak, hanem ezek mellett.

   Bennetek élek Lelkemmel. Ha ezt komolyan veszitek, akkor rá fogtok hallani Lelkem hangjára, mikor önmegtagadásra szólít fel titeket. A hivatalosan előírt böjtöknél sokkal fontosabb az a szubjektív döntésetek, melyet Lelkem hangjára tesztek ebben az irányban. Akinek csak "objektív" böjtjei vannak, tehát csak a hivatalosak, annak még nagyon be vannak dugulva belső fülei Lelkem hangjára.

   Ahol a Lélek, ott a SZABADSÁG! /2. Kor. 3;17 / Ennek a szabadságnak valósága éppen akkor nyilvánul meg bennetek, amikor Lelkem hangjára figyelve vállaltok önfegyelmező gyakorlatokat. Az ilyen gyakorlatok mindig fölfrissítik bennetek azt a szellemi életet, mely tanulni és tanítani akar. A Tőlem, Lelkemtől megkívánt böjt képes olyan szárnyakat adni, melyek által el tudtok rugaszkodni a napi gondok lehúzó béklyóiból, a helytelen megkötözöttségek elgyengítése által. Így igaz az, hogy nincs Általam helyeselt misztika, aszkétika nélkül, és az Általam sugallt aszkétika mindig misztikus élményekre nyitja lelketeket. 1 /77

 

 

Kérdező: 1. Helyes-e az összefüggések látása test és lélek között?

HANG: 1. Test és lélek között bizonyos értelemben van összefüggés, és bizonyos értelemben nincs. Van összefüggés olyan értelemben, hogy a testnek szolgáló szerep van a lélek előnyére. Nincs összefüggés olyan értelemben, hogy a lélek képes test nélkül élni, de a test lélek nélkül szétesik. De nem is jó az ilyen kérdésfelvetés. Valójában test, mint anyag, nincs is. Amit ti testnek, anyagnak neveztek, az sűrített szellemi energia. A sűrítettség foka és milyensége meghatározó olyan értelem­ben, hogy a NAGY EGÉSZ számára sajátos szerepét "felismerje" és beteljesíthesse. Azért mondtam az utóbbit feltételes módban, mert nem következik a "felismerésből" szükségszerűen a szerepfelvállalás.

    Számodra tehát az a helyes magatartás, ha szellemednek szolgálatába állítod egész lényedet, s nem azzal akarsz mindig foglalkozni, hogy anyagi részed minél alkalmasabb legyen szellemi életed szolgálatára. Ha nem ezt teszed, kelepcébe kerülsz, szellemi értékeid elsőbbségét hangoztatva fogod szolgálni a testet. Ez nem jó. 3 /203

           

 

Kérdező: 1. Bocsánatot nyerhetek-e?

HANG: 1. Nekem kell tőled bocsánatot kérnem. Alapvető problémád az, hogy nem tudsz megbocsátani Nekem. Bocsánatkérésem jogos. Az az istenkép, melyet te hordozol, olyan, hogy okolja haragodat Irántam. Más téma most az, hogy valójában a te istenképedhez Nekem semmi közöm. Nem hiszek az istenedben. Mint ahogy sajnos te sem Bennem hiszel, hanem abban az istenben, akiben Én nem hiszek. Sőt! Tudom, hogy nincs is! De mégis ennek a nem létező istennek nevében kell bocsánatot kérnem, mivel neked csak ilyen istened van, és mert szerinted ez a te istened jobban is kitalálhatta volna ezt a világot, mint ahogy kitalálta.

    Kedves Barátom! Valamikor nemcsak együtt voltunk, hanem EGY-ek voltunk. Azért vállaltál kitérő pályát, mert nagyon bíztál az igazadban. Nagyon bíztál abban, hogy a szellemi élet kibontakoztatása főleg az igazság rendjében valósulhat meg. Nem tudtad elfogadni, hogy a szeretet rendjében történnek az átváltozások és átváltoztatások, mint ahogy még most sem hiszed ezt el. Nem tudtad elfogadni a szeretet egyeduralmát, vagyis, hogy itt és a földön is, az erkölcsi igazságon kívül, tehát azon kívül, hogy szeretnetek kell önmagatokat, és ehhez kell mérni minden mást, az igazságnak harmónia a neve, amely itt, látás következtében boldogságot, a földön pedig irgalmas cselekedetek megvalósítása és irgalmatlan cselekedetek elszenvedése által benső békét eredményez. Tehát a ti fogalmaitok szerinti jogi igazság nem is létezik. Ez csupán a ti találmányotok, mint ahogy a ti találmányotok az az isten is, aki a ti általatok kitalált és nagyra tartott igazság rendjét, amelyben mindenki megkapja azt, ami neki jár, fenntartja. 7 /551

 

 

Kérdező: Kérem a HANGOT, adjon nekem személyes üzenetet.

