Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vezeklés, A földi élet olyan vezeklési hely, ...

 

Kérdező: Idős, beteg ember vagyok. Gyógyulásra, jó szóra vágyom.

HANG: Egy katolikus pap által küldöm hozzád szavaimat. Ezt azért bocsátottam előre, mert nem tudtad, holott jó lett volna, ha tudod. Nem mintha ez lényeges lenne.

    Álmod, melyben kis keresztet láttál, Tőlem való. Erőt áraszt még ma is reád. A testi szenvedések valóban nem okoznak Nekem sem örömet, de mint eszközök nagyon alkalmasak arra, hogy mulandó földi életetek nyomorúságaiból kikívánkozzatok. Tehát nem azért engedem meg, hogy aztán megszüntessem, hanem azért, hogy fölébresszem azokat a vágyakat bennetek, melyeket égi honvágynak is nevezhetnék.

   Most részleteiben nem taglalom az emberi szenvedéseket, de vázlatában fontosnak vélem megemlíteni.

   Van olyan szenvedés, mely szerep, melyet az illető önmaga vállalt magára még földi élete előtt. Az Enyém is  részben ilyen volt. Van olyan, melyet nem ő, a szenvedő vállalt, mert éretlen volt dönteni afelől, hogy számára mi a legjobb, hanem mások, akik őt nagyon szerették, döntöttek így helyette. Van olyan szenvedés, mely egyben vezeklés is, s mely csak itt a földön lehetséges. És van olyan szenvedés, mely eleve kudarcra van ítélve: vagy azért, mert a Tőlem kapott szerepet nem érinti, vagy azért, mert nem befolyásolja, tehát győzelmemet  igazolja, jelenti a szenvedések felett. Ilyenkor szoktam gyógyítani.

   Légy meggyőződve arról, hogy szeretetem azért engedte meg eddigi szenvedéseidet, s engedi még most is, hogy a te szereteted Irántam tudjon megnyilvánulni áldozatvállalásaid által azok felé, akik boldogságukat nem Nálam keresik, hanem olyan mulandó dolgokban, melyekben szükségszerűen csa­lódni fognak.   4 /279

  

 

Kérdező:  3. Miért halnak meg ártatlan gyermekek?

HANG: 3. Az ártatlan gyermekekkel kapcsolatban nagyon nem jól látod az életet. Te csak azt a nyúlfarknyi életet veszed számításba, amelyet pár évtizeddel tudtok mérni. Talán nem is gondolsz arra, hogy egy megszületett gyermeknek már mennyi élete és mennyi vétke lehetett, hogy ismét le kellett jönnie a földre azért, mert bőségesen van vezekelni valója.

    Nem is tudom, minek nézed te az Istent? Még embernek is gazember az, aki szenvedteti az ártatlanokat! Istenről ezt feltételezni valóban káromkodás, mégpedig ocsmány káromkodás.

   Aztán itt van maga a halál. Úgy beszélsz róla, mintha az rossz lenne. Sokkal rosszabb a születés, mint a halál. A földi élet sokkal jobban pokol mindenki számára, mint te gondolod. A te számodra is az!

    Ahogyan te leveledben megnyilatkozol, abból azt lehet kiolvasni bárkinek, hogy valójában nem is hiszel abban a boldog örök életben, ahová mindenkit vár az Én Atyám, a ti Atyátok. Nem hiszed el, hogy Istent látni jobb, mint nem látni.

    Nagyon szeretlek, és kicsit sajnállak. De bízom abban, hogy egyszer te is ráébredsz arra, hogy Isten egyáltalán nem olyan, mint te gondolod, hanem olyan, mint Én, Jézus  voltam és vagyok köztetek. 7 /580

           

 

Kérdező: Örökbefogadott gyermekünkkel sok problémánk van.

HANG: Nagyon szeretnélek bátorítani benneteket. Csak az igazság elfogadása segíthet.

   Nekem teszitek azt, amit e gyermeknek tesztek. Az irántam való szeretet nem tud megnyilvánulni másképpen általatok, csak úgy, hogy szándékotok legmélyén ez él: amit a legkisebbnek tesztek, Nekem teszitek.

    Fölvázolok előttetek két problémát, azután adok egy tanácsot, és kifejezem egy kívánságomat.

    Az egyik probléma az, hogy amit ti e gyermeknek tesztek, azt valóban Nekem teszitek, de amit ez a gyermek veletek tesz, azt nem Én teszem. Ő már előző életében olyan súlyos gubancokkal telítette önmagát, hogy amikor újra választania kellett, hogy kik legyenek a szülei, akkor ő erre nem is volt képes. Azok a jó szellemek, akik segítettek kidolgozni karmáját, nagyon kevés reménnyel indíthatták volna  őt útjára, ha nem vesznek számításba benneteket, mint nevelő-szülőket.

