Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Világpusztulás, Melyik év lesz a pusztulás éve?

 

Kérdező: Komoly munkán dolgozom. Segít-e ennek eredménye az emberiség fejlődésében? Egyáltalán, én jól fejlődök-e?

HANG: Sokkal jobban szeretnék segíteni neked, mint te elképzelhetnéd. Sajnos megköti erőmet a te hozzáállásod életednek ahhoz a területéhez, melyen eldől a boldogságod. Eddig még soha senkit nem tett boldoggá az a haladás, melyet te fejlődésnek mondasz. Környező világotok pusztulását el nem kerülhetitek. Nem is érdemes sok energiát pazarolni arra, hogy azt a kis időt, ami még hátravan a végső pusztulásig, nevetséges pillanatokkal meghosszabbítsátok. Ti, akik a galaktikák mérhetetlenségében is képesek vagytok gondolkodni, még odáig sem jutottatok, hogy a Szentírásnak legalább azokat a részeit, melyek az Én szavaim tartalmát hordozzák, vagyis az evangéliumokat, betéve tudnátok. Az arab világban nem egy ember tudja betéve a KORÁN-t. Ti pedig, akik úgy gondoljátok, hogy civilizáltabbak vagytok, mint bármelyik náció, éppen attól sajnáljátok az időt, ami által boldogság tölthetné el szíveteket. 5 / 391

 

 

Kérdező: 1. Az eisenbergi Fűkereszt honnan származik?

    2. A Szeretetláng-fohász fontos-e?

HANG: 1. A Fűkereszttel kapcsolatban határozottan kijelentem neked, hogy igenis, az ÉG üzenetét közvetíti számotokra. Én nem vagyok sem lefizethető, sem megfélemlíthető! Engem senki és semmi nem korlátozhat. Lelkem a szabadság lelke! A Fűkereszt kapcsolat az Ég és a Föld között! Ezt a kapcsolatot nem egyházi emberek, hatalmasságok hozták létre, ezek nem is szüntethetik meg. De van valami, ami nagyon fontos e kereszttel kapcsolatban, s most azt itt elmondom neked.

    A Fűkereszt FORRÁS! Forrás, és nem pénzváltó hely! Nem úgy van, hogy ott lehet kiengesztelni, vagy inkább így mondom, semlegesíteni a földi gonoszságot. Nem. Ott kiemelten ERŐT lehet szerezni! És aki nem ezért megy oda, annak kár odamenni! Erőt lehet szerezni bárhol. De azért mondom, hogy kiemelten ott, mert amint a Nap sugara mindenütt tud világítani és melegíteni, ha engedik, de általában gyűjtőlencsére van szüksége ahhoz, hogy a tüzet lángra lobbantsa. Így van ez a búcsújáró helyekkel is, így van a Fűkereszttel is.

    A világ azért is került végső pusztulás elé, mert a búcsúsok a búcsújáró helyeket nem arra használták, amire Én és Anyám szerette volna, hogy használják. Legtöbbször ez tudatlanságból történt, de ez történt.

    Csak azért szabadna a Fűkereszthez is zarándokolnotok, hogy onnan visszatérve áldássá váljatok környezeteteknek. Áldássá, és ne VÁDLÓKKÁ! Nem szabadna úgy gondolnotok, hogy nektek az igazság bajnokaivá kell avatódnotok a zarándokhelyen, hanem annak kellene megtörténnie, hogy a szeretet megélőivé váljatok a zarándokhely hatására. A zarándokhelyeken úgy vagyok jelen előttetek, mint Mózes volt a nép előtt, mikor ezt mondta nekik: Választanotok kell áldás és átok között!

    Szomorúan kell kijelentenem, hogy nagyon kevesen válnak egy zarándokút után olyan áldássá, amely áldás az Én szeretetem melegét, tüzét vinné e hideg, fagyos, sötét világba. Pedig a zarándoklatok erre valók!