HANG: Boldogítóan természetes mindkettőnk számára, hogy a HANG tisztán kap visszhangot benned. Azért boldogítóan természetes ez, mert ugyanaz a LÉLEK működik benned, AKI élteti a HANG köteteinek hangját.

    Mint tudod, nincsenek véletlenek. Születésed óta hangolódsz HANGOMRA! Hidd el, egy egész élet kemény munkáját, örömét, bánatát érdemes vállalni azért, hogy egyszer HANGOM visszhangja élni kezdjen valakiben. Minden szellemi életnek ez ad értelmet!

    Én vagyok a mennyek országának HANGJA a földön. Ahol e HANG visszhangra talál, ott megjelenik LELKEM fénye, melege, ereje, békéje, és az a remény, amelynek alapja az Én szívem szeretete.

    A földi élet mindig tartogat lehetőséget olyan zavaróállomásoknak, melyek házastársban, gyermekben, unokában, rokonban, barátban működni kezdenek. Én sem voltam mentes földi életemben ilyenektől. Imáim gyakran éppen azt a célt szolgálták, hogy kiszűrjem ezeket abból a tiszta forrásból, lelkiismeretemből, melyből Atyám szólt Hozzám, kettőnk Lelke által.

   Jelenthet felhőt, mely árnyékot vet, jelenthet fájdalmat, szomorúságot, mely jobb lenne, ha nem lenne, de nem jelenthet elkeseredést, és főleg nem jelentheti a szeretet csökkentését szívedben az, ha közvetlen környezetedben értetlenséggel találkozol, mikor HANGOM hangzik benned, mikor HANGOM hallatod. 12 /1041

 

 

Kérdező: 1. A drogok használata jó eszköz a magasabb régiók megtapasztalására?

HANG: 1. A drogok használata a hazugság Atyjának malmára hajtja a vizet! Igen, mert az ámításnak, az önbecsapásnak hathatós eszköze! Dobbantani csak valós talajról lehet, ha valaki lendülni akar fölfelé!

   Ti most a hazugság világát oly tömény módon élitek meg, hogy szinte kiveszőfélben van köreitekben az értelmes emberi élet. Pedig ami él, az fejlődni akar, s ez csak a valóság talaján lehetséges!

   Az igazság és a valóság ugyanannak az éremnek két oldala. A hazugsággal és a valótlansággal ugyanez a helyzet. Ne keverd össze a magasabb szellemi régiók megtapasztalását a bódulattal!

   Élvezetek által soha nem juthat senki előbbre a szellemi élet fejlődésének útján. Csak kemény munka, szenvedés árán, mint a hegymászók, akik a csúcsra törekszenek, lehet elérni a szellemi világ birodalmába. A drogok ennek karikatúráját idézik elő, s mérhetetlen nagy számlát nyújtanak be annak, aki a szellemi érettség birtoklása helyett ennek karikatúráját választotta.

    Az egyik nagy ára az ilyen döntésnek éppen az, hogy képtelenné teszi a drog használóját a szellemi értékek iránti fogékonyságra! Az erkölcsi lerothadásról most nem is beszélek! 16 /1493

             

 

Kérdező: AZ EMBER NEM AUTOMATA!

              Tizennégy különböző kérdés.

HANG: Kérdéseid mindegyikére megtalálod a választ az eddig megjelent HANG-könyvekben.

    Nagyon fontosnak tartom, hogy megtanuljátok úgy szemlélni az életet, úgy hozzáállni a felmerülő problémákhoz, ahogy Lelkem kívánja ezt tőletek.

   Ti nem vagytok gépek, automaták, nem vagytok beállíthatók úgy, hogy aztán már minden magától menjen! Élet van bennetek! Olyan élet, amelyet az Én Lelkem akar éltetni, irányítani, vezetni útvesztőkön, problémaerdőkön át afelé az egyetlen út felé, amelyet Magammal azonosítottam, amikor azt mondtam: Én vagyok az ÚT (János 14;5)!