    Azt látták, hogy szüleitől öröklött terheltségek ellen nem lesz képes e gyermek eredményesen harcolni. Ezért kellett az ő életébe belekalkulálni a ti életeteket is. Kapóra jött ehhez, hogy ti előző életetekben nagyon mostoha gyermeksorsban vergődtetek, s karmátoknak fővonalához tartozott az, hogy megértők lesztek a mostoha sorsú gyermekek iránt. Ezt tetézte még az, hogy előző életetek mostoha sorsát részben magatoknak is köszönhettétek, s így bizonyos vezeklést is vállalhattok ezért magatokra. Ennek kifejtésébe most nem megyek bele, mert nem fontos. Ami fontos, az az, hogy így e gyermek földi sorsa már nem tűnt reménytelennek atekintetben, hogy Rám találjon, s ugyanakkor általa ti is közelebb kerüljetek Hozzám.

   A másik probléma saját szándékvilágotok megtisztítása. Az Irántam való szeretetből, vagy egy keserű megtapasztalásból származó cselekedet azonos eredményt hozhat, s ugyanakkor értékben ég és föld távolságban lehetnek egymástól. Egyszerűbben és érthetőbben fogalmazva: a szülői és nevelési vágy kiélése és az Irántam való szeretetből vállalt áldozat értékben nemcsak különbözőek, de ellentétben is lehetnek egymással. Ezért utaltam a szándékvilágotok megtisztítására.

   A vágyakra való hagyatkozásnál az értelem használata nem kap komoly szerepet. Az Irántam való szeretet vállalásában pedig ennek főszerephez kell jutnia. Jó csak az az Én szememben, ami egyben BÖLCS  is!

    A gyermeketek életében most még csak az önfenntartás ösztöne jut szóhoz. Nektek számolnotok kell azzal is, hogy a fajfenntartási ösztön felébredésekor neki is, nektek is, az áldozatvállalás, a nehézség mértéke nem csökkenni, hanem növekedni fog. Éppen ezért már most komoly súlyt kell helyeznetek arra, hogy ne csak az érzelem, hanem az értelem is meghatározzon benneteket a gyermekkel szemben.

   Tanácsom a következő: Okosan, szeretettel, finoman, de határozottan két dolgot meg kell próbálnotok belenevelni a gyermekbe:

    1. Meg kell tanulnia TAPASZTALATBÓL, hogy viselkedésének következményeit fel kell vállalnia. Meg kell tanulnia, hogy ő bántja önmagát, vagy ő tesz jót önmagával azáltal, amit tesz. Meg kell tapasztalnia, hogy ti sohasem bántjátok, és mások is csak ritkán.

    2. Meg kell tanulnia, hogy határai vannak a szabadságának, és azt, hogy ahol az ő szabadsága véget ér, ott más ember szabadsága kezdődik, melyet nem léphet át önkényesen, kellemetlen következmények nélkül. A gyermek szabadságának határa természetesen bővül annak arányában, ahogy növekszik, tisztul, világosodik az értelme.

   A fentiek ajánlásával azt is ki akartam fejezni, hogy nagyon szeretlek benneteket, nagyon átérzem gondjaitokat, nagyon szeretnék nemcsak mellettetek állni, de segíteni is benneteket erőmmel, bölcsességemmel.

    Ahhoz, hogy ezt meg tudjam valósítani, azt kívánom, hogy minden nap kérjétek a BÖLCSESSÉG adományát nevemben az Atyától. (Jakab levél 1; 5).  7 /589

 

 

Kérdező: 3. Előző életem hibái miatt kell vezekelnem?

HANG:  3. Tehát előző életed hibái miatt is kell vezekelned. És azért is, hogy helyes önismeretre juss. Volt olyan életed, amelyben nem Hozzám voltál szilárdul hűséges, hanem makacsul ragaszkodtál olyan látáshoz, amely nagyon megkeserítette beosztottaidnak életét. Most ezt a karmádat kell átállítanod úgy, hogy Hozzám légy hűséges minden körülményben!  11 /891

 

           

Kérdező: 3. A böjtről szeretnék többet tudni.

HANG: 3. A böjttel kapcsolatban tudnod kell, hogy van kétféle étkezési böjt. Az egyik az, amelyet különböző felekezetek saját tagjaik számára előírnak, részben azért, hogy a testi vágyak fékezésével szellemi energiákat tudjanak erősíteni, részben pedig azért, hogy vezekeljenek, s így Velem jobban kapcsolatba kerüljenek.

    A másik böjt pedig az, amikor Lelkem késztet valakit arra, hogy böjtöt tartson. Aki erre késztetést érez, az legyen óvatos! Beszélje meg egy okos és józan gondolkodású lelkésszel! Igen, mert a Gonosz, ha nem tud valakit rosszra vinni, akkor igyekszik annyira túlzásba vinni jó irányban az illetőt, hogy az valójában már nem jó!

   Minden böjtnek célja a lelki felerősödés. Ez legtöbbször testi bajok megszűnését is magával hozza.

   Ha csak önként, saját jó szántadból vállalsz böjtöt, akkor légy óvatos és ne légy feltűnő!

    Az Én negyven napos böjtöm egy határozott, egyértelmű elkötelezettség volt a szellem uralma mellett, ugyanekkor teljesen lefoglalt nyilvános működésem szinte legapróbb részlete is. Ezek egyike az volt, hogy válság-helyzetben azonnal imádkoznom kell! 11 /934

 

 

Kérdező: TÖNKREMENT ÉLETEM!

