Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vers

 

Kérdező: 1. A különböző módon kapott kinyilatkoztatások az Úrtól voltak-e?

                2. A verseket, amelyeket írtam, Ő sugallta?

HANG: A különböző kinyilatkoztatásoknak nem a forrásával kell törődnöd, hanem a tartalmával. Azért nem lehet egyértelműen a forrást megítélni, mert az lehet változó. Ma Én szólok neked, holnap a megtévesztő. Ti mindig ki vagytok téve annak, hogy kinyilatkoztatást kapjatok, s ha nem tanuljátok meg, hogy a lényeg e téren nem az, hogy ki mondja, hanem az, hogy mit mond, akkor lelkileg leáll fejlődésetek

    Ha a kapott gondolat megegyezik az evangéliumokban kapott tanításommal, akkor Tőlem van, ha nem, akkor nem Tőlem van. Ha szolgáló szeretetre szólít fel, akkor Tőlem van, ha ennek valamiféle kikerülésére, akkor nem Tőlem van. Ha megbocsátásra szólít fel, akkor Tőlem van, ha ítéletre, akkor nem Tőlem van. És még sorolhatnám, és te is sorolhatnád. Mindent a nem bántás, megbocsátás, segítés mérlegére kell tenni. Ott dől el, hogy Tőlem van, vagy sem.

    A versek, amelyeket írtál, ugyanúgy jöhetnek Tőlem is, és a megtévesztőtől is. Gyümölcseikről ismeritek meg!  9 /721

 

 

Kérdező: 3. Sok verset írtam már Jézusról, Máriáról.

HANG: 3. Szeretem verseidet, mert azok szíved virágai. Nekem a szándékod a fontos!  11 /871

     

                  

Kérdező: 1. Fogok-e még verseket írni?

HANG: 1. Ami a te szabad döntésedtől függ, abba soha nem szólok bele. Fontos tudnod, hogy nem háríthatod át a felelősséget soha Rám! Ez nem szeretetlenség a részemről, hanem éppen ellenkezőleg, a legnagyobb fokú megbecsülése annak, hogy nem szolgám vagy, hanem testvérem, munkatársam! 12 /1002

 

 

Kérdező: 3. Akaraterőmet hogyan növelhetem?

HANG: 3. Az akaraterő egy vak képesség, amely az értelem és az érzelem finomításával erősíthető. Aki ezt elhanyagolja, az akaratnélküli ösztönlénnyé aljasul, s messze elmarad  bármelyik állat szintjétől.

    Az akaraterő tehát egy cél megmotiválásával és az érzelem finomításával - zene, művészet, irodalmilag értékes könyvek, versek olvasása - lehetséges. Leegyszerűsítve így tudnám mondani: az akaraterőd azáltal növelhető, hogy a meglévő erődet használod! Mindaddig, amíg valamennyi értelme van valakinek, addig valamennyi akaratereje is van! Hasonló a helyzet, mint a testi erő fejlesztésénél. Kényelmesen ülve, állva nem lehet a lábizmokat erősíteni. Csak úgy, ha igénybe vannak véve, csak úgy, ha használatban vannak! Csak az, akinek nincs lába, az nem tudja lábizmait erősíteni. De annak ez nem is igénye!

    Kedves Barátom! Előnyödre válna, ha nem magaddal foglalkoznál annyit, hanem azokkal a feladatokkal, amelyeket elkel végezned. Ezeket kell egyre fontosabbá, vonzóbbá tenned magad számára, hogy indirekt módon a megfelelő önnevelésedet biztosítsd magadnak! 12 /1015

 

 

Kérdező: 1. Nem értem, hogy verseim születése tőlem függ.

HANG: 1. Nem értem, hogy miért nem érted azt, amit írtam?

Isten Lelke nem az erőszak lelke. A prófétaság lelke engedelmeskedik a prófétának ( 1. Kor. 14;32)! Nem vagytok dróton rángatott bábok!

    Az előfordulhat, hogy nem tudsz verset írni, amikor akarsz, de az nem fordulhat elő, hogy olyankor írjál, amikor nem akarsz! Aki egy benső ihletnek nem tud ellenállni, az zárt osztályra való. Más az, hogy valaki nem akar ellenállni, mert jónak látja, hogy ne álljon ellen. Van olyan, hogy valaki benső ellenállhatatlan ihletre hivatkozva gyilkol. Az ilyen ember nem beszámítható! Te döntöd tehát el, hogy írsz verseket, vagy sem. Az természetes, hogy az ihlet nem tőled jön. De az az érzékenység, amellyel az ihletést fogod, a tiéd, és neked kell eldöntened, hogy milyen ihletre és milyen intenzitással állsz rendelkezésre. 12 /1063

 

 

Kérdező: 2. Verseskötete segíti-e az embereket Hozzád?

HANG: 2. Minden embernek önmagának kell eldöntenie, hogy mi és hogyan segítse őt Hozzám közelebb.

    Lehet valakiben olyan vágy, hogy segítsen másokon, de ez csak másodlagos dolog. Igen, mert a legjobbat, még az Isten emberré levését is lehetett fogadni jól is, rosszul is.

    Olyan nincs, hogy valamit csak jól lehet fogadni! Sem egy vers megjelenése, sem az Ige megtestesülése nem egy cél elérése által lesz jó, hanem a forrás, a szándék által. Az Ige megtestesülésével az történt, hogy megmutatta Isten, mennyire szereti az embereket: "Úgy szerette Isten a világot.... " Egy vers megjelenésével a vers írója megmutat valamit önmagából. Ha szándéka jó, akkor gazdagodik lelkileg. Ha szándéka nem jó, még akkor is ártalmas számára, ha ez által más gazdagodik!  14 /1275

           

 

Kérdező: 3. Verseimről kérdezem a HANG-ot.

