Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Veszekedés alkoholistával.

  

Kérdező: Uram! Egyik legsúlyosabbnak tűnő problémáját hozza Eléd valaki, aki nagyon szenvedi azt, hogy nem talál semmi megoldást e problémára: Alkoholista férje mellett hogyan lehet elviselni az életet?

HANG: Valóban az egyik legsúlyosabb probléma ez a földi életben. Ősellenségetek ezáltal tud legtöbb embert gyilkossá tenni. Igen, mert kikapcsolja az emberből éppen azt, ami által ember az ember, az ételmét.

     E súlyos problémánál világosan kell látnod, hogy amint egy folyamot nem lehet megszüntetni azáltal, hogy valaki kezdi kimeregetni belőle a vizet, hanem csak úgy, hogy a forrás megszüntetését kell vállalnia, éppen így az iszákosságnál a tüneti kezelések, a veszekedé­sek, a fogadkozások, az elhatározások semmit sem érnek. A szeretet­lenségnek minden formájával fel kell hagyni.

    Gyökeres orvoslás az egyetlen vállalható terápia. Tehát azt kell kinyomozni közösen a józan állapotban lévő iszákossal, hogy mi az, ami elől az italhoz menekül. Ez a forrás. Ezt kell megszüntetni. Az iszákos-mentő akciók is csak annyiban lesznek sikert hozók, amennyiben ez az elv irányítja őket. Ezt a feltárást mindenképpen meg kell próbálni. Enélkül Én sem tudok segíteni. Ha valaki  megpróbálta ezt, és nem sikerült, akkor tudok segíteni. De itt is áll az az igazság, hogy helyettetek semmit, értetek mindent.

   Tehát még az sem elég, hogy valaki azt mondja: 'Vállalom, hogy megtérek, imádkozzatok értem.' Nem, ez nem elég, mert nem is igaz a megtérési nyilatkozata.  Egy megtérési nyilatkozat csak akkor igaz, ha a nyilatkozó vállalja a beígért megtérés feltételeit. Csak ott tudok segíteni, ahol őszinteség van. Ha az, aki mindent megpróbált annak érdekében, hogy iszákos társán segítsen, és ez nem sikerült, akkor igenis rendelkezésére állok annak, aki Engem befogadott életébe. Nemcsak az az igazság, hogy  senkit sem engedek erején felüli megpróbáltatásba kerülni, hanem az is, hogy messze több  erőt kap a Hozzám tartozó ártatlan fél, mint amire szüksége van. Én nem szűkösen mérem adományaimat az enyéim javára.

    Kérdésedre tehát a válaszom ez: Meg kell próbálnod részeges társaddal e témáról olyankor beszélni, mikor józan állapotban van, s közösen megkeresni a megszüntetendő forrást. Volt már olyan eset, hogy ilyen beszélgetéskor az lett nyilvánvaló, hogy éppen a józan fél a forrás. Igen, mert magatartását nem az a szeretet éltette, amely Belőlem árad.

   Ha nem sikerül e témát megbeszélned iszákos élettársaddal, s erről nem tehetsz, akkor Én mindent lelked fejlődésének javára tudok fordítani. De azt a gondolkodás-átalakítást, amely feltétlen feltétele az Én békémnek, azt nem tudom sem Én, sem más helyetted megtenni.

   A gondolkodás-átalakításnak pedig legegyszerűbb módja az evangéliumokban megtalálható tanításom átelmélkedése. A Belőlem áradó kegyelem csak abban az irányban tud hatni, melyben értelmed nyitott. Én annak idején azt kértem tanítványaimtól: "Tegyetek tanítványommá minden népet." Ebben a minden-ben te is benne voltál. Tanítvány pedig csak az, aki állapotszerű tanuló. Ezért fontos az evangéliumaimban / és nem a Biblia többi részeiben/ megtalálható tanításom átelmélkedése. Ez a boldogság útja.

    Ne feledd! Még pillanatnyi örömöket sem adnak ingyen. Azért a békémért és boldogságért, mely jelenlétem következ­ménye, bizony ezt az árat kell megfizetni. Ez ennyibe kerül.