            Darabokra törött életemet hozom a HANG elé.

HANG: Valóban nagy mestere voltál annak, hogy elérd ezt a mostani állapotodat.

   Jól informáltak, van most országotokban egy médiumom, akit felhasználhatok arra, amire te kérted őt. Vagyis rajta keresztül tudok olyan utat, kiutat mutatni, amely értelmet ad életednek. De mindjárt az elején jól jegyezd meg: az a békés, meleg otthon, ami után te vágyakozol, az NINCS! Se neked, se másnak! A földi életben csak ti szoktatok bohóckodni öröklakás, békés otthon, nyugodt élet, stb.  kijelentésekkel.

   Tudom, mit beszélek! Istállóban születtem, akasztófán végez­tem, és e kettő között elmondhattam, hogy a rókáknak barlangjai van­nak, a madaraknak fészkük, de nekem nincs hová fejemet lehajtsam (Máté 8;20)!

    Ismerem hát a földi poklot legalább úgy, mint bárki közöttetek. De van egy óriási különbség közöttünk. Én nem kerestem a kiskapukat annak érdekében, hogy bódultságba kerüljek! Te rendre ezt teszed. Vajon mennyi és mekkora pofont kell még kapnod, hogy felébredj bódult álmaidból? Mikor fogod már egyszer felfogni azt, hogy a boldogságot nem lehet megtalálni ott, ahol azt valaki elveszítette! A boldogság nem anyag, nem pénz, melyet ott kell keresned, ahol kiesett a zsebedből!

    A boldogság, tehát a benső béke, csak Tőlem vehető át! E téren nincs konkurencia! E téren az árat Én szabom meg! Aki Engem összekever nyomorult, erkölcsileg megrokkant emberekkel, s azokra támaszkodik Helyettem, azon az Isten sem tud segíteni!

    Csak Nekem van jogom arra, hogy azt kérjem, adjatok mindent Nekem! Mert csak nálam igaz az, hogy a mindent-adás következménye a mindent-birtoklás! Aki nem Nálam keresi önma­gát, az úgy veszít el mindent, hogy születhet majd újra, de akkor még keservesebb élet gondjai fognak nyakába zuhanni.

   Te, mielőtt a földre születtél, nagyon önfejű voltál. Hiába kértek angyalaim, hogy ne vállald azt a karmikus sorsvonalat, amelyet vállalni akartál. Figyelmezettek, hogy nagyon nehéz lesz kimásznod belőle. Te bíztál magadban! Nem hallgattál a jó szóra.

    Ment le innen segítség! Volt, aki anyjául választott téged, mert segíteni akart, de te nem vállaltad őt. Visszaküldted! Akartunk mi segíteni rajtad, de annyira lezárt voltál, annyira csak abban bíztál, amit te ötöltél ki jónak magadnak, hogy tehetetlenek voltunk veled szemben.

    Pedig már előző földi életedben megtanulhattad volna, hogy mennyire tehetetlen az, akinek olyan gyermekeket kell nevelnie, akik önfejűek, és nem hallgatnak a jó szóra.

    Igen. Előző életedben nevelőnő voltál, és erkölcsi magatartásoddal sok gondot okoztál a ház lakóinak. Ugyanakkor sok gondot okozott neked az a két gyermek, akik nevelésedre voltak bízva. És mert nem értetted meg őket, azt akartad, hogy belülről kapj választ arra, hogy miért olyanok ők, amilyenek! Mielőtt megszülettél, azért engedtünk kérésednek, mert vezekelni is jöttél előző életedért. Amit vállaltál akkor, azt most megkaptad!

   Drága Gyermekem! Nagyon fontos volna az eddig megjelent HANG-köteteket elolvasnod! Ennél kevesebb gyógyszer neked nem használ. Tudom, anyagi problémáid vannak. Médiumom küldeni fog neked karácsonyi ajándékként egy sorozatot. Az lesz az ára, hogy elolvasd őket!

    Nagyon szeretlek! Nagyon szeretnélek megajándékozni azzal a boldogsággal, amire teremtve vagy!

    A fenti sorok nem tűnnek olyanoknak, amelyek sebeket tudnának gyógyítani, de ezek nem is erre valók elsősorban. Mire valók hát? Arra, hogy ráérezz: a valódi szeretet csak igazságban, a valódi igazság csak szeretetben tud helyesen megnyilvánulni.

     A neked való orvosságot a HANG-kötetekben fogod megtalál­ni! 14 /1297

 

 

Kérdező: 1. Véleményt kérek a sükösdi médiumról.

HANG: Bármilyen vezeklő, bármilyen imákat ajánló, bármilyen jó szándékot felmutató legyen az a médium, ha nem vall színt az engedelmességből, tehát parancsra ember-gyilkolást is vállaló magatartás ellen,  az a Megtévesztő mellett, tehát Ellenem dolgozik! Ezt tette nem régen a római pápa, amikor felfegyverzést ajánlott az egyik nemzetnek, hogy önvédelemből biztonságosan gyilkolja a másik nemzet embertársait, akik szintén önvédelemből látják jónak ugyanezt. Ebben az esetben ez a pápa feltétlenül a Megtévesztő eszköze volt! Bár nem sokkal később, amikor muzulmán területen volt, akkor ennek pontosan ellenkezőjét állította. Ekkor az Én oldalamon állt. Sajnos, őt e kettősség jellemzi!