    2. A Szeretetlánggal kapcsolatban szintén arra hívom fel a figyelmet, hogy nincs mágikus erejük a szavaknak önmagukban.

   Te bárhogyan imádkozhatsz magadban, csak az a fontos, hogy lelkedet Istenhez emeld. Másoknak sem írhatod elő az Istenhez emelés formáját, szavait. Azt megteheted, hogy ajánlod valamelyik szót, vagy szöveget azoknak, akikkel együtt imádkozol, vagy akiket imára buzdítasz. De amint a madarak sem pontosan egyforma szárnyakkal szárnyalnak, úgy van ez az emberi lélekkel is. Többed magaddal beszállhatsz ugyan egy közös repülőbe, de erre nem szabad senkit erőltetni. Nem igaz az, hogy csak az a repülő repülő, melybe te, vagy azok, akik veled egyetértenek, szálltatok be. A rózsafüzér imának  is nagyon sokféle formája van. Válassza mindenki azt, amelyik legjobban tudja szívét Hozzám emelni.

    A Szeretetláng-fohász és a hozzákapcsolt szövegek azért nem szerencsések, mert olyan képet festenek Istenről, amely kép nem felel meg a valóságnak. Csak szerető Isten van! Büntető Isten nem létezik! Aki gonoszt tett, az már ezzel büntette is önmagát. Csak idő kérdése, és ez beigazolódik.

    A világ, ha elpusztul, azért pusztul el, mert a gonoszok elpusztítják. A világ, ha megmenekül, azért menekül meg, mert a jók megmentik! Az természetes, hogy Én a jókkal vagyok. Sőt! Pontosabban így mondhatom: a jók éppen azért jók, mert Mellettem döntöttek. Én sohasem vagyok a gonoszokkal, akik a világot elpusztítják. Ők ezt Nélkülem teszik. De azt tudnod kell, hogy ezzel a jók nem járnak rosszul, csak a rosszak! A jók azért járnak jól mindenképpen, mert Mellettem vannak, Mellettem, aki mindig jó vagyok! A világkatasztrófák a gonoszok művei. A világ Fejedelme az Én ellenlábasom. Ő szenved, és Ő okoz másoknak szenvedést. Sohasem mondtam, hogy az Én Atyám majd megbüntet Engem, ha nem hallgatok Rá. Azt sem mondtam, hogy megbüntet benneteket, ha nem hallgattok rá. Én az Atyámat a tékozló fiú atyjában mutattam be nektek, aki szívére akar mindenkit ölelni, aki erre Neki lehetőséget ad. Aki nem ad erre lehetőséget Neki, az elpusztul! De az nem az Atya büntető haragja miatt, hanem saját önzése, szeretetlensége miatt pusztul el!

    Ha a Szeretetláng-fohász nem Istennel szembeni félelmet, hanem vonzalmat ébreszt bennetek, akkor mondjátok. De ha a büntető Istentől való félelmet kelti fel bennetek, akkor jobb, ha nem mondjátok. A félelem sohasem jó! 6 / 506.

 

 

Kérdező: 1. Szeretnék társat találni. 2. Anyagi biztonságot szeretnék, biztos munkahellyel. 3. Baj van az egészségemmel.

HANG: Számomra komoly problémát okoz az, hogy hogyan is mondjam meg neked azt, ami minden bajod gyökere. De hát Én tüneti kezelés adására alkalmatlan vagyok. Csak gyökeres orvoslást tudok ajánlani azoknak, akik a HANG-médiumomhoz fordulnak segítségért. Nem tehetek mást, mint mondom azt, amit szeretetem mondani diktál. Azért ragaszkodom ehhez, mert eljön az idő, amikor szemtől szembe, színről színre látni fogod, hogy csak ez méltó Hozzám, és ez szükséges neked. Válaszomat a harmadik ponttal kezdem, és ezzel be is fejezem.

    Egészségeddel azért van baj, mert különös fontosságot nyert számodra a társra találás, és a munkahely, az anyagi biztonság.

