Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vegetáriánus, Húsevés

Vegetáriánus

 

 

Kérdező:  Szükséges-e a vegetáriánus életmód?

HANG: Drága Gyermekem! Egyáltalán nem szükséges a vegetáriánus életmód! Én sem voltam az, míg emberi testben közöttetek éltem. Vigyázz, hogy senkit se mérj fel ilyen szempont szerint. Egyik gyermekemnek, akit ti Pál apostolnak neveztek, e szavakat sugalltam, mikor a Kolosszeieknek írt: " Senki ne ítéljen meg tehát titeket étel-ital dolgában, s ünnepre, újholdra vagy szombatra vonatkozó dolgokban. (Kolosszeiek, 2;16).    6 /468

 

 

Kérdező: 3. Szerinted az ember növényevő?

HANG: 3. Az ember soha nem volt növényevő. Az ember mindig mindenevő volt. Az a hangsúly, amit jelen korotokban az étkezési dolgokra tesztek, azért van, mert már nem köt le benneteket semmiféle előttetek álló eszme, feladat, s ezért szembesülnötök kell azzal a mulandósággal, amely kérlelhetetlenül elétek áll, rátok kérdez, s ti szeretnétek menekülni attól, hogy választ kelljen adnotok e kérdésre: mire használjátok fel a mulandó élet lehetőségeit? E menekülés hozza ki belőletek azt a választ, amelyről úgy gondoljátok, hogy ha nem is nyugtat meg benneteket, de legalább nem teszi gyötrelmessé a mulandóság  valóságának elfogadását. A válaszotok így hangzik: mulandó életünket arra használjuk, hogy a mulandóság minél tovább tartson.

   Sokkal jobban tennétek, ha nem arra tennétek a hangsúlyt, hogy mit esztek, mit isztok, mibe öltözködtök, hanem arra, hogy a mulandó életben azt keressétek, ami nem mulandó, tehát az Isten országát és annak igazságát.(Máté 6;33).  8 /666

 

 

Kérdező:  Vegetáriánusnak kellene lennem?

HANG:  Ha étkezési előírásokat vár valaki Tőlem, azt sajnálom, mert csalódni fog Bennem. Egyszerűen azért, mert aki hisz Bennem, még ha valami halálosan mérgezőt is eszik, iszik, nem fog neki ártani (Márk 16;18).  9 /724

 

           

Kérdező: 2. Bizonytalan vagyok az utamon. Jó-e a vegetáriánusi étel?

HANG: 2. A vegetáriánus életmód jó, de nem szükségszerű. Nem az a fontos, ami a szájon bemegy, hanem az, ami a szájon kijön (Máté 15;11)! E téren a józanész a döntő!   12  /1112

           

Húsevés, Vegetáriánus

 

Kérdező: Uram! Mi a véleményed a vegetáriánus életmódról?

HANG: Nincs véleményem róla. Már kétezer évvel ez­előtt elmondtam, hogy tisztátalanná az embert az teszi, ami kijön a száján, és nem az, ami bemegy rajta. Akkor is megbotránkoztak ki­jelentésemen.

    A táplálkozás mindenki számára ESZKÖZ. Aki azt ta­pasztalja,  hogy jobb neki, ha nem eszik húst, az legyen vege­táriánus. Aki nem érez erre indítást, az ne legyen az. Az indítás vagy nem indítás, az mindenkinek teljes lényét átfogó, átjáró szfé­rájából jön vagy nem jön. Erre lehet rábeszélni és lehet erről lebeszélni is másokat. Erkölcsi értéke mindegyiknek nulla önma­gában. Én erre is, arra is áldásom adom. Fontos a szívbéke. 2 /138

 

 

Kérdező: Uram! Kissé nyugtalanná tett az a kazetta, amit Kecske­métről küldtek, s mely szerint a Te velem közölt kijelentéseid, melyek számomra szentek és igazak, nem megfelelő súlyozással fogalmazód­nak meg.