    Ha az általad említett médium megáll a papokért engesztelést vállalásnál, akkor csak félmunkát végzett, s jobb, ha nem hivatkozik Rám! Ha viszont tudatja a papokkal, hogy pontosan Rám hivatkozva kötelességük kijelenteni, hogy senki nem vállalhat olyan fegyveres szolgálatot, amelyben embereket gyilkolásra képeznek ki ("Ne álljatok ellen a gonosznak! Máté 5;39), akkor válaszút elé állítja a papokat: Mellettem vagy Ellenem! Ha ezt nem teszi, akkor minden vezeklő- és imagyakorlattal csak növeli a számát azoknak a jámbor pótcselekvéseknek, amelyek alapján ki lehet kerülni a valódi megtérést Hozzám, a SZERETETHEZ!  14 /1346

 

 

Kérdező: 5. Miért vannak pusztító vírusok?

HANG: 5. A földi élet olyan vezeklési hely, amelyben lelketekben kell megtalálnotok életetek értelmét. A halál, a test pusztulása nem tragédia annak, akiben jelen lehet az Én örök szeretetem! Az semmiképpen nem jó, ha valaki a mulandóságot akarja hosszabbítani! Sajnos a legtöbb gyógyító ezt akarja. A léleknek kell meggyógyulnia, azt kell gyógyítani. Az egészség nem jobb, mint a betegség! Aki egészséges, az súlyosabb felelősséget hordoz! Aki nem tud járni, attól nem fogják megkérdezni, hogy merre jártál. De aki járni tud, annak be kell majd számolnia minden lépéséről.

    Jól jegyezd meg! Egyáltalán nem biztos, hogy a halála óráján az lesz a boldogabb, aki életét egészségben töltötte. Sőt! Szívbéke csak annak lelkét tölti be, aki meg tudott békülni betegséggel, halállal egyaránt.  ÉS EZ A LÉNYEG! A többi: mellébeszéd!  15 /1425

           

           

Kérdező: 1. Mérhetetlenül sokat szenvedek.

HANG: 1. A földi ember szenvedéseinek kettő forrása van. Az egyik kitüntetés, a másik vezeklés.

    Kitüntetés akkor a szenvedés, ha valaki együtt tud szenvedni Velem! Vezeklés akkor a szenvedés, ha valaki azért jött le a földre, mert előző életeiben annyira elrontott valamit, hogy csak a földi életben képes jóvátenni önzését. Mert az a valami, amit elrontottatok, s amiért le kellett jönnötök a földre, az mindig a szeretet volt.

    Ne azon spekulálj, hogy mik voltak azok a szeretetlenségek előző életeidben, melyek miatt lejöttél a földre, hanem arra használd az idődet, hogy a jelen életedben ne forogj magad körül!

    Ne mondd, hogy ezt nem tudod megtenni! Nálad sokkal lehetetlenebb helyzetben lévők is képesek önmagukat átlépve, mások érdekeit figyelve szeretetben élni, tehát könnyíteni azok sorsát, akikkel körül vannak véve! Csak a legismertebbre hívom fel figyelmedet, aki már évtizedek óta csak a fejét tudja forgatni, s százezreket lelkesít és bátorít a szeretet életére! A ti országotokban is járt az illető, és sok ezer ember előtt tett tanúságot Rólam!

    De ha nagyon akarnál, akkor környezetedben, ismerőseid körében is találnál olyat, aki lelki szenvedései mellett eltörpülnek a te testi szenvedéseid! És itt térek rá a második pontra.  15 /1459

           

 

Kérdező: 1. Miből keletkeznek félelmeim?

HANG: 1. Minden félelemnek három forrása van. A három közül kettőről tehetsz, a harmadikról csak részben.c) Előző életed okán vállalt karmikus sorsvonalad részeként is beépült életedbe a félelem.

   c) Előző életedben sokan féltek tőled, mert olyan volt a munkaköröd, hogy voltak beosztottaid. Nem voltál kedvelt főnök!

   Ha ebben az életedben nagy hangsúlyt teszel a szolgálatra, akkor ezt a forrást is részben meg tudod szüntetni. Azért részben, mert van ennek olyan magadra vállalt büntetés jellege is, amely mindaddig fönnáll, amíg őrangyaloddal nem közlöd, hogy nem kívánod tovább ezt a vezeklést!  18 /1711

           

 

Kérdező: 2. A múltamat vezekelem, és a jövőmet készítem elő?

HANG: 2. Jól gondolod! Éppen eleget kóvályogtál már a létben! Ideje, hogy átéld mostani testedben azt az újjászületést, mely hatására megtalálhatod végleges helyedet Isten Országában. Örülök, hogy volt bátorságod megfogalmazni ezt: vezekelni a múltért és készíteni a jövődet!