     Meggyőződésem, hogy abba fog belepusztulni világotok, hogy nem hisztek Nekem. Nem hiszitek el, hogy nem kívülről kell elindulnotok befelé, hanem belülről kifelé. Nem hiszitek el, hogy azok, akik kívülről indulnak el befelé, azok a boldogtalanság útját járják, akkor is, ha dúskálnak a földi javakban, mert menekülésben vannak önmaguk elől, s akik belülről indulnak el kifelé, azok a leglehetetlenebb körülmények között is szívükben hordozzák az Én békémet, melyet a mulandó világ sem nem adhat, sem el nem vehet az enyéimtől. Nem hiszitek el, hogy aki kívülről indul el befelé, az sohasem fog elérkezni oda, ahová elindult. Nem fog soha ráérni arra, hogy szívében Velem találkozzék. Nem hiszitek el, hogy mindazok, akik körülményeikben, társkapcsolatukban akarják megtalálni életük megoldását, ahelyett, hogy Velem személyes kapcsolatot építenének ki,  feltétlenül csalódások sorozatának teszik ki magukat, s ennek a beteges szemléletnek olyan testi betegségtünetei is megjelennek, amelyekkel az orvosok sem tudnak mit kezdeni, csak nagyon rövid távon némi tüneti kezelést tudnak alkalmazni.

     A hithűségnek van olyan szintje, amelyhez nem kell különös isteni segítség, hogy valóság legyen. Ha nem így lenne, akkor nem dorgálhattam volna meg szinte minden alkalommal tanítványaimat, amikor nem találtam bennük elég hitet. Nem lehet hát Rám hárítani a felelősséget, ha valaki kishitűsége folytán tanácstalanul áll a világban, s tele van lelki, testi betegségekkel.

    Drága, drága Gyermekem! Hitből élni nem komplikált dolog. Tudod hogyan kell? Élj úgy, mintha hinnél! És máris elindultál a hithűség fejlődésének útján. Aki így indul el, az belülről indul el, az Velem indul el, az legtöbbször el sem indul, mer Én hordozom karjaimban.  8 / 660

 

 

Kérdező: 1. Anyám halála letaglózott.

                2. Felnőtt fiam miatt el kellett adnom otthonomat.

                3. Ritkán találkozom enyéimmel.

                4. Ha pénzem lenne...

                5. Gyermekeim apját nem tudom szeretni.

HANG: Mindenki úgy gondolja, hogy akkor lenne szebb a világ, ha az általa meglátott, megtapasztalt bajok, hibák megszűnnének. Én is így gondolom. Mindenki úgy gondolja, hogy saját életében, ha rajta állna, rendbe jönnének a dolgok, de nem rajta áll. Én nem így gondolom.

   Két gondolati irány csap össze. A ti gondolkodásotok iránya, és az Enyém. Az elmúlt emberi történelem azt mutatja, hogy egyikünk sem enged a maga igazából. Az eredmény: Engem keresztre feszítenek, a ti világotok pedig veletek együtt elpusztul.

    Ti nem tudtok megérteni Engem. Én nem tudlak megérteni titeket. Illetve nem tudom megérteni, hogy ti miért nem akartok megérteni Engem. Pedig meg akarlak érteni benneteket. Csak odáig tudok e téren eljutni, hogy tudatlanok vagytok (Lukács 23;34). De arra már nem tudok választ adni Magamnak, hogy miért akartok tudatlanok maradni?

    Vagy mondjátok ki, hogy nem hiszitek el, honnan jöttem, ki vagyok, vagy higgyétek el, amit mondok. De azt, hogy elhiszitek, hogy Én égi lény vagyok, de nem hiszitek el, amit mondok, ezt káromlásnak nevezem. Mégpedig a Szentlélek elleni káromlásnak. Erre mondtam, hogy erre nincs bocsánat sem ezen, sem a másvilágon(Máté. 12;31).