    A kérdező tőlem idézőnek mondta e kijelentésedet, amelyet Márk evangéliuma 7-dik fejezetének 14. versétől így mond­tad: "Hallgassatok rám, és értsétek meg: nem az szennyezi be az embert, ami kívülről jut a szájába, hanem az szennyezi be, ami az emberből távozik." A 18-dik versben ezt még jobban kiéle­zed. A kérdésre választ váró vagy egyáltalán nem ismeri tanításodat, s ez mentségéül szolgálna, vagy rosszhiszemű, mivel a Te kijelentése­det határozottan visszauta­sította.

    Tudom Uram, hogy amit Te mondasz, az úgy is van. Azt is tudom, hogy az ősellenség keveri az igazat a hamissal. Előttem tisztán megvilágosodott, hogy nem Te beszélsz a kazettáról beszélőben, mivel abban van olyan is, ami helyes, és van olyan is, ami szinte istenkáromlás. Pl., hogy a húsevőben nincs az Atya.

     Jézusom! Te mondtad, hogy jönnek majd hamis krisztusok, és ha lehet, még a választottakat is megtévesztik. (Máté 24;24.) Itt most ez jelent meg, mivel ellentétét mondja annak, amit Te evangéliumaidban mondtál. Számomra ez azért nyugtalanító, mert az általam nagyon tisztelt kérdező Tehozzád fordult, és nem Te válaszoltál, hanem valami más szellem a Te nevedben. Uram mentsd meg a kérdező testvéremet az ilyen alattomos ámítóktól, akik Rád hivatkozva mondanak ellenedre!

HANG: Ne engedj annak a sötét felhőnek, mely elindult akkor feléd, mikor kezdted hallgatni a kazettát. Te vállaltál negyven napos igazi böjtöt, mikor erre kértelek. Sem a kazettára beszélő, sem az ott jelenlévők még csak meg sem közelítették az igazi böjt lényegét annyira, mint te akkor megta­pasztaltad. Ne engedj annak a kísértésnek, mely képes elvinni a lényegtől. Te még hamvazó szerdán is, tehát olyan napon, mikor a te egyházadban szigorú böjt van, ettél egy családnál rántott húst, mert mondtam akkor, hogy most ezt kívánja a szeretet. Az ott megnyilvánuló szabadságod e témában az Én Lelkem jelenlété­nek volt a  jele (2. Kor. 3;17).

     Hidd el, senki sem lesz sem jobb, sem rosszabb attól, hogy mit eszik. Természetes, hogy ami árt, azt kerülni kell, amennyire csak lehet. De, ha arra gondolsz, hogy milyen vitád volt éppen egy olyan emberrel, aki vegetáriánus, s aki feleségét és öt gyer­mekét elhagyta egy másik nő kedvéért, s aki vegetáriánusságával ezt egyáltalán nem tartotta összeegyeztethetetlennek. Ha erre, és ehhez hasonlókra gondolsz, (nem egy ilyen esetről tudsz), akkor megérted, hogy mennyire nem az a lényeg, ki mit eszik, iszik, ha evése és ivása nincs a gyakorlati szeretet rovására.

    Sajnos azt kell mondanom, hogy bár testileg kétségtelenül egészségesebb a húsnélküli ételek fogyasz­tása, mint a húsételeké, de ez az egészség csak, és kizárólag csak a testi állapotra vonat­kozik. Vannak beteg testű szentek és van­nak egészséges testű ördögök a földön. Gondolj csak arra az as­szonyra, aki éppen ott, ahol te plébános voltál, szinte minden vasárnap kiült a kapuja elé, és gúnyolva kiabálta meg azokat, akik templomba mennek, mond­ván:" Nézzetek engem, már elmúltam kilencven éves, soha beteg nem voltam, orvosra sohasem volt szükségem, pedig templomba nem jártam, s csak röhögök a ti isteneteken, akihez ti jártok. Nekem semmi bajom sincs!"- Emlékszel, hogy mit ártott ez az egészséges testű szerencsétlen ott mindannak, amit te Rólam továbbadni akartál?!