    Kimondhatatlan szeretetem hatásának egyre jobban engedtek! E benső tanulékonyság hozza meg számotokra azt az áldást, amiért lejöttetek a földre, és ami égi lényekké minősít benneteket! 20 /1990

           

 

Kérdező: 1. Bal latorként láttam magam álmomban.

HANG: 1. Te azzal a latorral azonosítod magadat, amelyik nem tudott hinni Bennem, mikor a kereszten egymás mellett függtünk. Ne azonosítsd magadat vele! Velem azonosítsd magadat! Benned élek és az a vágyam, hogy ezt örömnek, benső békének, tehát boldogságnak éld meg! Nem tudom helyeselni, amikor valaki  - bizonyos értelemben - állapotszerű bűntudatban éli le életét! Nem azért jöttem közétek, hogy a múltat bogarásszátok, hanem azért, hogy a jelent, az Én segítségemmel, megszenteljétek!

    Nagyon sajnálom, hogy a reinkarnáció felismerése sok emberben nem azt eredményezi, hogy felszabaduljon, hanem azt, hogy vezekeljen! Bár megértenétek, hogy a jelen problémáinak felvállalása azzal az elhatározással, hogy a szeretetben való növekedést és a szeretni tanítást kell előtérbe állítani, tehát a szolgáló szeretetet, nem könnyítik azok a vezeklések, amelyeket bárki vélt, vagy elképzelt előző életének bűnei miatt vállal magára! Bűnöket nem lehet jóvátenni, és nem is kell! Kinőni kell a bűnökből! Kinőni kell az önzésből, és nem arra törekedni, hogy a múlt önzéseiért a jelent megkeserítsétek magatoknak! A szolgáló szeretet nemcsak titeket kötelez, hanem Engem is, Istent is! Ezt tudatosítsd magadban! 23 /2252

           

           

Kérdező: 3. Egy gyermekem tele van szorongásokkal.

HANG: 3. Szorongásos gyermekednek sincs más útja a szívbékéhez, mint az, hogy Velem kerüljön élő kapcsolatba.

    Mint látod, mindhárom kérdésedre az egyetlen megoldás Én, Jézus, vagyok. Nem kell itt semmiféle vezeklésre, semmiféle karmikus adóságra gondolnod. Arra kell gondolnod, és arra kell törekedned, hogy itt és most befogadj Engem szívedbe! Ha Én, Jézus, otthont találtam benned, akkor a többi már szinte automatikusan megy tovább (Márk 4;28).   25 /2483

 

 

Kérdező: 3. Hogyan lehetséges a megszállottság?

HANG: 3. Véletlenül senki sem lehet megszállott! Előfordul, hogy aki a földre születik, már születésekor a tudattalanjában hord egy olyan nyitott kiskaput, amely alkalmat adhat ártó szellemeknek arra, hogy belé költözzenek. Olyan is van, hogy valaki tudatosan, őszinte bűnbánattal kisöpri lelkét, sőt föl is díszíti, de úgy gondolja, hogy ezzel mindent megtett, s megfeledkezik az éberségről. Az ilyen emberre mondottam, hogy ennek ezután rosszabb lesz a sorsa, mint előzőleg volt.

   Az elmebajosok közül nem mind megszállott. A fiziológiás elmebajos, tehát az, aki valami baleset, vagy már külső hatás következtében vált azzá, az nem nevezhető a szó szoros értelmében megszállottnak. Természetesen válhat az ilyen is megszállottá. A funkcionális elmebajos, tehát az, akinél agyi sérülés nem mutatható ki, bizony megszállott, hacsak nem ő maga vállalta vezeklésnek, már születése előtt ezt az elmeállapotot. Egy idő után azonban itt is megjelennek az agyi károsodások.

    Aki tudatosan Istent szerető, az biztos lehet abban, hogy nem válik ördögi machinációk áldozatává. Istent szerető az tudatosan, aki nemcsak mondja, de éli, valósítja is azt, hogy életében az abszolút első Én, Jézus, vagyok. Az Enyéimnek soha nem kell félniük attól, hogy bárki is elrabolhatná őket Tőlem! De ahhoz, hogy valaki erkölcsi bizonyossággal Enyémnek mondhassa magát, vállalnia kell az alázatnak nyitottságát és határozottságát. Tehát nyitottnak kell lennie mindig a JOBB felé, és a meglátott jóért vállalnia kell keresztemet, az üldöztetést a hatalmasok részéről, a kicsiség, kiszolgáltatottság és szegénység megélését, átitatva az okosság és óvatosság bölcsességével.

    Ne féljetek hát! Bízzatok, mert Én, Jézus, legyőztem a világot! Ti a Győztes oldalán álltok, ha valóban fontos vagyok számotokra!  25 /2530

 

 

Kérdező: Gyermekeim ki akarnak rakni a szülői házból.