  Hidd el, nem vagyok személyválogató. Számodra is rendelkezésre áll erőm, békém egyaránt. Ennek biztosítása pedig a gondolkodás-átalakítás útjának komoly vállalása.

   Amikor azt mondtam: ”Bízzatok, én legyőztem a világot", akkor a te világodnak legyőzését is gondoltam. Te tehát a GYŐZTES oldalán állsz. Így van ez akkor is, ha pokol tombol körülötted.

   Most felelek a másik kérdésedre. Azt kérdezed, hogy mit kell tenned, hogy ép testben ép lélek legyen. Válaszom: Semmit. Neked csak azt kell tenned, hogy ép lélek legyen benned, hogy az Én Lelkem legyen irányítód. Ennek biztosítása a reggeli ima által valósulhat meg. Ha megbeszéled reggel a napodat Velem, s kéred erre áldásomat, biztos lehetsz benne, hogy nem hagylak magadra. Ha pedig tudod, hogy Velem járod életed útját, akkor többet fogsz foglalkozni Velem, mint a napi fölmerülő problémákkal. Ha két egymást szerető lélek kapaszkodik fölfelé bármilyen sziklás, köves, göröngyös úton is, sokkal jobban el lesznek foglalva egymással, mint az út nehézségeivel. Még csak eszükbe sem jutna egyiknek sem, hogy ezt mondja: 'Nem tudok tovább menni veled az út nehézsége miatt.'

    Nehézségeidben jó, ha többször eszedbe jut: Mi ez az örökkévalósághoz képest!

    Megerősítlek abban, hogy templomaimban különösen hatékonyan tudok kapcsolatba kerülni veled. Az a megjelenési formám, mellyel ott találkozol, hatalmas erőforrás lehet számodra, és mindazok számára, akik hisznek Bennem. 3 /191

 

 

Kérdező: Idős, özvegy édesanya, aki sokat szenved részeges fia miatt.

HANG: A te fájdalmad az Én fájdalmam is. Vedd ezt kitüntetésnek! Ha valakinek lehetősége van bármiben is osztozni Velem, az egészen biztosan lelkileg gazdagodni fog ezáltal. Igen. Minden olyan rossz, amiről nem tehetsz és neked fájdalmat okoz, az Nekem is fájdalmat okoz. De amint Én, úgy te sem tehetsz mást, mint ezt az áldozatot, ezt a fájdalmat felajánlod Atyámnak, annak a Végtelen szeretetnek, aki az ártatlanul szenvedők szeretete által képes elviselhetővé tenni  számotokra azt a poklot, melyet ti földi életnek neveztek.

    Veszekedésnek csak akkor és ott van értelme, ha az, aki miatt a dorgálás történik, nem veszi észre, hogy fájdalmat okoz  magatartásával annak, azoknak, akiket szeretnie kellene. Úgy nem szabad a veszekedést kikerülni, hogy abból a vétkes azt magyarázza ki, hogy a másik beleegyezett a vétkes gonoszságába. De ha azt látod, hogy fiad tudva tudja, hogy ő neked ellenséged, - mert ellenség az, aki tudatosan rosszat akar -, ha tehát ő ezt tudva tudja, akkor nincs értelme ezt újra elmagyarázni neki. Amit valaki tud, azt nincs értelme magyarázni neki. De fájdalmadról állandóan tudnia kell. Csak így jöhet rá, hogy ő gonosz. Ez pedig nagyon fontos, mert enélkül nincs önismeret, és nincs helyes istenismeret sem.

   Amiatt ne aggódj, hogy mi lesz fiaddal, ha te már nem leszel itt a földön. Először is, Én jobban szeretem és ismerem fiadat mint te, másodszor pedig innen, ha ide kerülsz, segítheted őt, még jobban, mint most. Igen, mert itt tisztábban fogsz látni, és jobban meg fogod tudni érteni, hogy az igazi szeretet részben türelmes, részben pedig nagyon kemény. Csak így lehet a legtöbb embert ráébreszteni arra, hogy nem szabad felelőtlenül élnie.

   Bízzál Bennem! Nagyon szeretlek, és nagyon szeretem fiadat is. Hidd el, eljön az az idő, amikor együtt fogtok boldogan örülni egymásnak Bennem! 3 /229

 

 

Kérdező: Férjem italozik. Mit kell tennem, hogy életünk harmonikusabb legyen? Kik a segítőim?