    Első kijelentésem, amelyet nyilvánosság előtt tettem, ez volt: "Alakítsátok át gondolkodásotokat!"(Márk 1;15). Ti így fordítjátok: "Térjetek meg!" Már maga ez a fordítás is nehezíti szavaim megértését!

    Ti kívülről akartok elindulni befelé. Tőletek független tényezőktől várjátok azt, ami kizárólag csak tőletek függ: boldogságotokat, amire teremtve lettetek. Én pedig azt képviselem, hogy belülről kell elindulnotok kifelé, ha boldogok akartok lenni.

    Én soha nem jöttem volna a földre, ha csak leghalványabb gondolatomba is beengedtem volna az elbizonytalanítás szikráját, vagyis azt, hogy boldogságom nem Tőlem, hanem tőletek függ.

    Belém hatolt ugyan ebből valami akkor, amikor a kereszten teljesen magatehetetlenül függtem, de akkor sem felétek, hanem az Atyám felé történt ez az elbizonytalanodás. És ez természetes, bizonyos fájdalom hatására, bizonyos ideig.

    De azt sohasem gondoltam, hogy tőletek függhet boldogságom.  Mindig tudtam, hogy Atyámmal való kapcsolatom a döntő e téren. De abban a szituációban is tudtam, hogy boldogságom Tőlem függ, vagyis, hogy Én ne hagyjam el az Atyámat még akkor sem, ha úgy érzem, hogy Ő elhagyott. Ezért kiáltottam akkor is e szót: ATYÁM!, s ezzel kifejeztem, hogy Enyémnek tudom őt akkor is!

    Leányom! Nagyon könnyen lemondotok arról az igazságról, hogy boldogságotok vagy boldogtalanságotok forrása bennetek van. Pedig ez az az igazság, amely megszabadíthatna benneteket minden bajotoktól, megkötözöttségetektől(János. 8;32-36).  ………    8 / 686

 

 

Kérdező: Miért van az, hogy az emberekből kifogyott a szeretet?

HANG: Leveledből, amelyet médiumomnak küldtél, ezt a mondatot vettem ki, hogy válaszoljak neked.

    Először is köszönöm neked, hogy van benned érzékenység. Bizony a ti korotokban annyira elgépiesedett már minden, hogy tiszta, felemelő, szent érzések már csak elvétve találhatók köreitekben. Pedig hát az érzéketlen ember szívtelen ember, a szívtelen ember pedig embertelen ember. Embertelen világotok pontosan azért van pusztulásra ítélve, mert az embert nem a mechanizmus, nem az elektromos fejlődés élteti, hanem a szíve!

    Nagyon szeretnék szépeket mondani neked, mert leveledben arról tettél tanúságot, hogy szeretsz Engem, és kész vagy áldozatokat is vállalni azért, hogy hű maradj Hozzám. Igen, szeretnék szépeket mondani, de egy olyan elpusztításra kész világban, mint a tiétek, nagyon falsul csengene minden olyan szép szó, amely ki akarná kerülni azokat a katasztrofális eseményeket, amelyek előtt áll a világotok.

    Ezért úgy akarom a szépet mondani, hogy az igaz legyen, s ne ijesztgetésnek hangozzék, hanem szerető figyelmeztetésnek, békét adó simogatásnak.

    Drága Gyermekem! Amikor fennhangon hirdettem, hogy bízzatok, mert Én legyőztem a világot (János 16;33), akkor is igazat mondtam. Igen. A körülöttem lévő világ felett arattam diadalt azáltal, hogy elmondtam és megmutattam, nem a körülmények függvénye az emberi szív békéje, hanem az Istennel való élő kapcsolat hűséges ápolása tehet bárkit és bárhol boldoggá. A világ afelett arat győzelmet, aki úgy hiszi, hogy a körülményektől függ boldogsága. Ezért a világ győzelme csupa veszteség, háborúság, tülekedés, zsarnokság, hazudozás, gyilkosság, erkölcstelenség. Tehát az önzés legkülönbözőbb megnyilvánulásai.  Aki az Én oldalamra áll, az tudja, hogy a világ feletti győztes oldalán áll akkor is, ha kivégző osztag fegyverei irányulnak reá.