   Senkinek sem adhatok olyan életreceptet, amely olyan mint valami kanalas orvosság. Csak be kell venni, és már el is indul a gyógyulás. Ilyen nincs a szabadságra, tehát szeretetre teremtett szellemi lények világában! Itt csak arról lehet szó, hogy Velem, az Én tanításommal foglalkozva keressétek annak módját, hogy hogyan tudnátok egyre jobban EGY lenni Velem!

   Minden istenadta szellemi életnek az imádság a kulcsa. Életetek olyan, mint az imáitok. Ha tudtok Rám koncentrálni az imában, akkor tudtok rákoncentrálni azokra a feladatokra, amelyek naponta előttetek állnak és arra várnak, hogy megoldjátok azokat, vagy legalább törekedjetek arra, hogy tartalmasan teljék el az előttetek álló nap.

   Ha imában  - ez alatt elsősorban a párbeszéd-imát értem, amelyről már a HANG  első könyvében tanítást adtam, - beszéled meg Velem azt a jelent, amelyet itt és most kell megszentelned, akkor halálod óráján boldog leszel, mert elérted azt a CÉLT, amiért lejöttél a földre. És ennél fontosabb nincs a világon senki számára!

   Te beszélsz médiumról, akivel napokat töltöttél együtt, de arról nem beszélsz, hogy ő hogyan gondolja az Én életemet megvalósulni a te életedben. Pedig ez az egyetlen, ami fontos! A többi csak körítés!

   Kedves Barátom! Magadban, családodban, és minden olyan helyen, ahol bármiféle feladatod van, segítsd Lelkemet érvényre jutni. Tanulj meg elcsendesedni naponta reggel pár percre, kérd áldásomat, szólj őrangyalodnak, kérd segítségét, és napközben is fordulj gyakran hozzá. Nincs nála jobb segítőd! Meg fogod tapasztalni, hogy mennyire szeret téged Isten az ő angyalain keresztül is, és mennyire fontos az, hogy egyre nagyobb teret engedj át magadban Nekem, Jézusnak, aki nem elvontan, hanem a legkonkrétabb, a leggyakorlatibb módon vagyok számodra is, ha elfogadtál Útnak, IGAZSÁG ÉS ÉLET! 19 /1880

         

 

Kérdező: 1. Mit keresek még itt a Földön?

HANG: 1. A Világmindenség nagy egészének te olyan fontos része vagy, mint egy hatalmas gépezetben egy piciny fogaskeréknek, amely nélkül az egész gépezet, szinte nem tudna mit kezdeni magával. Nem arról van szó, hogy nélküled megállna a Világmindenség, hanem arról, hogy nélküled nincs Világmindenség! Amikor azt mondjátok, hogy senki sem nélkülözhetetlen, akkor ti csak a felszínt látva mondhatjátok ezt. Isten egyetlen szellemi lényt sem teremtett fölöslegesnek! Kétségtelen, hogy a Földön nem áll meg az élet olyankor, amikor valaki meghal. De a Világmindenségből senki nem léphet ki a halálával sem! Ott mindenki mérhetetlenül fontos.

    Ha nem tudod megfogalmazni magadnak azt, hogy miért kellett eddig élned, miért történtek veled azok az események, amelyek történtek, ezeknek akkor is isteni méretű fontosságuk volt, van és a jövőben is lesz! Neked csak az kell legyen a fontos, hogy reggeli imádban vágyaidat, képességeidet és lehetőségeidet megfelelően felmérd, ezeket törekedj szinkronba hozni, és kérd életedre áldásomat. Ha ehhez még angyalaim segítségét, oltalmát is kéred, akkor mindent megtettél azért, hogy értelmesen induljon el számodra az előtted álló nap. Ha eset visszanézel az elmúlt napra, biztosan fogsz találni olyan perceket, órákat, amelyekért joggal adhatsz hálát. Fontos tehát tudnod, hogy hiábavaló szellemi élet sem égen, sem földön nincsen! 40 /4353

           

 

Szellemi élet: 1/77, 3/203, 7/551, 12/1041, 16/1493, 19/1880, 38/4022, 40/4353.