HANG: Kettő oka van jelen szenvedéseidnek. Az egyik az, hogy neked is volt már előző életed, amelyben rosszul bántál szüleiddel, s azért is születtél le a földre, hogy olyan szenvedéssel vezekelj előző életed viselkedésedért, amelyben most vagy. A másik ok pedig az, hogy gyermekeidet nem nevelted olyan istenfélelemre, amilyenre nevelhetted volna.

    De nem szabad kétségbeesni! Ha valóban megbánod eddigi életed bűneit, akkor Én, Jézus, a szívedben lakást veszek, és biztos lehetsz abban, hogy nem engedem meg, hogy erődön fölüli szenvedés érjen. Ha valóban befogadsz Engem, Jézust, életedbe, tehát ha a senkit nem bántást, a mindenkinek megbocsátást és segítést tartod életedben a legfontosabbnak, akkor meg fogod tapasztalni, hogy Én, Jézus, a körülményeidnek is az Istene vagyok, és mindent javadra fogok fordítani. De ehhez valóban szükséges az, hogy együtt élj Velem, tehát az Általam, Jézus által elmondott és bemutatott szeretetet engedd be szívedbe akkor is, ha körülötted a gyűlölet tombol. A földi élet az inkább pokol, mint mennyország. De annak, aki Engem, Jézust elfogadja Urának, Megszabadítójának, tehát aki az irgalmas szeretet útját vállalja, annak szívében mennyországot tudok teremteni a legpokolibb körülmények között is. 26 /2619

 

 

Kérdező: Ötödik férjemmel jöttem Romániából. Ő iszákos. Én beteg vagyok. Mi a teendőm?

HANG: Ha hiszed, ha nem, e földi sorsodat te választottad azért, mert akkor, amikor még a szellemvilágban tisztán látattad, akkor azt láttad legjobbnak, ha előző életeid sok-sok görcseit, egyszerre veszed magadra, hogy végre ne kelljen többé megjárnod a földi élet poklát.

    Azok a próbálkozásaid, amelyekkel könnyíteni akarsz magadon, csak akkor vezetnek eredményre, ha szíved mélyén elsősorban nem meggyógyulni, hanem megtérni akarsz. Ez akkor fog megtörténni, ha komolyan veszd a Velem való kapcsolatodat. E kapcsolat akkor élő, ha nemcsak kérő imát mondasz, hanem megtanulsz hálálkodni is. Ne gondold, hogy nincs miért hálálkodnod! Adj hálát azért, hogy van hited! Adj hálát azért, hogy bár téged eddigi férjeid elhagytak, de Én, Jézus, a te Istened, soha nem hagytalak el! Adj hálát azért, hogy neked is helyet készítettem a mennyek országában, és téged is szeretettel várnak a szeretet birodalmában. Adj hálát azért, hogy van lehetőséged levezekelni eddigi életeid botlásait ebben az egyetlen földi életedben. És még sorolhatnám, hogy miért kellene hálát adnod. Nagyon fontos ez, mert a hálaima által tisztulni fog benső látásod, és jobban meg fogod érteni, hogy az a kegyetlen sors, amit hordanod kell, az nem szeretetlenség Isten részéről, hanem lehetőség számodra, hogy megfelelő önismeretre jutva, megfelelő alázat járja át lelkedet.

   Az igazi alázat úgy tudja vállalni az élet különböző szenvedéseit, hogy mindig nyitott marad a szeretet fejlődésének irányában.

    Bizony, te is akkor vállalsz Engem, Jézust, ha életed hátralévő részében a senkinek nem ártást, a mindenkinek megbocsátást, és azt a szolgáló szeretés útját teszed magadévá, amit Én magammal azonosítottam, és amit Tőlem mindenki megtanulhat, ha valóban szeret és befogad magába Engem.  27 /2752

           

 

Kérdező: 2. A vezeklésnek mi értelme van?

HANG: 2. Vezeklésetekre Nekem, Jézusnak, nincs szükségem! Nem is szabad erre tenned a hangsúlyt. De tudnod kell, hogy közvetlenül Isten iránti szeretetedet csak vezekléssel tudod kimutatni.

    Azért nem erre kell tenned a hangsúlyt, mert Én, a te Jézusod arra tanítottalak és azt életem elétek, hogy emberek szolgálata által mutassátok ki Irántam való szereteteteket. A hangsúlyt erre kell tenni! Ezt csak akkor szabad megváltoztatnod, ha Én, a te Jézusod, ezt közvetlenül tudomásodra hozom akár kijelentés, akár látomás, akár valami külső, vagy belső jel által. Az Enyéim számára csak szubjektív mennyország létezik. Csak a kárhozottaknak van objektív, tehát rajtuk kívüli mennyország. A rendi szabályzatok csak addig hordozzák áldásomat, amíg segítenek abban, hogy mélyítsd magadban azt a szívbékét, amely csúcsérték kell, hogy legyen.  28 /2902

           

 

Kérdező: 3. Bűneim miatt kell vezekelnem?