     Igen. Te a győztes oldalán állsz akkor is, ha az egész világpusztulásról, szenvedésről, katasztrófákról beszél. Az Istent szeretőknek minden a javukra válik (Rom. 8;28). Te csak jól járhatsz! Minden szeretetből vállalt áldozatod olyan boldogító kincset biztosít számodra, amelyet sem rabló, sem rozsda, sem moly tönkre nem tehet, tehát örökérvényű! 10 / 814

 

 

Kérdező: 1. Lukács 4;18-19 magyarázatát kérem.

            2.  Melyik év lesz a pusztulás éve?

HANG: 1. Az említett szövegrészben tanúságot teszek arról a szerepemről, amit magamra vállaltam azzal, hogy lejöttem a földre. E szerepemet már Izaiás próféta megjövendölte!

    Velem elérkezett hozzátok az Isten országa, és e pillanattól kezdve elkezdődött a földön a világvége! Igen, mert Velem betelt az idő! Egyik példabeszédemben - Máté 22;4 - ugyanezt mondottam el, amikor arról a királyról beszéltem, aki, miután mindent elkészített a menyegzőre, hívni kezdte a vendégeket, akik, sajnos, rendre kezdték kimenteni magukat.

    2. Velem nemcsak betelt az idő, nemcsak az Isten országa érkezett el, hanem a pusztulás éve is! Amint egy fa elültetése nemcsak egy esemény, hanem egy folyamat kezdete is, mivel e fa természetes fejlődése következtében a Napból és a földből kezdi magába asszimilálni mindazt, ami növekedéséhez szükséges, tehát rombol és épít, így az Én megjelenésem is, miként a kovász, amely kezdi átjárni a tésztát, valami olyasmit indított el, amiről Előfutárom ilyeneket mondott: "A fejsze már a fák gyökerére tétetett (Máté 3;10)"!  20 / 1978

 

 

Kérdező: 3. Valóban megfagyunk a télen?

HANG: 3. Nem fagytok meg a télen. A rátok váró megpróbáltatás nagyobb lesz, mint a megfagyás! Nem az eseményében, hanem a következményében lesz nagyobb. Hidd el, nagyon közel van a föld ahhoz, hogy komolyan megmérettessék! Égi Édesanyátok, az Én Anyám, Mária, mindent megtesz ma értetek! Van is némi foganatja gyakori megjelenésének. Valójában még mindig nem dőlt el végleg, hogy abban a végkifejletben, amely felé közeledtek, mi fog történni.

 Nincs előre megírt forgatókönyv! Szabad döntéseitek hallatlanul fontosak mind a saját, mind gyermekeitek jövője szempontjából. Amit viszont nem érint semmiféle döntésetek, az, az az elv, mely szerint az istenszeretőknek minden a javára válik, az Istent nem szeretőkkel pedig az Isten sem tud mit kezdeni! Az újjászületésnek és az újra születésnek folyamata soha nem fog megállni! A teremtett világmindenségnek nincsenek határai! Az új ég és új föld, csak egy világkorszak befejezését jelenti, de nem a teremtés végét! A teremtésnek soha nem lesz vége! Ami biztos, az az, hogy Én, Jézus, újjá termetek mindent! 28 / 2796

 

 

Kérdező: SZERETNÉK ÉBRESZTŐT KIÁLTANI! HOGYAN?

            Hogyan, mivel lehetne legjobban felébresztenünk:

  1. A keresztény neveltetésű, de közömbössé  vált 4-5 millió magyart?

  2. A hit, vallás nélkül felnőtt kb. 3 millió magyart?

HANG: Kérdéseid azt sugallják, hogy van benned egy remény valami csodaszer iránt. Mintha az élne benned, hogy van megoldás e problémára, csak még nem találtad meg, de van megoldás! Mintha az élne benned, hogy Én, Jézus, ha nem mondom meg a megoldást, akkor mulasztással vétkezem egy egész nemzet ellen, s bizony, szégyellhetem Magamat, hogy még eddig nem hoztam nyilvánosságra az általad is kívánt receptet. - Nézzük hát, mi a valóság?!

