Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vízöntő csillagkép

 

Kérdező: Uram! A Vízöntő csillagképbe fordult a világunk. Figyellek, Uram!

HANG: A világmindenség méretei számotokra fölfoghatatlanok. Az emberi kapacitás még egy fényév távolsággal sem tud mit kezdeni. Miért mondom ezeket? - Két okból:

    1. Az általatok érzékelhető és nem érzékelhető anyagi világotok szinte üres. Azok az általatok fölfoghatatlan méretek, melyek az égitestek egymástól való távolságát jelentik, arról tanúskodnak, hogy világmindenségetek szinte ÜRES. De nem mondható el ugyanez a szellemvilágról.

     2. A világmindenség nagyon is be van népesítve azokkal a szellemi lényekkel, akikkel bár kapcsolatba kerülhettek, de érzékszerveitek nem erre vannak hangolva.

    Ez a szinte anyagban szegény, de szellemekben óriási módon gazdag világmindenség éppen a Vízöntő jegyében fordul rá különös módon e szellemvilágra, amely gondolatainak töredéke sűrűsödött egykor anyaggá. - Mit jelent ez?

    Az elmúlt időszakban éppen azoknak kellett legtöbb üldözést elszenvedni, akik korukat megelőzve olyan lelki-szellemi energiákat hordoztak, melyek számára túl lezárt és merev volt a világmindenség anyaghoz rögzült szerkezete. Most ennek föllazulása várható.

    Annak a lelki-szellemi kibontakozásnak, amely előtt áll a világmindenség, előszelét érezni lehetett már a hatvanas évek vége felé. A világ különböző pontjain e korban gyulladtak ki olyan lelki-szellemi fények, melyek különböző karizmatikus-csoportosulásokba tömörültek. Ez a lelki-szellemi ébredés éppen a Vízöntővel folyammá duzzad, s bizony, a fölkínált lehetőségek veszélyt is hordoznak magukban. A veszély pedig a parttalanság. Ha egy folyam parttalanná válik, akkor bizony értékeket is képes magával sodorni.

   Számítsatok hát több lehetőségre és nagyobb nyitottságra társadalmatokban, de készüljetek fel nagyobb összefogásra és összedolgozásra a közösen meglátott jó érdekében. Soha nem lehet semmi fontosabb, mint az Általam felkínált SZERETET elfogadása, megértése, és terjesztése. Tudnotok kell, hogy Én csak belülről vagyok képes fényesíteni. A Vízöntő éppen azt teszi jobban lehetővé számotokra, hogy a látszat mögé lássatok, s jobban át tudjátok élni azokat a mélységeket, melyek az Én békémet, örömömet hordozzák.

    A Vízöntő tehát nagyobb lehetőséget kínál fel arra, hogy Velem és egymással kifelé is hatékony, vonzó kapcsolatokat tudjatok kiépíteni. De csupán a lehetőséget adja. Helyettetek nem, csak értetek, mittatok. Az nem érdekes, hogy ki, mikor és hogyan járatott le Engem önmagában és mások előtt a múltban. Az fontos, hogy vonzókká váljatok a jó szándékú emberek felé.

    Megmarad tehát a döntésetek és az ezzel járó felelősségetek is. A Vízöntő csillagkép nagyon felfokozza a világmindenséget benépesítő szellemvilág felétek irányuló hatékonyságát, s így tisztultabb szemekkel, sőt LÁTÓ szemekkel láthatjátok meg, hogy milyen irányt kell vennetek. De az igazi vezérlő kalauz, kell, hogy Lelkem maradjon.

    Lelkem ott tud működni, ahol engedik, tehát ahol a szabadságot biztosítják számára. Szabadság pedig ott van, ahol külső és belső kényszer ellenére képes valaki tenni a meglátott jót.

    A Vízöntőben nemcsak SZEMEK fognak rendelkezésetekre állni a látásra, hanem nagyobb ERŐ is, hogy valóban képesek legyetek a meglátott jó megtételére. De erre kényszerítve nem lesztek. Az előny a múlttal szemben e téren az, hogy kevésbé lesztek akadályozva a jó megtételére. Ilyen értelemben igaz, hogy a Vízöntőben nemcsak látásotok tisztul, hanem csökken az Engem elhomályosítani akaró külső és belső kényszer ereje is, s így könnyebben tudtok dönteni Mellettem.

    Adjatok hálát mennyei Atyátoknak, hogy ebben a korban élhettek. Köszönjétek meg, hogy így dönthettetek. Köszönjétek meg azt a szerepet, melyet vállalhattatok, s mely szerephez minden kelléket meg-kaptatok, hogy tökéletesen átélhessétek saját örömötökre, és az egész szellemvilág örömére. 1/82