HANG: 3. Nem kell vezekelned, de kell bizonyos adósságot törlesztened. Te is, mint szinte mindenki, adósságtörlesztésre jöttél e világra. Előző életeid szeretetlenségei, s jelen földi életed szeretetlenségei, olyan adósságokat halmoztak fel, hogy ezeket az adósságokat valamiképpen ki kell egyenlíte­ned. Ennek megvalósítása Velem könnyen megy. Csak az Én igámat kell vállalnod. Az Én igám 'édes'. Az Én terhem 'könnyű'! Mi az Én terhem? Annak a parancsomnak felvállalása, amelyet így vezettem be: 'Új parancsot adok nektek'. És így folytattam: 'Szeressétek egymást úgy, amint Én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást!' (János 13;34) Tehát Engem, Jézust, aki Élet és Igazság vagyok, ÚT-ként is vállalnod kell! Az eddig megjelent HANG-könyvek tele vannak ennek az ÚT-nak leírásával! 31 /3147

           

 

Kérdező: 2. Bűneimért vezekelnem kell még? Kaptam bocsánatot?

HANG: 2. Azok, amelyeket te, visszagondolva múltadra, bűnnek gondolsz, már régen nem léteznek! Nem vezeklés miatt kell szenvedned, mint ahogy Nekem, Jézusnak sem vezeklés miatt kellett annyit szenvednem, hanem azért, mert rajtad kívül a föld nem mennyország, hanem inkább pokol! De benned kell, hogy az Én, a te Jézusod jelenléte, mennyországot, tehát békét jelentsen.

    Az előbb azt mondtam, hogy a te fájdalmad RÉSZBEN az Én fájdalmam benned. Azért mondtam, hogy RÉSZBEN, mert fájdalmad nagy része abból adódik, hogy meg vagy kötözve gyermekeiddel.

    Ha komolyan elhiszed, hogy Én, Jézus, jobban szeretem őket, mint te, ha elhiszed, hogy ők valójában már régen nem is a te gyermekeid, mert az anyaság nem állapot, hanem szerep, s e szereped már régen lejárt, ha elhiszed, hogy ők ugyanúgy, mint te, az Istennek gyermekei. Akkor át tudod venni Tőlem azt a szívbékét, amelyet Rajtam kívül senki és soha meg nem adhat neked, és amelyet senki és soha el nem vehet tőled!

    Amíg ezt a gondolkodás-átalakítást nem hajtod végre magadon, addig szenvedéseid nagy részének okozója te vagy, és csak magadat vádolhatod emiatt!  32 /3288

 

 

Kérdező: Uram! Mi az oka annak, hogy nagy tudású, érted sokat szenvedő, neked valóban elkötelezett emberek között is vannak, akik nem fogadják el a reinkarnációt?

HANG: Abban a kultúrkörben, amelyben éltek, nagyon belétek sulykolták azt, hogy a rosszat, a bűnt, tehát a szeretetlenséget, azáltal teszitek jóvá, ha levezekelitek. Tehát a szenvedés vállalása által tudtok megtisztulni. Hozzászoktatok ahhoz, hogy ezt a részigazságot teljes igazságnak éljétek meg. A teljes igazság az, hogy a szeretetlenséget csak szeretettel lehet korrigálni, és nem szenvedéssel. A szenvedésből lehet tanulni. De csak szeretéssel lehet javulni!

    Mivel szeretni annyit jelent, mint segíteni a rászorulókon, ezért a földi halál utáni életben, mivel ott nincs rászoruló olyan értelemben, hogy segíthetnétek rajta, - ha volna ilyen, akkor Isten közvetlenül ezt meg is tenné - , ezért csak döntést tudtok hozni, ha akartok, hogy szeretni akartok, tehát segíteni akartok a rászorulókon. Ennek megvalósítása egyszerűen képtelenség a földi életen túli dimenzióban.

    Én, Jézus, azért jöttem le közétek, hogy számotokra lehetővé tegyem a földi életen túli döntésetek megvalósítását azáltal, hogy ti is megszületve itt a földön, tudjátok gyakorlatilag szeretni azt az Istent, aki általam minden rászorulóban ezt várja el tőletek."

    Uram! Ez azt jelenti, hogy döntésszerűen megtérni csak odaát lehet? "Pontosan! Itt a földön csak igazolni tudjátok döntésetek komolyságát. (Vágykeresztség!) Vannak olyanok, akik nem ezért jöttek a földre. Ezeket mondottam az ördög-atyától valóknak, és ezekért nem is imádkoztam (Jn 17.9). Ezekért ti is hiába imádkoztok. Illetve, mivel nem tudhatjátok, hogy ki ilyen, ezért az ilyenekért mondott imáitok visszaszállnak rátok (Mt 10.13 és Lk 10.6). Újjászületni csak a földön lehet. Újjá csak azok születhetnek, akik az általam elmondott gondolkodás-átalakítás vállalására jöttek e világra.

    Ennek elfogadása nem nagy tudáson, sem nagy szenvedésen, sem a földön történő nagy elhatározáson, döntésen múlik, hanem azon a nyitottságon, amely a helyes alázat nélkülözhetetlen alapja. Minél valósabb ez valakiben, annál könnyebben fogadja el a reinkarnációt.  37 / 3918

 

 

Kérdező: 3. Ha megbántottam az Urat, hogyan vezekeljek?