    Először is, amit te keresztény neveltetésnek mondasz, az nem volt más, mint egy olyan hatalmi elitnek neveltetési módszere, amely módszer az Én, a te Jézusod nevével volt fémjelezve, de mérhetetlenül távol ált tartalmában attól, amit Én, Jézus, kétezer évvel ezelőtt elmondtam és megéltem közöttetek.

    Mivel ti, emberek, fejlődő lények vagytok, és mivel az emberi természet szükségszerűen isteni csírákat is hordoz magában, ezért azon a szinten, amelyen évtizedekkel ezelőtt voltatok, még nem volt annyira látható az emberitől való eltérés, mint napjaitokban. Amint egy kilőtt puskagolyó helytelen iránya sem vehető észre a maga teljességben, csak a célnál, úgy vagytok ti is az emberségetek kibontakoztatásában.

   Az elmúlt évezredekben alig volt olyan ember, akinek ne kellett volna újra születnie többször is, mivel nem volt újjászületett, mert nem is lehetett, mert nem tudta az, hogy mi az újjászületés.

    Az a tény, hogy ti, miután nem tudtátok kiiktatni tanításomból azt a kijelentésemet, hogy újjá kell születnetek, ha a mennyországba akartok jutni (János 3;3), úgy gondoltátok, és úgy is tettetek, hogy egy szertartás által (keresztelés) Isten meg fogja valósítani ezt az újjászületést. Tettétek ezt annak ellenére, hogy Én egyértelműen és világosan élő hithez kötöttem ezt a szertartást (Márk 16;16). Tehát egy olyan magatartás lepecsételésére szántam, amely részetekről mindent megtett saját újjászületése érdekében.

    Most nincs itt sem helye, sem ideje annak, hogy e gyakorlatotoknak tarthatatlanságát részletezzem. Úgyis előttetek áll e gyakorlatotok következménye, tehát a megkeresztelt jézustalanok népes tábora.

    Mindkét kérdésedre azonos receptet tudok ajánlani! Naponta kezdődjék el a megtérés benned! A többi már nem tartozik rád!

    Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy minden döntésedben légy tudatában annak, hogy csak az a döntésed helyes, amelyet Velem megbeszélve hoztál meg.

    Te olyan szerepet kaptál Istentől, amely szerepben nem periférikus feladat az, hogy látó, mérlegelő, szervező képességeidet használva, nagyobb tömeg előtt kínálhatod fel embertársaidnak a lehetősséget arra, hogy vállalja azt a gondolkodás-átalakítást, amely nélkül élet-átalakítás nem lehetséges. Ez megtérésednek folyamatszerű jellegéhez tartozik. Vagyis, neked is rendre tanulnod kell az ilyen rendezvényekből saját életed javítása, formálása érdekében!

     Jól tudom, hogy az az áldatlan állapot, amely ma világotokat jellemzi, az isteni szférákból beavatkozásra vár. Nem kell már sokáig várnotok. Nagyon készítem enyéimet, hogy a rátok váró, hamarosan bekövetkező események megrázkódtató hatásai ne végleges romlásba, hanem jövőt szépítő tisztulásba torkoljanak! Én, Jézus, nem elítélni, hanem megmenteni akarom azt a világot, amelyben éltek. Ezt akarom általatok, és pedig általad is! Vésd mélyen szívedbe főleg azokat a szavaimat, amelyeket vastagon szedett betűkkel kiemeltem, ebben a válaszlevelemben! 29 / 2976

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

A világvége

(Lukáč son, 2012.10.05 13:48)

Mikor lesz a világvége?