     Mit mondjak hát? Aki úgy gondolja, hogy jobban tud szeretni, ha olyasmit eszik, amit a kazettáról hall, az tegye azt, de ne higgye senki, hogy attól lesz valaki állat-ember, mert húst eszik. Én, az Istenember sokszor ettem húst, és bizony egyáltalán nem csináltam ebből soha problémát. Problémát ebből mindig a farizeusok csináltak.

     Benne élek a húsevőben, ha szeret, és nem élek a nem húsevőben, ha nem szeret. Ezt így fejeztem ki:" Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja, hozzá megyünk, és lakást veszünk nála."/Jn. 14;23/. Tehát nem azt mondtam, hogy aki nem eszik húst, ahhoz megyünk. Nem ez a feltétel. A feltétel ez:" Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szere­tettel vagytok egymás iránt."(János 13;35) Most nem térek ki arra, hogy mennyire teológiailag is abszurd állítás az, hogy a húsevő ember­ben nem él az Atya, ahogy ezt a kazettáról beszélő mondja.

     Azt meg vedd természetesnek., hogy az, aki a húst nem evést olyan fontosnak tartja, mint a kazettára beszélő, aki sajnos azt a látszatot kelti, mintha Én beszélnék belőle, az ilyen szellem  nyugodt lélekkel át fogja keresztelni a bort mustra, és a bárányhússal kapcsolatban is meg fogja találni azt a fogalmazást, mely óvni fogja hallgatóit a bárányhús fogyasztásától, ha ez jobban beleillik elképzelésébe. Pedig hát, akik falánk és borissza ember­nek neveztek Engem, bizony a kánai lakomán megállapí­tották Rólam, hogy olyan bort teremtettem az edényekbe, melynek minőségét sze­rintük a még meg nem ittaso­dottak szokták díjazni, tehát azok, akik még nem keverték össze a bort a musttal.

    És ne higgyétek, hogy a héber nyelvnek nincsen a mustra külön szava, azért mondták volna a bort mustnak, vagy a mustot bornak.

    Barátom!  Te soha ne másítsd meg szavaimat. Ne aggódj! Mindaddig, míg szinkronban van a benned megszólaló HANG azzal a HANGGAL, mely ismert az evangéliumaim alapján, mindaddig, míg nem kezded magyaráz­ni, hogy szavaimat nem úgy írták le, ahogy kellett volna, és nem úgy kell érteni, ahogyan mondtam, addig nem szabad elbizonytala­nodnod, bárhonnan is jön feléd bírálat.

    Meg kell mondjam: Igenis, az utolsó vacsorán bort ittam, és húst ettem. Így igaz ez akkor is, ha ez valakinek vagy valakiknek nem illeszthető bele étrendi elképzeléseikbe. Még az Általam meggyógyítottaknak sem adtam soha étkezési, diétás receptet.

    Figyeld meg: Te sohasem támadtad, te mindig szeretted és értékelted a vegetáriánusokat, de sohasem azért, mert vegetáriánusok. Téged támadni fognak, magatartásodat erkölcsileg is minősí­teni fogják azok a vegetáriánusok, akiknek nem a megtérés a leg­fontosabb, hanem valami pótcselekvés, mely étkezéssel nagysze­rűen palástolható. Az Én tanításom lényege a szeretés, mégpedig főleg az ellenségszeretés. Ezt nem fogják hangsúlyozni azok, akik pótcselekvésekkel akarják kikerülni sorsomat. Pedig hát nem lehet a tanítvány, ha igazi tanítvány, sorsában kivételezet­tebb, mint Mestere.

    Hidd el, minden arra megy ki, hogy ne kelljen Engem, mint UTAT vállalni. Ennek érdekében hamisítanak már kétezer ­éve. És ez így lesz az idők végezetéig. De bízzál! Én legyőztem a világot. Azt a világot, amit magadban hordasz. És mindaddig, míg Hozzám akarsz tartozni, addig elhiheted azt a mondatomat is, hogy az enyéimet igenis jellemezni fogja mindig az is, hogy még ha valami önmagában halálosat, mérgezettet esznek, isznak is, NEM FOG ÁRTANI NEKIK /Mk. 16; 18./. Csak az a fontos, hogy amit esznek, isznak, annak energiái - minden energia önmagában erkölcsileg semleges - az enyéim döntései alapján szeretésre, szolgálatra használódjanak fel.