HANG: 3. Verseid, szíved Hozzám küldött virágai, áldást hullatnak vissza rád!  35 /3706

           

 

Kérdező: 2. Verseimmel kapcsolatban kérdezem a HANGOT.

HANG: 2. Verseiddel kapcsolatban azt kell mondanom, hogy minden olyan gondolat, amely épít, buzdít, vigasztal, Lelkem ihletését hordozza. Tehát az ilyen esetben, a tartalom mindenképpen Tőlem, Jézustól van! De a forma, amely e tartalmat hordozza, tőletek, tőled van, és ezért erről nem Én, Jézus, hanem azok, akik a versformák szakemberei kell, hogy ítéletet mondjanak verseidről. Bár HANG-médiumom kiváló versmondó volt és az ma is, de nem szakembere a versformák vizsgálóinak.

    Én, Jézus, mindenkor csak a tartalom területén tudom illetékesnek Magamat. Vagyis: mindaz, ami épít, buzdít, vigasztal, az Tőlem van. A formát teljesen rátok bíztam. Van jelen pillanatban is (1999 július 10-én), olyan úgynevezett művészi kiállítás országotokban, amelynek tartalmától nem, de formájától elhatárolom Magam!  36 /3855

 

 

Kérdező: 1. Írjak-e verseket?

HANG: 1. Minden olyan képesség, amely építi a lelket, azért van, hogy használják. Ha téged az épít, hogy verset írsz, akkor ezt kell tenned. De a döntő mindenkor a szeretetben való növekedés! A versírás és minden más, csak eszköz lehet arra, hogy másoknak, főleg azoknak, akikkel együtt élsz, segíts a szeretet növekedésében. 37 /3910

 

 

Kérdező: NEM VAGYOK URA GONDOLATAIMNAK.

            Miért jelenik meg valaki gyakran a gondolatomban?

HANG: Benső világotok önmagában nem zárt világ. Én, Jézus, az Atyával és a Lélekkel ugyan minden szellemi lényben, minden emberben benne vagyunk boldogítóan létben tartó módon, de ezt részetekről nem elég egyszerűen tudomásul venni! Aki valóban elhiszi, hogy Én, Jézus benne élek, az feltétlenül rendszeresen , sőt akár állapotszerűen is arra fog törekedni, hogy  alkalmat adjon magának arra, hogy Velem élő kapcsolatba kerüljön. Nemcsak gondolni fog Rám, de figyelni is fog Rám! Szeretnék minden embert Lelkemmel irányítani. Nemcsak a cselekedetek területén, de gondolataitokban is.

    Semmire gondolni, legalábbis hosszabb ideig, nem lehet. Ha nem vagy megfelelő időben résen, és nem Hozzám irányítod gondolataidat, akkor bizony előfordulhat az, hogy szemtelen szellemek igyekeznek önmagukra irányítani figyelmedet.

    Mivel minden ember szellemi lény, ezért a koncentrálás-képesség azt igényli, hogy foglalkoztassátok, mivel e képességnek erejét és irányát rátok bízta a Teremtő. Tehát már teremtettséged folytán vállalnod kell azt, hogy gondolataidnak ura akarj lenni. Az evangéliumoknak, a HANG könyveknek vagy egyéb értékes szellemi termékeknek, főleg verseknek figyelmes olvasása, az elmélyült, koncentrált, összeszedett imádság, az emberi kapcsolatokban a másikra figyelés, ezek mind-mind alkalmas eszközök arra, hogy a szemtelen szellemek próbálkozásait gyengítsék, vagy akár meg is szüntessék.

    Bizony minden szellemi teremtménynek arra kell törekednie, hogy eledele az Isten akaratának teljesítése legyen, amint Én, Jézus erre példát adva, be is jelentettem nektek (János 4;34). Ennek pedig belülről kifelé kell megtörténnie! Tehát arra kell törekedned, hogy okosan foglald el magadat. Abban biztos lehetsz, hogy Istenen nem múlik semmi! Isten Általam, a te Jézusod által bebizonyította, hogy nemcsak van, de érted van! Én, Jézus valóban érted élek benned! Hinni helyetted nem tudok, de értelmes gondolataid által segíteni tudlak hited növekedésében. 40 /4274

 

 

Kérdező: 3. Kiadandó verseimmel itt vagy másutt lesz sikerem?

HANG: 3. Vannak területek, amelyeken nem beszélünk azonos nyelven. Ilyen terület a 'siker' területe is. Ha csak EGYETLEN embert is közelebb visz Hozzám bármelyik versed, az már Előttem 'sikernek' számít! Az ilyen 'siker' nem függ attól, hogy hol adod ki. Ha te másképpen gondolod verseid 'sikerét', abba Én nem szólhatok bele. Nem, mert minden más 'siker' olyan rizikóval jár együtt, amelyet mindenkinek magának kell vállalnia! 41 /4388

           

 

Kérdező: 2. Sok verset írok, erről mi a véleménye Jézusnak?

HANG: 2. Verseidnek is örülök, de kérlek, ne akarj senkit meggyőzni velük, és nem baj, ha nem találsz olyan fórumot, ahol propagálhatnád. Ami érték, az úgysem vész el, s kifejti a maga hatását ott és akkor, amikor Én azt jónak látom.  43 /4722

 

 

Kérdező: 2. A sugallat által kapott versek, énekek Tőled vannak?

HANG: 2. Lelked érzékenysége nagyon alkalmas arra, hogy zenében, versben is kifejezd magad. De az erre való képesség nem azonos az igazság felismerésének képességével. Amíg örömet találsz e kifejezési módokban, bátran tedd, de ne akarj vele senkit sem megváltoztatni.  43  /4736