HANG: Szerinted sokat kell még tenned, hogy megtaláld lelked békéjét. Szerintem nem kell sokat tenned. Valójában nem is kell mást csinálnod, mint meg kell tanulnod másképpen LÁTNI. Mindaddig, míg úgy gondolod, hogy valakit jó tulajdonságai miatt kell és lehet szeretni, addig nem lesz szívedben béke. Szívetek szeretetét nem határozhatja meg semmi rajtatok kívül. Esetleg arról lehet szó,hogy az, aki felé irányul szíved szeretete, e szeretet megnyilvánulási módját döntheti el. De szeretni nem azért kell mást, mert az illető szeretetre méltó, hanem azért, mert az igazi szeretet Én vagyok, és Én nem vagyok személyválogató.

    Aki szeret, az jót akar. Tehát engedi, hogy működjem benne annak érdekében, akit szeret. Igen. A szeretethez az ERŐT Én biztosítom. Amit tőletek e tekintetben elvárok, az az, hogy értelmesen szeressetek. Akkor szeretsz értelmesen, ha magatartásodból nem gyengeségedet, hanem jóakaratodat olvassa ki az, akit szeretsz.

   Ne nevezzétek szeretetnek azt, ha gyengeségből engedékenyek vagytok. Az igazi szeretet bizony néha nagyon kemény döntés elé állítja azt, akit szeret. Gondolj csak arra, hogy még az elkárhozást is meg kell engednem, s nem azért, mert nem szeretem azt, aki nem Engem választott, hanem éppen azért, mert tudom, hogy csak így juthat el egyszer arra az elhatározásra, hogy Engem válasszon.

   Nem megoldás veszekedni senkivel, aki részeges. De minden esetben meg kell kérdezni tőle, miután kijózanodott, hogy jó-e ez neki. A szeretet gyakran szembesíti embertársát azzal, amitől az illető el akar fordulni, amitől menekülni akar, csak szembesülnie ne kelljen hibájával, szeretetlenségével, tehát a megtérés szükségességével. De nagyon fontos tudnod, hogy a szeretet másik neve: TÜRELEM.

    Kérdésedre, hogy kik a segítőid, azt kell mondanom, hogy van egy olyan őrangyalod, aki nagyon szívén viseli sorsodat. Sokkal jobban, mint azt te valaha is elképzelhetnéd. Tudnotok kell, hogy Isten úgy alkotta meg világotokat, hogy éppen a szeretet kibontakozása érdekében, tehát boldogságotok érdekében, egymásra vagytok utalva. Őrangyalod rád van utalva annyiban, hogy várja tudatos odafordulásodat felé. Te pedig rá vagy utalva az ő segítő jóságára, mert a nagy egészben minden mindennel összefüggésben van. Tőled Felénk ő ez első láncszem. Tőlünk feléd ő az utolsó láncszem. Ezt fontos tudnod.

    Erőm, éppen angyalaim által, rendelkezésedre áll, hogy a Velem lényegében azonos szeretet hatékonyan tudjon benned működni, vagyis, hogy Általam megtalálhasd szíved békéjét, függetlenül attól, hogy a földön milyen körülötted az élet. 5 /412

           

 

Kérdező: 7. Hogyan segíthetek alkoholistán?

HANG: 7. Ami pedig az említett alkoholistát illeti, hát erre azt tudom tanácsolni, hogy sohase veszekedj miatta vele. A legtöbb, amit megtehetsz, esetleg annyi, hogy néha megkérdezed tőle, hogy jó-e ez neki. A többi szintén nem a te dolgod. Amíg egy iszákos nem jön rá, hogy iszákossága saját magának árt, addig te hiába szövegelsz neki. Végeredményben egy iszákos nem akar mást, mint gondolkodás-átalakítást végezni annak érdekében, hogy könnyebb legyen az élete. Én is erre hívtam fel figyelmeteket, csak nem ital által várom el tőletek e gondolkodás-átalakítást, hanem az Engem jobban megismerés által, melynek együtt kell járnia a helyes önismeretre való törekvéssel. 5 /415

 

 

Kérdező: Részeges férjemhez hogyan viszonyuljak?