HANG: 3. Kétségtelen, hogy fáj Istennek, amikor gyermekei nem akarnak boldogok lenni úgy, ahogy azt Isten gondolja mindegyik gyermekéről. Tehát, ha te eltértél Isten szándékától, akkor elsősorban nem büntetned kell magadat, hanem megbánva helytelen magatartásodat, tenned kell azt, amit most már helyesnek látsz. Túlbuzgóságodban ugyan büntetheted magadat, de tudnod kell, hogy Isten nem büntető Isten. Tehát, ha Ő nem büntet téged, akkor neked sem szükséges büntetned magadat.

 Az, amit ti másokért való engesztelésnek mondotok, nem más, mint annak tudatosítása, hogy minden mindennel összefügg, s így a 'nagy egészben' a ti 'engesztelésetek' törekszik helyre hozni a mások által elrontott 'egészet'. Ilyen volt az Én, a te Jézusodnak is az 'engesztelő' áldozata. Vállaltam az általatok széttört csontok összeforrásának a fájdalmát. Ha bekapcsolódtok az Én vállalkozásomba, akkor ez feltétlenül javatokra íródik. De tudnod kell, hogy ebben az esetben nem az Isten 'engesztelődik', hanem az a 'nagy egész' gyógyul, amelynek te is része vagy!   38 /4053

           

 

Kérdező: 2. Ima és áldozatvállaláson kívül tehetek-e valamit?

HANG: 2. Felnőtteket csak akkor lehet nevelni, ha ezt ők kérik. Csak felajánlani lehet számukra azt a segítséget, amire te képes vagy. Marad tehát az ima és a vezeklés. 40 /4293

           

 

Kérdező: 1. Halottaimról szeretnék tudni valamit!

HANG: 1. Te már nagyon megtapasztaltad, hogy a földi élet nem mennyország. Szenvedéseid, s azok a már halott szeretteid, akik eltávoztak a földi életből, kiérlelték benned azt a lelkületet, amely egyre több örömöt jelent nekem, a te Jézusodnak.

    Halottaidról elég annyit tudnod, hogy halálukkal nem jártak rosszul. Elhunyt fiad földi szenvedései megmentették őt a legrosszabbtól, a lelki eltévelyedéstől. Így örökre hálás azért, hogy annyit kellett szenvednie a Földön.

    Igaz, hogy férjed halála nagy űrt hagyott maga után, de ezzel is erősítette benned az örök életbe vetett hitedet. Imáidért nagyon hálás, és sokszor segít neked akkor is, ha te ezt közvetlenül nem érzékeled.

     Keresztanyád látása nagyon megváltozott veletek kapcsolatban, s megbánva gyűlölködéseit olyan 'vezeklést' vállalt, amelyben szüksége van a te imád által történő erősítésre.  40 / 4368

           

 

Kérdező: Sok bűn terheli lelkemet! Számíthatok megbocsátásra?

HANG: Én, Jézus az IRGALOM Istene vagyok! Az egyik latornak, akit Velem együtt feszítettek keresztre, sokkal több bűne volt, mint neked, és mégis ezt hallhatta Tőlem: 'Még ma velem leszel a Paradicsomban!'

    Hidd el, hogy Én, Jézus már régen megbocsátottam neked! Itt volna már az ideje annak, hogy te is tudj megbocsátani önmagadnak! Az a sok szenvedés, amelyet el kellett viselned, vezeklés volt számodra. Hited megmentett téged! Bízz jobban Bennem, a te Jézusodban! Én nem ítéletet jöttem hozni a világba, hanem IRGALMAT! Te már nem az vagy, aki vétkeztél, hanem az, aki visszatért szerető Istenéhez!

    Az evangéliumban olvasható tékozló fiú is úgy gondolta, hogy számra már nincs irgalom. Amikor pedig visszatért az atyai házba, édesapja azt se tudta, hogy hogyan mutassa ki örömét e gyermek visszatérése felett (Lukács 15; 11-24)! Így vagyok Én, Jézus veled! Örömöm vagy Nékem!

    Legyen rendszeres reggeli és esti imád! Ha reggel csak ennyit mondasz: 'Jézusom: Veled és Érted' és így indítod napodat, akkor már áldásommal indultál el. Ha este csak ennyit mondasz: ' Jézusom: hála Néked az elmúlt napért!', akkor már békén hajthatod álomra fejedet. 42 /4591

           

 

Kérdező: 1. Mit kell levezekelnem és még mennyit?

HANG: 1. Ott élek a te szívedben! Amint Nekem, Jézusnak sokat kellett szenvednem, mert a földi élet siralom völgye, úgy szenvedés vár mindazokra, akik a földre születtek. Amint Nekem a földi életemben a mennyek országa volt a szívemben, úgy az enyéimnek is kell, hogy az Én, a te Jézusod békéje éljen szívükben. E béke a te hited gyümölcse!

    Nagyon szeretlek, és amint szenvedésemet megosztom veled, úgy dicsőségemben is társam leszel. Az a rövid kis idő, ami még hátra van földi életedből, nem csökkentheti szeretetedet Irántam, a te Jézusod iránt!  42 /4610