    Ez a színtiszta IGAZSÁG, mely VELEM AZONOS.

    A fentiek ismeretében most már kijelenthetem: Sokkal egészségesebb a vegetáriánus étkezés, mint a húsfogyasztóké. Bár egyik sem tudhatja, hogy a holnapot megéli-e. Aki úgy gondolja, hogy jobban megért Engem, ha nem fogyaszt húst, az kövesse a kazettán elhangzottakat. Feltétlenül jól fog járni. De az Engem megértés lényegében nem  gyomor-kérdés.

    Valóban igaz megállapítás hangzott el a kazettán a követ­kező gondolatok által.: Különbö­ző tartalmakat hordoznak olyan kérdésekre adott válaszok, melyek nem azonos rezgés­számúak a felvetett kérdé­sekkel kapcsolatban.

    Az általad közölt válaszaim rezgésszáma szinte csak itt és most megvalósítandó er­kölcsi tartalmak hordo­zására hivatottak.  Valójában egész tanításom ilyen. Aki nem így kérdez, akit nem ez foglalkoztat leginkább, az a kazettáról beszélőtől jobban kaphat választ kérdéseire, mint Tőlem rajtad keresztül.

    Nagyon szeressétek egymást, s ne engedjétek, hogy sötét erők káros feszültségeket okozzanak köreitekben, s így eltereljék figyelmeteket a lényegről, a szeretésről azáltal, hogy étkezési témákba bonyolítanak benneteket. És amennyi­ben ez nem lehet­séges, higgyetek abban a jóhiszeműségben, melynek forrása ÉN VAGYOK mindegyiktekben."  3 /183

 

 

Kérdező:  6. A húsevés akadályozza lelki fejlődésemet? 7. Újjászülettem-e már?

HANG: 6. A húsevés semmiféle erkölcsi értéket nem hordoz. Aki húst eszik és szeret, az üdvözül, aki nem eszik húst és nem szeret, az elkárhozik. Azt, hogy mit esztek, erkölcsivé az a cselekedet, az a szándék teszi, amire az ételből nyert energiát felhasználjátok. Éjjel-nappal eheti a húst az, aki az így nyert energiát szeretésre használja. És éjjel-nappal vegetáriánuskodhat az, aki energiáit nem szeretésre használja. A lelketekben lévő szándék nem függvénye a gyomrotokban lévő ételnek.  9 /697

           

 

Kérdező: 2. Együnk, vagy ne együnk húst?

HANG: 2. Biztosan jól látod az étkezéssel kapcsolatos problémák megoldását. Tegye mindenki azt, amit józan esze diktál. Különben is, érdemben tanácsot csak annak lehet adni, aki azt igényli. Sok feszültségtől szabadulnátok meg, ha engednétek, hogy mindenki maga írja elő önmagának diétáját, és csak akkor adnátok tanácsot egymásnak, ha ennek kívánalma fölmerül.  15 /1405

 

       

Kérdező: 3. Fiam soványsága nem veszélyes?

HANG: 3. A kövérség és soványság gyakran alkati kérdés. Aki kövér, az bizonyos terápiák segítségével el tud indulni a fogyás útján, de aki sovány alkat, az szinte képtelen arra, hogy meg tudjon hízni.

    Azt, hogy jobb-e tartózkodni a húsevéstől, mint nem, csak az tudja megmondani, aki arra is választ tud adni, hogy mi a célja egyikkel, másikkal. Ez csak áttételesen tartozik a lényeghez. Aki azáltal tudja növelni önmagában a szeretetet, hogy nem eszik húst, az tegye ezt. Aki azáltal tud nagyobb szeretetet megélni, hogy eszik húst, az tegye ezt! E téren valóban a cél ad erkölcsi tartalmat a felhasznált eszköznek!  17 /1679