HANG: Férjed részegeskedése Nekem is fáj, nemcsak neked. Ha szeretsz Engem, akkor az, hogy közös a fájdalmunk, már enyhíti is a tiédet, mert kitüntetésnek veheted, hogy Velem szenvedhetsz. Tudom, ez nem oldja meg ezt a problémát, de feltétlenül elviselhetőbbé teheti.

   Ma nagyon sok ember menekül attól, hogy józanul gondolkod­jék, mert nagyon kicsiny a hit az emberek szívében. Hit nélkül pedig nehéz elviselni józanul a földi életet.

   Persze azzal, hogy valaki nem akar gondolkodni, semmit sem old meg. Csak nehezíti azok életét, akik emberek akarnak maradni ebben az embertelen világban. Bizony csak addig ember az ember, míg igényt tart arra, hogy józan maradjon. A részeg ember még az állatnál is állatibb. De ezen sem veszekedéssel, sem rábeszéléssel változtatni nem lehet. Imádkozva szenvedni, és szenvedve imádkozni érte. Ez az egyetlen orvosság. Aki önmagán segíteni nem akar, azon az ISTEN sem tud segíteni!

    Azt megígérem, hogy mindig veled maradok. Segítek elviselni minden olyan embertelen körülményt, amit éppen az okoz neked, akinek a legjobban kellene arra törekednie, hogy te jól érezd magadat mellette, hiszen valamikor ezt ígérte neked! De ne veszekedj! Semmit sem használsz vele. Azt néha megkérdezheted, hogy jó-e az neki, ha elissza az eszét és a pénzét? De csak ennyit!, és csak néha! 7 /577

 

 

Kérdező: 1. A Sátán szállja meg hozzátartozóimat, amikor isznak?

HANG: 1. Minden "rossz" melletti döntés valamiképpen szabad utat nyit az ősellenség számára. Ő pedig nagyon makacs, erőszakos és önző. Ez azt jelenti, hogy aki rosszat tesz, az rosszul jár.

    Az ital önmagában nem rossz. De ha valaki azért iszik, hogy meneküljön valami olyannak a szembesülésétől, ami szellemi munkára ösztönözné őt, akkor ez a döntése bizony utat nyit a Sátánnak!

Az a szellemi munka, amely elől az iszákosok kezdetben menekülnek, nem más, mint az önismeret vállalása. Nincs elég alázatuk, sem bátorságuk arra, hogy szembesüljenek önmagukkal. Így másokra hagyják azt a munkát, amit nekik kellene elvégezniük ahhoz, hogy önmagukban és maguk körül is elviselhetőbbé váljék az élet.

   Segíteni csak akkor lehet rajtuk, ha maguk is akarják. Különben nem! Kár minden dorgáló szóért, veszekedésért! Akire a Sátán rátette a kezét, akit karmai között tart, az ettől csak akkor menekülhet, ha BELÜLRŐL akar elindulni, megváltozni, és belátva, hogy egyedül erre képtelen, mások segítségét, elsősorban természetesen az Én segítségemet kéri. Minden más próbálkozás csak tüneti kezelés, és csak rövid távon, rövid ideig hatásos. 19 /1808

 

 

Kérdező: 1. Férjem iszákos. Mit tegyek?

HANG: 1. Férjed iszákosságával kapcsolatban, az elviselés mellett mást tenni nem tudsz. Veszekedéssel nem mész semmire. Imádkozz erőért és bölcsességért.

    Az a fájdalom, amelyet emiatt magadban érzel, az Én, a te Jézusod fájdalma benned! Bizony, nagyon fáj Nekem az, amikor valaki a boldogság helyett a bódultságot választja! Az ilyen ember menekül ahelyett, hogy vállalná a szembesülést. Pedig a szembesülés, a benső béke, tehát a boldogság alapfeltétele!

     De a menekülés nem megy a végtelenségig. Ti mindannyian az örökkévalóság gyermekei vagytok, s keserves árat fizetnek azok, akik nem vállalják azt az életáldozatot, amiért a földre születtek. 32 /3290

 

Iszákos: 3/191, 3/229, 5/412, 5/415, 7/577, 19/1808, 32/3290.